Meny

Meny

Grundkurs Närdistans

Grundkurser, 1050 gymnasiepoäng

Grundkurserna motsvarar 40 veckors studier på heltid.

Efter att du har läst grundkurserna läser du fördjupningskurser på 450-550 gymnasiepoäng, vilket motsvarar 20 veckor. Här har du möjlighet att välja kurser som du är intresserad av.
För att få gå fördjupningskurser måste du vara godkänd i vissa grundkurser.

Denna utbildning ingår inte i BoråsRegionens samarbete.

Studieform - Närdistans

Närdistans innebär att du studerar självständigt enligt en planering som du gör tillsammans med din lärare. Det ingår en till två dagar i veckan av obligatoriska lektioner på skolan. Den här formen passar dig som har god studie- och datorvana och som vill studera delvis på distans. Du kan få hjälp med studierna i skolans studiehall.

I utbildningen ingår praktiska övningar, studiebesök och föreläsningar. Delar av utbildningen är praktik. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Detta innebär att du praktiserar dagar, kvällar och helger.

Övrig information

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökan i Alvislänk till annan webbplats. Där skapar du ett eget studerandekonto, bifogar betyg, ansöker och kan följa vad som händer med ansökan. Vård och omsorg söker du i din hemkommun.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start.
Eventuella resekostnader står eleven själv för.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.selänk till annan webbplats

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare
Vuxenutbildningen Borås, vux.syv@boras.se, 033-35 81 20 

Grundkurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Medicin 1

MEDMED01

150

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Vårdpedagogik och handledning

PEDVÅD0

100

Grundkurser, totalt

 

1050

 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-17 07.58

Ändrad av:

Dela sidan: Grundkurs Närdistans

g q n C

p

Kontakt