Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avslutat Kompetensslussen

Projektet är avslutat.

Nysvenskar ska få möjlighet att validera sina kunskaper för att snabbare komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Därför har Tillväxtverket beviljat Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund ett stöd på 1,8 miljoner kronor för att genomföra projektet Kompetensslussen.

Kompetensslussen ska hjälpa nysvenskar att validera sina kunskaper inom textil sömnad och genomföra yrkesutbildning för vuxna inom sömnadsyrket. Textilbranschen växer kraftigt i Boråsregionen och har en växande efterfrågan på kompetent personal.

Satsningen ligger också väl i linje Boråsregionens fokus på förstärkt kompetensförsörjning, säger Magnus Haggren, Förbundsdirektör på kommunalförbundet.

Vad ska projektet leda till - på kort sikt?

Genom Kompetensslussen hoppas vi kunna ta tillvara på människors kunnande inom textil. Med validering och efterföljande utbildning och praktik ges en rakare väg till arbete.

Utbildningarna kommer att ges av Vuxenutbildningen i Borås stad medan Stiftelsen Proteko projektleder och ska inom projektet utveckla en samordnad modell för validering av sömnadsyrket.

Vi har sett att det bland våra nyanlända finns många personer som har relevant yrkeserfarenhet och som vi tack vara en gymnasial yrkesutbildning hoppas kunna få i arbete, säger Tina Lundell, vuxenutbildningschef i Borås stad .

Vad ska projektet leda till - på lång sikt?

Företagen ser nyanlända/utrikes födda kvinnor och män som en viktig del i kompetensförsörjningen och att företag och utbildningsanordnare använder den i projektet framtagna valideringsmodellen.

Vi ser behoven för företagen för att effektivisera kompetensförsörjningen och med Kompetensslussen hoppas vi bidra med detta, säger Christian Lundell, VD på Stiftelsen Proteko.

Modellen ska vara överförbar och möjlig att skalas upp till andra branscher. För att projektets processer ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet, kommer en affärsmodell utvecklas under projekttiden.

Projektet genomförs i samverkan mellan Boråsregionen, Borås kommun, Stiftelsen Proteko och andra aktörer.

För mer information, kontakta:

  • Christian Lundell, VD Stiftelsen Proteko, 0739 – 60 26 26, christian@proteko.se
  • Magnus Haggren, Förbundsdirektör Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 0733 – 06 04 46
EU-flaggan som representerar våra EU-finansierade projekt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avslutat Kompetensslussen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender