Meny

Meny

Vård och omsorg, Enstaka kurser Närdistans

Du har möjlighet att söka enstaka kurser från vård och omsorgsutbildningen. De flesta kurser kan du läsa utan förkunskapskrav. I kurslistan ser du vilka kurser som har förkunskapskrav.

I vissa kurser ingår praktik (APL). Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Detta innebär att du praktiserar dagar, kvällar och helger. I kurslistan ser du vilka kurser som innehåller praktik (APL).

Studieform - Närdistans

Närdistans innebär att du studerar självständigt enligt en planering som du gör tillsammans med din lärare. Det ingår en halv till två dagar i veckan av obligatoriska lektioner på skolan. Du kan få hjälp med studierna i skolans studiehall.

Kurserna läses koncentrerat under några veckor (de flesta på heltid) så var noga med planeringen av dina studier.

Ansökningsperiod

I kurskatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ser du vilka kurser du kan söka inför respektive kursstart.

Nödvändiga kurser inom Borås stad

I dagsläget behöver du, för att få en tillsvidareanställning inom Borås Stads äldreomsorg, ha kurserna:

Äldres hälsa och livskvalitet, Vård och omsorg vid demenssjukdom samt Svenska/Svenska som andraspråk 1.

Övrig information

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.selänk till annan webbplats

Betyg

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökanlänk till annan webbplats. Där skapar du ett eget studerandekonto, bifogar betyg, ansöker och kan följa vad som händer med ansökan. Vård och omsorg söker du i din hemkommun.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen Borås.

 

Kursutbud

Kurs

Kurskod

Poäng

Aktivitetsledarskap

AKI00S-NDI BR

100

Akutsjukvård

AKU0-NDI BR

200

Etik och människans villkor

ETI0-NDI

100

Hälsopedagogik

HAL0-NDI

100

IT i vård och omsorg

ITI0-NDI BR

100

Kost, måltid och munhälsa

KOS0-NDI BR

100

Medicin 1

MED01-NDI

150

Mental träning

MEN0-NDI BR

100

Palliativ vård

LIN0-NDI BR

100

Psykiatri 2

PSYPSY02-NDI

200

Psykologi 1

PSY01-NDI

50

Socialpedagogik

SOC0-NDI BR

100

Specialpedagogik 2

SPE02-NDI

100

Vårdpedagogik och handledning

VÅR0-NDI BR

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom

VÅD0-NDI BR

100

Äldres hälsa och livskvalitet

ÄLD0-NDI BR

200
Examensarbete: Gymnasiearbete
Vård- och omsorgsprogrammet

ARVO-NDI BR

100

 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-17 07.58

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg, Enstaka kurser Närdistans

g q n C

p

Kontakt