Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avslutat GreenPopup4all

Projektet startade i januari 2022 och pågick till november 2023.

Syfte

Hur får vi bättre samarbete mellan formellt och icke-formellt lärande i regionen?
Hur kan vi skapa bättre strukturer för utbyte av erfarenhet?
Det är syftet med projektet Regale.

Målgrupp

Målgruppen i projektet är elever inom yrkesutbildning, främst inom besöksnäringsutbildningar, samt deras lärare.

Varför gör vi detta?

Projektet handlar om att hitta bättre sätt att undervisa för framtidens besöksnäringsverksamhet. Projektet utgår från hållbarhet och lokalt framtagna varor och tjänster. Genom att lära av varanda så blir vi bättre på att utveckla våra egna utbildningar.

Vad vill vi åstadkomma?

Bättre utbildningar inom besöksnäringsverksamheten.

Vad erbjuder projektet till våra lärare/elever?

Projektet ska dels ge lärarna en kompetenshöjning inom utbildning inom framför allt hållbar kost och livsmedel, dels ge eleverna en högre kompetens inom besöksnäringen

Projektbudget

Projektets budget är 624 000 euro och medfinansieras till 80% av EU:s utbildningsprogram Erasmus+.
Endast en del av budgeten berör Borås(regionens) vuxenutbildning.

Läs mer om Green popup 4 all

https://blogit.gradia.fi/greenpopup4all Länk till annan webbplats.


Har du frågor om projektet?

Ann-Katrine Holst, Koordinator Vuxenutbildningen Borås
Telefon 0768-88 81 10
E-post ann-katrine.fransson.holst@boras.se

 

Loggan för greenpopup4all
EU emblem
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avslutat GreenPopup4all

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender