Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Vård och omsorg med svenska - 5 terminer

Kombiutbildning (VOM5), 1500 gymnasiepoäng
+ 700 poäng grundläggande svenska som andraspråk

Utbildningen är 2,5 år på heltid.

Detta är en utbildning för dig som vill bli undersköterska eller stödassistent. Du är intresserad av att hjälpa människor i behov av vård och omsorg.

Denna utbildning är för dig som har utländsk bakgrund och har godkänt på SFI C nivå kan läsa denna vård- och omsorgsutbildning.
Du läser vård- och omsorgskurser och SFI D/grundläggande svenska som andraspråk.

Du kommer även att göra praktik under utbildningstiden vilket betyder att du kommer att arbeta både på kvällar och helger.

Utbildningens kurser

Efter att du har läst grundkurserna på 950 gymnasiepoäng läser du fördjupningskurser på 300 poäng. Du ska dessutom läsa 250 poäng svenska, samhällskunskap och gymnasiearbete och 700 poäng svenska som andraspråk.
För att få gå fördjupningskurser måste du vara godkänd i vissa grundkurser.

Studieform - kombi klassrum

Klassrum passar dig som vill ha struktur och tillgång till lärare dagligen. Du studerar i en grupp med 10-30 andra elever.
Du har lektioner 4-5 dagar i veckan. Du har alltid möjlighet att få handledning individuellt eller i grupp. Övriga dagar i veckan kan du få hjälp med studierna i skolans studiehall.

Grundkurs och fördjupningskurs

Du som blir antagen till grundkurserna har en garanterad plats på fördjupningskurser. Tänk på att en del av fördjupningskurserna kräver att du är godkänd i vissa grundkurser.

Du behöver läsa gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet, 100 poäng, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng och Samhällskunskap 1a1, 50 poäng för att få diplom från Vård och omsorgscollege.

Du kommer under hela utbildningen att läsa svenska som andra språk samtidigt som du läser vård- och omsorgskurser.

Praktik, APL

I utbildningen ingår praktiska övningar, studiebesök och föreläsningar. Delar av utbildningen är praktik. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Du kommer att praktisera dagar, kvällar och helger.

Grundkurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Medicin 1

MEDMED01

150

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Grundkurser, totalt


950

Fördjupningskurser (tillval), totalt


300

Svenska som andraspråk,
grundläggande nivå


700

Svenska/svenska som andraspråk 1


100

Samhällskunskap 1a1


50

Gymnasiearbete, Vård och omsorg


100

Totalt


2200


Efter utbildningen

Efter din utbildning kan du arbeta som undersköterska, skötare, stödassistent eller personlig assistent.
För att kunna få fast anställning och diplom från Vård och omsorgscollege behöver du ha läst 1500 gymnasiepoäng.

Övrig information

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökan i Alvislänk till annan webbplats. Där skapar du ett eget studerandekonto, söker utbildningar och bifogar betyg. I Alvis kan följa vad som händer med ansökan.

Förutsättning för att klara utbildningen

SFI C.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.selänk till annan webbplats

Betyg

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

För ytterligare informationom utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledningen Vuxenutbildningen Borås.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg med svenska - 5 terminer

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol