Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård och omsorg Enstaka kurser

Du kan söka enstaka kurser från vård och omsorgsutbildningen. De flesta av dessa kurser kan du läsa utan särskilda förkunskapskrav utöver svenska/svenska som andraspråk.

Du kan läsa en eller flera kurser för att utveckla din kompetens. Kursen bedrivs på hel- eller halvtid.
Kurserna ges endast som flexkurser.

Sök till vård och omsorgÖppnas i nytt fönster.

Enstaka kurser med start 2022

Tabellen visar vilka enstaka kurser man kan läsa inom vård och omsorg.

Ämne/kurs

Anmälningskod

Poäng

Kursstart

Start Sommar

Kost, måltid och munhälsa

KOS0-FL BR

100

20 juni
1 augusti

Komplementärmedicin

KOM0-FL BR

100

20 juni
1 augusti

Socialpedagogik

SOC0-FL BR

100

20 juni
1 augusti

Vårdpedagogik och handledning

VÅD0-FL BR

100

20 juni
1 augusti

Start Höst

Gerontologi och geriatrik

GER0-FL BR

100

14 november

Hälso- och sjukvård 1

HAL01-FL BR

100

14 november

Hälso- och sjukvård 2

HAL02-FL BR

100

5 september

Komplementärmedicin

KOM0-FL BR

100

5 september
14 november

Kost, måltid och munhälsa

KOS0-FL BR

100

5 september
14 november

Omvårdnad 2

(OMV02-FL BR

100

5 september

Social omsorg 2

SOC02-FL BR

100

5 september

Vårdpedagogik och handledning (närdistans)

VÅD0-NDI BR
VÅD0-FL BR

100
100

21 september
14 november

Komvuxarbete vård- och omsorgsprogrammet

ARVO-FL BR

100

5 september
14 november


Upplägg

Beroende på hur många kurser du läser kommer du att studera på hel eller halvtid. Viss undervisning kan ges digitalt.

Studieform – Flex

Flex innebär att du studerar självständigt enligt den planering som du gör tillsammans med din lärare. Den här formen passar dig som har god studie- och datorvana. Tänk på att du behöver ha tillgång till en dator eller läsplatta.
Utbildningen är upplagd med en obligatorisk träff vid utbildningsstart. Det kommer att vara regelbundna lektioner och handledningsträffar via webben eller fysiskt möte. Dessutom kan du boka handledningstillfälle med din lärare via webb eller på plats i skolan.

Förutsättningar för att klara kurserna

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Övrig information

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökan i Alvis Länk till annan webbplats.. Där skapar du ett eget studerandekonto, bifogar betyg, ansöker och kan följa vad som händer med ansökan.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
Vissa kurser har dessutom särskilda förkunskapskrav.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.se Länk till annan webbplats.

Betyg

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare
Vuxenutbildningen Borås, vux.syv@boras.se, 033-35 81 20

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg Enstaka kurser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender