Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Vård och omsorg med svenska - 5 terminer

För dig som har utländsk bakgrund och har godkänt på SFI C nivå kan du starta med denna vård och omsorgsutbildning.
Du läser vård och omsorgskurser samtidigt som du läser SFI D en termin och GRUV under 3 terminer och svenska som andra språk 1 under sista terminen, cirka 50% svenska och 50% vård.

Du kommer även att göra praktik flera gånger under utbildningstiden vilket betyder att du ibland kommer att arbeta både på kvällar och helger.

Utbildningens kurser

Grundkurser i vård och omsorg är 950 poäng och svenska som andraspråk grundläggande nivå är 700 poäng.
Fördjupningskurser är 300 poäng .

Du som blir antagen till grundkurserna har en garanterad plats på fördjupningskurser. Tänk på att en del av fördjupningskurserna kräver att du är godkänd i vissa grundkurser.

Du behöver också läsa gymnasiearbete Du behöver läsa gymnasiearbete Vård och omsorgsprogrammet, 100 poäng, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng och Samhällskunskap 1a1, 50 poäng för att få dipolm från Vård och omsorgscollege.

I utbildningen ingår också praktiska övningar, studiebesök och föreläsningar. Delar av utbildningen är praktik (APL). Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema, vilket innebär 37 tim/vecka. Detta innebär att du även praktiserar kvällar och helger.

Kurs

Kurskod

Poäng

GrundkurserEtik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Medicin 1

MEDMED01

150

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Totalt


950 poäng

Fördjupningskurs


300

Eget val, men:

Du behöver läsa gymnasiearbete Vård och omsorgsprogrammet, 100 poäng, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng och Samhällskunskap 1a1, 50 poäng för att få dipolm från Vård och omsorgscollege.Svenska som andraspråk,
grundläggande nivå


700


Studieform - kombi klassrum

Det innebär studier i grupp på 10-30 elever. Du har planerade lektioner under ledning av en lärare cirka 4-5 dagar i veckan. Du har alltid möjlighet att få handledning individuellt eller i grupp. Övriga dagar i veckan kan du få hjälp med studierna i skolans studiehall.

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökan i Alvislänk till annan webbplats. Där skapar du ett eget studerandekonto, söker utbildningar och bifogar betyg. I Alvis kan följa vad som händer med ansökan.
Vård och omsorg söker du i din hemkommun.

Förutsättning för att klara utbildningen:

SFI C.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.selänk till annan webbplats

Betyg

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

För ytterligare informationom utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledningen Vuxenutbildningen Borås.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-12-17 15.54

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg med svenska - 5 terminer

g q n C

p

Kontakt