Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avslutat Damas

Projektet är avslutat.
Projektet startade 1 mars 2021 och pågår fram till 31 maj 2023.

Målgrupp

Lärare och handledare är projektets främsta målrupp. I förlängningen är det elever på yrkesvux och studerande på yrkeshögskolan som ska kunna dra nytta av projektets arbete och resultat.

Varför gör vi detta?

Under pandemin har vi inte kunnat sända iväg elever på APL eller studerande på LIA. Det kom en extra utlysning som handlade om att hitta metoder för virtuell och fysisk/virtuell APL/LIA. Vi tyckte att denna passade väldigt bra att söka medfinansiering i för att vara bättre rustade för framtiden.

Vad vill vi åstadkomma?

Vi vill göra en sammanställning av goda exempel och utarbeta en modell som kan skalas upp inom olika yrkesutbildningar. Vi ska utbilda ett antal lärare och handledare i att kunna använda prototypen som vi utvecklat.

Vad erbjuder projektet till våra lärare/elever?

Fem lärare kan delta i utbildningen och i förlängningen får elever och studerande möjlighet att genomföra virtuell eller blended APL/LIA.

Projektbudget

Projektets budget är cirka 250 000 Euro och medfinansieras av EU:s utbildningsprogram Erasmus+.

DAMAS

Damas är en förkortning för Digital Apprentices Mobility in the Automotive Sector, och det betyder ungefär Digital lärlingsutbildning inom bilbranschen.

Länk till DAMAS – Digital Apprentices Mobility in the Automotive Sector Länk till annan webbplats.

EU-flaggan som representerar våra EU-finansierade projekt
Logotyp för Damas
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avslutat Damas

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender