Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vård och omsorg Enstaka kurser - höst 2020

Grundläggande kurser

Kurserna är sökbar mellan 15 augusti och 30 september. De startar 9 november.

Du kan söka enstaka kurser från vård och omsorgsutbildningen. De flesta av dessa kurser kan du läsa utan särskilda förkunskapskrav utöver svenska/svenska som andraspråk. I kurslistan ser du vilka kurser som har förkunskapskrav.
Kurserna ges endast som närdistanskurser.

Fördjupningskurser

För att kunna läsa fördjupningskurser måste du vara klar med dina grundkurser inom vård och omsorg (950 poäng). Du kan välja fördjupningskurser utifrån eget intresse eller utgå ifrån något av de rekommenderade kurspaketen. Fördjupningen ska omfatta kurser om 300 poäng samt Gymnasiearbete 100 poäng Svenska 1 100 poäng och Samhällskunskap 1a1 50 poäng (totalt 550 poäng)

Du ska sammanlagt ha uppnått 1500 poäng för att få ett diplom inom vård och omsorgscollegelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kommer att få information av lärare och Studie- och yrkesvägledare för att kunna anpassa din utbildning efter intresse/behov och kommande anställning/yrke.

I vissa kurser ingår praktik. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema, vilket innebär dagar, kvällar och helger.

Du kan söka enstaka kurser på grund eller som fortsättningskurs.
De flesta av dessa kurser kan du läsa utan förkunskapskrav. I kurslistan ser du vilka kurser som har förkunskapskrav.

Studieform - Närdistans

Närdistans innebär att du studerar självständigt enligt den planering som du gör tillsammans med din lärare. Det ingår en halv till en dagar i veckan av obligatoriska lektioner på skolan. Du kan få hjälp med studierna i skolans studiehall.

Studieform - Flex

Flex innebär att du studerar självständigt enligt den planering som du gör tillsammans med din lärare.
Den här formen passar dig som har god studie- och datorvana. Tänk på att du behöver ha tillgång till en dator eller läsplatta.

Praktik, APL

I vissa kurser ingår praktik (APL). Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Du kommer att praktisera dagar, kvällar och helger.

Ansökningsperiod

I kurskatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ser du vilka kurser du kan söka inför respektive kursstart.


Kurser

Enstaka kurser med start i november 2020.

Ämne/kurs

Anmälningskod

Poäng

Kursen bygger på

Aktivitetsledarskap
Pågår: 9 november till 15 januari

AKI00S-NDI

100

Svenska/SVA 9-årig grund eller motsvarande.

Palliativ vård
Pågår: 9 november till 15 januari

LIN0-NDI BR

100

Vård- och omsorgsarbete 2, Medicin 1

Vård och omsorg vid demenssjukdom
Pågår: 9 november till 15 januari

VÅRD-NDI BR

100

Vård- och omsorgsarbete 2

Gymnasiearbete. Vård- & omsorgsprogrammet
Pågår: 9 november till 15 januari

ARVO-NDI

100Kurser

Enstaka kurser med start i augusti 2020. Ges som flexkurs.

Ämne/kurs

Kurskod

Poäng

Kursen bygger på

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100


Hälsopedagogik

HALHAL0

100


Medicin 1

MEDMED01

100


Psykiatri 1

PSYPSY01

100


Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100


Vård- omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Vård- omsorgsarbete 1


Kurser

Enstaka kurser med start i augusti 2020. Ges som närdistanskurs.

Ämne/kurs

Kurskod

Poäng

Kursen bygger på

Aktivitetsledarskap

PEDAKI00S

100


Medicin 2

MEDMED02

100

Medicin 1

Palliativ vård

SJULIN0

100

Vård- och omsorgsarbete 2, Medicin 1

Vård- och omsorg vid demenssjukdom

GERVÅR0

100

Vård- och omsorgsarbete 2

Vårdpedagogik och handledning

PEAVÅD0

100


Gymnasiearbete

GYARVO

100Rekommenderade kurspaket

Ges som närdistanskurs.

Dessa paket ger dig bättre förutsättningar att få arbete inom respektive vård- och omsorgsområde.

Äldreomsorg

Är du intresserad av att arbeta inom äldreomsorg är det lämpligt att välja kurserna:

Ämne/kurs

Kurskod

Poäng

Äldres hälsa och livskvalitet

GERÄLD0

200

Gymnasiearbete

GYARVO

100


Psykiatri

Är du intresserad av att arbeta inom psykiatria är det lämpligt att välja kurserna:

Ämne/kurs

Kurskod

Poäng

Psykiatri 2

PSYPSY02

200

Gymnasiearbete

GYARVO

100


Funktionshinder

Är du intresserad av att arbeta inom funktionshinder är det lämpligt att välja kurserna:

Ämne/kurs

Kurskod

Poäng

Socialpedagogik

PEASOC0

100

Specialpedagogik 2

SPCSPE02

100

Gymnasiearbete

GYARVO

100


Akutsjukvård

Är du intresserad av att arbeta akutsjukvård är det lämpligt att välja kurserna:

Ämne/kurs

Kurskod

Poäng

Akutsjukvård

SJUAKU0

200

Gymnasiearbete

GYARVO

100


Övrig information

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökan i Alvislänk till annan webbplats. Där skapar du ett eget studerandekonto, bifogar betyg, ansöker och kan följa vad som händer med ansökan.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
Vissa kurser har dessutom särskilda förkunskapskrav.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.selänk till annan webbplats

Betyg

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare
Vuxenutbildningen Borås, vux.syv@boras.se, 033-35 81 20

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-08-18 08.05

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg Enstaka kurser - höst 2020

g q n C