Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Vård och omsorg Klassrum

Grundkurser VO3, 950+300 gymnasiepoäng

Grundkurserna motsvarar 40 veckors studier på heltid.

Efter att du har läst grundkurserna läser du fördjupningskurser på 950 gymnasiepoäng, vilket motsvarar 40 veckors studier. Därefter läser du 300 poäng fördjupningskurser som du väljer själv. Här har du möjlighet att välja kurser som du är intresserad av. Fördjupningskurserna motsvarar 15 veckors heltidsstudier.
För att få gå fördjupningskurser måste du vara godkänd i vissa grundkurser.

Detta är en utbildning för dig som vill bli undersköterska eller på annat sätt jobba inom vården. Du är intresserad av att hjälpa människor i behov av vård och omsorg.
Utbildningen leder till en beredskap för att möta, vårda, ge omsorg och stöd till människor med olika behov. Inom vård och omsorg kommer det att vara ett stort behov av personal de närmaste åren.

Studieform - Klassrum

Klassrum passar dig som vill ha struktur och tillgång till lärare dagligen. Detta alternativ innebär studier i grupp på 10-30 elever. Du har planerade lektioner under ledning av en lärare cirka 3-4 dagar i veckan. Du har alltid möjlighet att få handledning individuellt eller i grupp. Övriga dagar i veckan kan du få hjälp med studierna i skolans studiehall.

Du som blir antagen till grundkurserna har en garanterad plats på fördjupningskurser. Tänk på att en del av fördjupningskurserna kräver att du är godkänd i vissa grundkurser.
Du behöver läsa gymnasiearbete Vård och omsorgsprogrammet, 100 poäng, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng och Samhällskunskap 1a1, 50 poäng för att få dipolm från Vård och omsorgscollege.

I utbildningen ingår praktiska övningar, studiebesök och föreläsningar. Delar av utbildningen är praktik. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Detta innebär att du praktiserar dagar, kvällar och helger.

 

Grundkurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Medicin 1

MEDMED01

150

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Grundkurser, totalt


950

Fördjupningskurser (fritt val)


300


Övrig information

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökan i Alvislänk till annan webbplats. Där skapar du ett eget studerandekonto, bifogar betyg, ansöker och kan följa vad som händer med ansökan. Vård och omsorg söker du i din hemkommun.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.se)länk till annan webbplats

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare
Vuxenutbildningen Borås, vux.syv@boras.se, 033-35 81 20

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-01-13 08.27

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg Klassrum

g q n C

p

Kontakt