Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vård och omsorg med svenska - 5 terminer

Kombiutbildning, 1500 gymnasiepoäng
+ 700 poäng grundläggande svenska som andraspråk

Utbildningen är 2,5 år på heltid.

Detta är en utbildning för dig som vill bli undersköterska eller stödassistent. Du är intresserad av att hjälpa människor i behov av vård och omsorg.

Denna utbildning är för dig som har utländsk bakgrund och har godkänt på SFI C nivå kan läsa denna vård- och omsorgsutbildning.
Du läser vård- och omsorgskurser och SFI D/grundläggande svenska som andraspråk.

Du kommer även att göra praktik under utbildningstiden vilket betyder att du kommer att arbeta både på kvällar och helger.

Efter din utbildning

För att kunna få fast anställning som exempelvis undersköterska och få diplom från Vård och omsorgscollege behöver du ha läst 1500 gymnasiepoäng utöver Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Studieform - kombi klassrum

Klassrum passar dig som vill ha struktur och tillgång till lärare dagligen. Du studerar i en grupp med 10-30 andra elever.
Du har lektioner 4-5 dagar i veckan. Du har alltid möjlighet att få handledning individuellt eller i grupp. Övriga dagar i veckan kan du få hjälp med studierna i skolans studiehall.

Under hela utbildningen kommer du att läsa svenska som andra språk samtidigt som du läser vård- och omsorgskurser.

Praktik, APL

I utbildningen ingår praktiska övningar, studiebesök och föreläsningar. Delar av utbildningen är praktik. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Du kommer att praktisera dagar, kvällar och helger.

Kurser som ingår i utbildningen

Du läser 1250 gymnasiepoäng, vårdkurser. Du ska dessutom läsa 700 poäng Svenska som andraspråk,
grundläggande nivå, 250 poäng Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1A1 samt Vård och omsorg specialisering eller Gymnasiearbete. Kurserna följer en bestämd ordning. Du måste klara vissa kurser för att få läsa de kurser som kommer senare.

Kurser som ingår i utbildningen

Kurs

Kurskod

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

ANOANA01

50

Anatomi och fysiologi 2

ANOANA02

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

FUTFUN01

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

FUTFUN02

100

Gerontrologi och geriatrik

GERGER0

100

Hälso- och sjukvård 1

HAOHAL01

100

Hälso- och sjukvård 2

HAOHAL02

100

Omvårdnad 1

OMVOMV01

100

Omvårdnad 2

OMVOMV01

100

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Psykiatri 2

PSYPSK01

100

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Social omsorg 1

SOASOC01

100

Social omsorg 2

SOASOC02

100

Vårdkurser, totalt


1250

Svenska som andraspråk, grundläggande nivå


700

Svenska/svenska som andraspråk 1


100

Samhällskunskap 1a1


50

Dessutom ska du välja en av dessa två kurserGymnasiearbete, Vård och omsorg


100

Vård och omsorg specialisering


100

Totalt


2200


Efter utbildningen

Efter din utbildning kan du arbeta som undersköterska, skötare, stödassistent eller personlig assistent.
För att kunna få fast anställning och diplom från Vård och omsorgscollege behöver du ha läst 1500 gymnasiepoäng.

Övrig information

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökan i Alvis Länk till annan webbplats.. Där skapar du ett eget studerandekonto, söker utbildningar och bifogar betyg. I Alvis kan följa vad som händer med ansökan.

Förutsättning för att klara utbildningen

SFI C.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.se Länk till annan webbplats.

Betyg

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

För ytterligare informationom utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledningen Vuxenutbildningen Borås.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg med svenska - 5 terminer

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol