Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Vård och omsorg Enstaka kurser - sommar 2020

Du kan söka enstaka kurser från vård och omsorgsutbildningen. De flesta av dessa kurser kan du läsa utan förkunskapskrav. I kurslistan ser du vilka kurser som har förkunskapskrav.
Kurserna ges endast som närdistanskurser.

Studieform - Närdistans

Närdistans innebär att du studerar självständigt enligt den planering som du gör tillsammans med din lärare. Det ingår en halv till en dag i veckan av obligatoriska lektioner på skolan. Du kan få hjälp med studierna i skolans studiehall.
Varje kurs är på heltid.

Ansökningsperiod

I kurskatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ser du vilka kurser du kan söka inför respektive kursstart.

Kurser

Utbud till 15 juni respektive 27 juli 2020. Ges som närdistanskurs.

Ämne/kurs

Anmälningskod

Poäng

Kursen bygger på

Hälsopedagogik

HAL0-NDI

100


Kost, måltid och munhälsa

SOC0-NDI BR

100


Palliativ vård

LIN0-NDI BR

100

Vård- och omsorgsarbete 2, Medicin 1

Socialpedagogik

SOC0-NDI BR

100


Specialpedagogik 1

SPE01-NDI

100Övrig information

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökan i Alvislänk till annan webbplats. Där skapar du ett eget studerandekonto, bifogar betyg, ansöker och kan följa vad som händer med ansökan.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
Vissa kurser har dessutom särskilda förkunskapskrav.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.selänk till annan webbplats

Betyg

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare
Vuxenutbildningen Borås, vux.syv@boras.se, 033-35 81 20

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-03-06 14.04

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg Enstaka kurser - sommar 2020

g q n C

p

Kontakt