Meny

Meny

Vård och omsorg med svenska - 5 terminer

Du som har utländsk bakgrund och har godkänt på SFI C nivå kan börja studera denna vård och omsorgsutbildning.

Du läser omvårdnadskurser samtidigt som du läser SFI D en termin och GRUV under tre terminer, cirka 50 % svenska och 50 % vård. Femte och sista terminen läser du en fördjupningskurs inom vård och omsorg.

Du kommer även att göra praktik flera gånger under utbildningstiden vilket betyder att du ibland kommer att arbeta både på kvällar och helger.

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökan i Alvislänk till annan webbplats. Där skapar du ett eget studerandekonto, söker utbildningar och bifogar betyg. I Alvis kan följa vad som händer med ansökan.
Vård och omsorg söker du i din hemkommun.

Förutsättning för att klara utbildningen:

SFI C.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.selänk till annan webbplats

Betyg

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.


För ytterligare informationom utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledningen Vuxenutbildningen Borås.

Utbildningens kurser

Du läser först grundkursen på 1050 poäng och därefter ditt eget val i fördjupningskursen. Dessutom läser du svenska efetr behov. Utbildningen är alltså minst 1550 gymnasiepoäng, men kan vara upp till ytterligare 700 poäng i svenska.

Kurs

Kurskod

Poäng

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Medicin 1

MEDMED01

150

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Vårdpedagogik och handledning

PEAVÅD0

100

Grundkurs


1050 p

Eget val


500

Fördjupningskurs


500

Svenska (individiellt efter dina behov)
p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-14 09.38

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg med svenska - 5 terminer

g q n C

p

Kontakt