Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kurator och coach

Du är välkommen att kontakta våra kuratorer när du av olika anledningar kan behöva stöd i din studiesituation. I samtalet kan du få hjälp att hantera de bekymmer som kan uppstå under studietiden.

Funktionsnedsättning och extra stöd

Har du någon form av funktionsnedsättning eller andra omständigheter som gör att du behöver extra hjälp bör du ta kontakt med oss så snabbt som möjligt. Tillsammans med oss kan du då planera dina studier utifrån dina förutsättningar.

Studieekonomi

Du har möjlighet att finansiera dina studier med studiemedel. Denna ersättning kan du ansöka om hos Centrala studiemedelsnämnden, CSN. Länk till annan webbplats. För frågor som rör din studieekonomi kontakta CSN. Telefonnumret till CSN är 0771-276000.

Läs vår information om studieekonomi.

För dig som har planerat studier tillsammans med Arbetsförmedlingen och beviljats aktivitetsstöd gäller andra regler. Ersättningen utbetalas i efterskott och du som studerande måste efter varje period lämna en närvarorapport till Försäkringskassan. Hör med din arbetsförmedlare om du är osäker om vad som gäller.

Prövning av rätt till fortsatt studiestöd på Komvux

För att få fortsatt studiestöd måste studierna bedrivas i "normal" takt. Med det menas att du ska hålla den takt som du angett i din studieplan.
Vi rapporterar samtliga elevers studieresultat till CSN. Elever som saknar godkända resultat meritprövas av CSN. CSN utreder och beslutar sedan om fortsatt studiestöd.
Som studerande vid Komvux har du möjlighet att komma efter med ett visst antal CSN-poäng, och kan även ha särskilt skäl för att få fortsatt studiestöd trots att du fått betyg "F" eller motsvarande.
Kom och prata med oss om du är osäker på vad som gälller eller om du har problem med att hinna med dina studier.

För dig som är under 20 år

Är du under 20 år gäller speciella regler gäller, förutsatt att du är heltidstuderande:
Du kan söka studiehjälp med 1 050 kr/månad. Du kan också söka Extra tillägg, men tänk på att den ekonomiska prövningen är hård.

Busskort kan du ansöka om ifall din skolvägen är minst 6 km enkel resa.
Inackorderingstillägg är ibland ett alternativ till busskort.
Fri skolmat och lån av läroböcker är andra förmåner för skolans yngsta elever.

Buss- och matkort

För exakta regler, hör med vår reception på Fabriksgatan 12.

Maria Johansson

Kurator

Maria Johansson
Telefon: 033-35 81 37
E-post: maria7.johansson@boras.se

 

Inga-Lill Thor

Coach (Socialt hållbart Borås)

Inga-Lill Thor
Telefon: 072-98 93 752
E-post: inga-lill.thor@boras.se 


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kurator och coach

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender