Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avlutat Digiwestum

Projektet startade 1 augusti 2020 och pågick fram till juli 2022.

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

Varför gör vi detta?

Nätverk Westum vill bidra till att möta utbildningssektorns förändringsprocess mot mer flexibla undervisningsformer och ökade möjligheter för livslångt lärande.

En ökad digitalisering ökar kraven för personalen på lärcentra och vuxenutbildningar att ”hänga med” och även att ”ligga i framkanten” för att nå upp till målen för ”Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet”.

Vad vill vi åstadkomma?

Öka den digitala kompetensen för att ge personal – och ledningen – hos våra medlemmar möjlighet till en mer hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats (hållbara strukturer).

Förbättra förutsättningen för ett långt och hållbart arbetsliv, utan stressen som digitalisering kan medföra för den enskilde.

Öka förutsättningen för våra medlemmar att skapa flexibla och individualiserade utbildningar som tillgodose arbetsmarknadens behov som bygger på hållbara strukturer i organisationen.

Vad erbjuder projektet till våra (Westums) medlemmar?

Vi vill genom projektet nå ut till medlemmarna och deras personal med ett ”smörgåsbord” av kurser, föreläsningar, processgrupper, handledning kring digitalisering. Vissa insatser kan ha behov av fysisk samverkan inom eller mellan medlemmar medan andra kan göras genom digitala verktyg eller via livesändning etc.

Projektbudget

Projektets budget är drygt 4,8 miljoner kronor varav 2,2 miljoner kronor medfinansieras av Svenska ESF-rådet.

EU-flaggan som representerar våra EU-finansierade projekt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avlutat Digiwestum

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender