Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vård och omsorg Enstaka kurser

Grundläggande kurser

Du kan söka enstaka kurser från vård och omsorgsutbildningen. De flesta av dessa kurser kan du läsa utan särskilda förkunskapskrav utöver svenska/svenska som andraspråk. I kurslistan ser du vilka kurser som har förkunskapskrav.
Kurserna ges endast som närdistanskurser.

Fördjupningskurser

För att kunna läsa fördjupningskurser måste du vara klar med dina grundkurser inom vård och omsorg (950 poäng). Du kan välja fördjupningskurser utifrån eget intresse eller utgå ifrån något av de rekommenderade kurspaketen. Fördjupningen ska omfatta kurser om 300 poäng samt Gymnasiearbete 100 poäng Svenska 1 100 poäng och Samhällskunskap 1a1 50 poäng (totalt 550 poäng)

Du ska sammanlagt ha uppnått 1500 poäng för att få ett diplom inom vård och omsorgscollege Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kommer att få information av lärare och Studie- och yrkesvägledare för att kunna anpassa din utbildning efter intresse/behov och kommande anställning/yrke.

I vissa kurser ingår praktik. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema, vilket innebär dagar, kvällar och helger.

Du kan söka enstaka kurser på grund eller som fortsättningskurs.
De flesta av dessa kurser kan du läsa utan förkunskapskrav. I kurslistan ser du vilka kurser som har förkunskapskrav.

Studieform - Närdistans

Närdistans innebär att du studerar självständigt enligt den planering som du gör tillsammans med din lärare. Det ingår en halv till en dagar i veckan av obligatoriska lektioner på skolan. Du kan få hjälp med studierna i skolans studiehall.

Studieform - Flex

Flex innebär att du studerar självständigt enligt den planering som du gör tillsammans med din lärare.
Den här formen passar dig som har god studie- och datorvana. Tänk på att du behöver ha tillgång till en dator eller läsplatta.

Praktik, APL

I vissa kurser ingår praktik (APL). Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Du kommer att praktisera dagar, kvällar och helger.

Ansökningsperiod

I kurskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ser du vilka kurser du kan söka inför respektive kursstart.

Enstaka kurser med start 21 juni 2021.

Tabellen visar vilka enstaka kurser man kan läsa inom vård och omsorg.

Ämne/kurs

Anmälningskod

Poäng

Kursen bygger på

Palliativ vård

LIN0-NDI BR

100

Vård- och omsorgsarbete 2, Medicin 1

Vårdpedagogik och handledning

VÅD0-NDI BR

100

Svenska/SVA 9-årig grund eller motsvarande.


Enstaka kurser med start 2 augusti 2021.

Tabellen visar vilka enstaka kurser man kan läsa inom vård och omsorg.

Ämne/kurs

Anmälningskod

Poäng

Kursen bygger på

Vårdpedagogik och handledning

VÅD0-NDI BR

100

Svenska/SVA 9-årig grund eller motsvarande.


Enstaka kurser med start 6 sepember 2021.

Tabellen visar vilka enstaka kurser man kan läsa inom vård och omsorg.

Ämne/kurs

Anmälningskod

Poäng

Kursen bygger på

Aktivitetsledarskap

AKI00S-NDI BR

100

Svenska/SVA 9-årig grund eller motsvarande.

Medicin 2

MED02-NDI

100

Medicin 1

Gymnasiearbete.
Vård- & omsorgsprogrammet

ARVO-NDI

100Enstaka kurser med start 6 september 2021.
Ges som flexkurs.

Ämne/kurs

Kurskod

Poäng

Kursen bygger på

Gerontologi och geriatrik

GER0-FL

100

Svenska/SVA 9-årig grund
eller motsvarande.


Enstaka kurser med start 15 november 2021.

Tabellen visar vilka enstaka kurser man kan läsa inom vård och omsorg.

Ämne/kurs

Anmälningskod

Poäng

Kursen bygger på

Aktivitetsledarskap

AKI00S-NDI BR

100

Svenska/SVA 9-årig grund eller motsvarande.

Medicin 2

MED02-NDI

100

Medicin 1

Gymnasiearbete.
Vård- & omsorgsprogrammet

ARVO-NDI

100Rekommenderade kurspaket

Ges som närdistanskurs.

Dessa paket ger dig bättre förutsättningar att få arbete inom respektive vård- och omsorgsområde.

Akutsjukvård

Enstaka kurser med start 6 september 2021. Ges som närdistans.

Är du intresserad av att arbeta akutsjukvård är det lämpligt att välja kurserna:

Ämne/kurs

Anmälningskod AKUT-NDI BR

Poäng

Akutsjukvård

APL v 38-41

200

Gymnasiearbete

GYARVO

100


Funktionshinder

Enstaka kurser med start 6 september 2021. Ges som närdistans.

Är du intresserad av att arbeta inom funktionshinder är det lämpligt att välja kurserna:

Ämne/kurs

Anmälningskod FUNKH-NDI BR

Poäng

Socialpedagogik


100

Specialpedagogik 2

APL v 38-41

100

Gymnasiearbete


100


Psykiatri

Enstaka kurser med start 6 september 2021. Ges som närdistans.

Är du intresserad av att arbeta inom psykiatria är det lämpligt att välja kurserna:

Ämne/kurs

Anmälningskod PSYK-NDI BR

Poäng

Psykiatri 2

APL v 38-41

200

Gymnasiearbete


100


Äldreomsorg

Enstaka kurser med start 6 september 2021. Ges som närdistans.

Är du intresserad av att arbeta inom äldreomsorg är det lämpligt att välja kurserna:

Ämne/kurs

Anmälningskod ÄLDRE-NDI BR

Poäng

Äldres hälsa och livskvalitet

APL v 38-41

200

Gymnasiearbete


100


Övrig information

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökan i Alvis Länk till annan webbplats.. Där skapar du ett eget studerandekonto, bifogar betyg, ansöker och kan följa vad som händer med ansökan.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
Vissa kurser har dessutom särskilda förkunskapskrav.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.se Länk till annan webbplats.

Betyg

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare
Vuxenutbildningen Borås, vux.syv@boras.se, 033-35 81 20

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg Enstaka kurser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol