Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Vård och omsorg Flex

VO-FLEX, 1500 gymnasiepoäng

Utbildningen motsvarar 60 veckors studier på heltid.

Detta är en utbildning för dig som vill bli undersköterska eller stödassistent. Du är intresserad av att hjälpa människor i behov av vård och omsorg.
Utbildningen ger dig kunskap att vårda, ge omsorg och stöd till människor med olika behov.
Inom vård och omsorg kommer det att vara ett stort behov av personal de närmaste åren.

Efter att du har läst grundkurserna på 950 gymnasiepoäng läser du fördjupningskurser på 300 poäng. Du ska dessutom läsa 250 poäng svenska, samhällskunskap och gymnasiearbete.
För att få gå fördjupningskurser måste du vara godkänd i vissa grundkurser.

Studieform - Flex

Flex innebär att du studerar självständigt enligt den planering som du gör tillsammans med din lärare.
Den här formen passar dig som har god studie- och datorvana. Tänk på att du behöver ha tillgång till en dator eller läsplatta.
Utbildningen är upplagd med en obligatorisk träff vid utbildningsstart på skolan.
Det kommer att vara regelbundna handledningsträffar via webben eller fysiskt möte.
Dessutom kan du boka handledningstillfälle via webb eller på plats i skolan.
Individuella obligatoriska slutseminarium sista veckan sker via webb eller på skolan.

Grundkurs och fördjupningskurs

Du som blir antagen till grundkurserna har en garanterad plats på fördjupningskurser. Tänk på att en del av fördjupningskurserna kräver att du är godkänd i vissa grundkurser.
Du behöver läsa gymnasiearbete Vård och omsorgsprogrammet, 100 poäng, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng och Samhällskunskap 1a1, 50 poäng för att få diplom från Vård och omsorgscollege.

Praktik, APL

I utbildningen ingår praktiska övningar, studiebesök och föreläsningar. Delar av utbildningen är praktik. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Du kommer att praktisera dagar, kvällar och helger.

Grundkurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Medicin 1

MEDMED01

150

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Grundkurser, totalt


950

Fördjupningskurser (tillval), totalt


300

Svenska/svenska som andraspråk 1


100

Samhällskunskap 1a1


50

Gymnasiearbete, Vård och omsorg


100

Totalt


1500


Efter utbildningen

Efter din utbildning kan du arbeta som undersköterska, skötare, stödassistent eller personlig assistent.
För att kunna få fast anställning och diplom från Vård och omsorgscollege behöver du ha läst 1500 gymnasiepoäng.

Övrig information

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökan i Alvislänk till annan webbplats. Där skapar du ett eget studerandekonto, bifogar betyg, ansöker och kan följa vad som händer med ansökan.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.selänk till annan webbplats

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare
Vuxenutbildningen Borås, vux.syv@boras.se, 033-35 81 20 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg Flex

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol