Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avslutat DUA

Projektet startade december 2020 och pågick till november 2021.

Målgrupp

Målgruppen är Nyanlända (inklusive unga nyanlända)

Varför gör vi detta?

Syftet är att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet.

Vad vill vi åstadkomma?

Lokala jobbspår syftar till att möta arbetsgivares faktiska rekryteringsbehov och korta vägen till arbete för individen.

Projektbudget

Projektets finansieras av EU. Endast en del av budgeten berör Boråsregionens vuxenutbildning.

EU-flaggan som representerar våra EU-finansierade projekt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avslutat DUA

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender