Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Vård och omsorg Enstaka kurser Närdistans

Du kan söka enstaka kurser från vård och omsorgsutbildningen. De flesta av dessa kurser kan du läsa utan förkunskapskrav. I kurslistan ser du vilka kurser som har förkunskapskrav.

I vissa kurser ingår praktik (APL). Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Detta innebär att du praktiserar dagar, kvällar och helger. I kurslistan ser du vilka kurser som innehåller praktik (APL).

Studieform - Närdistans

Närdistans innebär att du studerar självständigt enligt en planering som du gör tillsammans med din lärare. Det ingår en halv till två dagar i veckan av obligatoriska lektioner på skolan. Du kan få hjälp med studierna i skolans studiehall.

Kurserna läser du koncentrerat under några veckor (de flesta på heltid) så var noga med planeringen av dina studier så att de inte krockar med arbete.

Ansökningsperiod

I kurskatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ser du vilka kurser du kan söka inför respektive kursstart.


Kursutbud

Utbud till våren 2020
Kurs

Kurskod

Poäng

Start

Aktivitetsledarskap

AKI00S-NDI BR

100

30 mars

Akutsjukvård

AKU0-NDI BR

100

20 januari

IT i vård och omsorg

ITI0-NDI BR

100

30 mars

Kost, måltid och munhälsa

SOC0-NDI BR

100

30 mars

Medicin 1

MED01-NDI

150

20 januari

Palliativ vård

LIN0-NDI BR

100

30 mars

Psykiatri 1

PSY01-NDI

100

20 januari

Psykiatri 2

PSY02-NDI

100

20 januari

Socialpedagogik

SOC0-NDI BR

100

30 mars

Specialpedagogik 2

SPE02-NDI BR

100

24 februari

Vård och omsorgsarbete 2

VÅR02-NDI

150

20 januari

Vård och omsorg vid demenssjukdom

VÅR0-NDI BR

100

30 mars

Vårdpedagogik och handledning

VÅD0-NDI BR

100

29 januari

Vårdpedagogik och handledning

VÅD0-NDI BR

100

5 februari

Äldres hälsa och livskvalitet

ÄLD0-NDI BR

200

20 januari

Gymnasiearbete: Vård- och omsorgsprogrammet

ARVO-NDI BR

100

20 januari

Gymnasiearbete: Vård- och omsorgsprogrammet

ARVO-NDI BR

100

30 mars


Övrig information

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start.
begagnad kurslitteratur kan du hitta via Facebook-gruppen

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.selänk till annan webbplats

Betyg

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökanlänk till annan webbplats. Där skapar du ett eget studerandekonto, bifogar betyg, ansöker och kan följa vad som händer med ansökan. Vård och omsorg söker du i din hemkommun.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen Borås.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-01-13 11.51

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg Enstaka kurser Närdistans

g q n C

p

Kontakt