Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tekniskt basår och Naturvetenskapligt basår

Ett kurspaket på dagtid för dig som vill komplettera din behörighet till högre studier med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning.

Om du vill studera delar av nedanstående paket gör du en individuell studieplan tillsammans studievägledare. 

Två elevers händer

Tekniskt respektive Naturvetenskapligt basår

Detta är en utbildning för dig som behöver behörighet till en teknisk vidareutbildning eller för dig som är intresserad av dessa ämnen.
Studietakten är hög och förutsätter goda kunskaper i matematik. Samtliga kurser inleds med orienteringskurser á 20 poäng. Orienteringskursen betygssätts ej.

Förkunskaper

För tekniskt basår är Matematik 2 och grundskolans NO-ämnen ett krav. Läser du naturvetenskapligt basår krävs Matematik 02 samt kunskaper från grundskolans NO-ämnen. God studievana på gymnasial nivå rekommenderas.

Studera på Vuxenutbildningen

Du får ett individuellt schema vid terminsstart och studerar i grupper på 10 till 30 elever. 100-poängskurser har 1 till 3 lektioner per vecka där en lektion är 90 minuter. Utöver lektioner använder varje lärare en lärplattform, Ping Pong, som stöd för kurserna med planeringar och kommunikation. Det är via Ping Pong du får tillgång till övningar och material som behövs för undervisningen. Du har även tillgång till bemannade studiehallar och individuellt stöd vid behov.

Orienteringskurser

Flera kurser inleds med en orienteringskurs (20 poäng/kurs). Den ger oss möjlighet att bedöma dina kunskaper och färdigheter samt repetera vissa förkunskaper inför kursen. Orienteringskurser är inte tillräckliga för att ge alla de förkunskaper som kursen bygger på. Om du saknar dessa förkunskaper ska du välja kursen på grundläggande nivå.

Läromedel

Utbildningen är kostnadsfri men läromedel bekostas av dig som är elev. Till och med vårterminen det år du fyller 20 år och om du studerar heltid får du låna kurslitteratur i biblioteket.

Ansök via webben

Du gör din ansökan via vår webbansökan Länk till annan webbplats. under ansökningsperioden. Där skapar du ett eget studerandekonto, bifogar betyg, ansöker och kan följa vad som händer med ansökan. Du måste också kontakta studievägledare för att upprätta en studieplan. Antagningsbesked skickas ut senast 3 veckor efter sista ansökningsdag.

Kursstart

Basåren startar två gånger per år, september och januari.

Studieekonomi

För studiemedel krävs minst halvtid.
För heltid ska du läsa:
400 poäng på hösten
400 poäng på våren

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Telefon 0771-276 000
Hemsida: www.csn.se Länk till annan webbplats.

Tekniskt basår, Gymnasial vuxenutbildning

Förkortningar i tabellen: GYP = gymnasiepoäng. ORK = orienteringskurs eller repetitionskurs (ger inte betyg). SP = studiestödspoäng (ger rätt till CSN men kan inte räknas med i slutbetyg/gymnasieexamen)


Tabellen beskriver hur många gymnasiepoäng som kurserna har och
vad som krävs för att få läsa dem.

Kurser Termin 1

GYP

SP ORK

Bygger på

Fysik 1a

150

20

Grundskolans Fysik

Kemi 1

100

20

Grundskolans Kemi

Matematik 3c

100

20

Matematik 2

Totalt termin 1

350

60Tabellen beskriver hur många gymnasiepoäng som kurserna har och
vad som krävs för att få läsa dem.

Kurser Termin 2

GYP

SP ORK

Bygger på

Fysik 2

100

50

Fysik 1a

Kemi 2

100


Kemi 1

Matematik 4

100


Matematik 3

Matematik 5

100


Matematik 4

Totalt termin 2

400
Naturvetenskapligt basår, Gymnasial vuxenutbildning

Förkortningar i tabellen: GYP = gymnasiepoäng. ORK = orienteringskurs eller repetitionskurs (ger inte betyg). SP = studiestödspoäng (ger rätt till CSN men kan inte räknas med i slutbetyg/gymnasieexamen).

Tabellen beskriver hur många gymnasiepoäng som kurserna har och vad som krävs för att få läsa dem.

Kurser Termin 1

GYP

SP ORK

Bygger på

Biologi 1

100

20

Grundskolans biologi

Fysik 1a

150

20

Grundskolans fysik

Kemi 1

100

20

Grundskolans kemi

Matematik 3c

100

20

Matematik 2

Totalt termin 1

450

80Tabellen beskriver hur många gymnasiepoäng som kurserna har och vad som krävs för att få läsa dem.

Kurser Termin 2

GYP

SP ORK

Bygger på

Biologi 2

100


Biologi 1

Fysik 2

100

50

Fysik 1a

Kemi 2

100


Kemi 1

Matematik 4

100


Matematik 3

Totalt termin 2

400
l

Självservice

Webbansökan via Alvis
(grundläggande, gymnasial eller Sfi-utbildning)


Kursblad för tekniskt och naturvetenskapligt basår


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tekniskt basår och Naturvetenskapligt basår

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol