Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avslutat Koppling West

Projektet är avslutat.

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige som är medlemmar i Nätverk Westum.

Varför gör vi detta?

Westums medlemmar finns i hela Västsverige även i små kommuner med svikande befolkningsunderlag men där behov av personal i specifika områden finns. Bättre matchning av individer för utbildning inom bristyrken utan hinder genom sociala och könsstereotypa mönster, behövs i alla kommuner. Vuxenutbildningen roll som viktig aktör för yrkesutbildningar på alla nivåer kommer att förstärkas genom större behov från samhället av individer med högre utbildningen men också rätt utbildning. Komvuxutredningen ”En andra och en annan chans
–ett komvux i tiden” från 2018 betonar kravet att bättre samarbete mellan utbildningarna för en mer ”gränslös vägledning” som också är fokuspunkt för Nätverk Westum.

Vad vill vi åstadkomma?

  • Ökad samverkan och stärkta strukturer mellan utbildning och arbetsliv.
  • Utvecklade strukturer som tydligare kopplar samman utbildningssystemet utbud med arbetslivets kommande behov.
  • Förändra Könsstereotypa yrkes-och utbildningsval.

Vad erbjuder projektet till våra (Westums) medlemmar?

Med hjälp av en central processledare genomförs mindre delprojekt inom områden studie- och yrkesvägledning, samverkan med näringslivet och behovsanpassning av YH- och yrkesutbildningar. Vissa av medlemmar kommer leda delprojektet som är öppna för alla medlemmar att följa och delta utifrån medlemmarnas förutsättningar.

Tillsammans vill Westum som projektägare och involverade medlemmar bidra till en förstärkning av utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov och en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

Projektbudget

Projektets budget är drygt 0,8 Mnkr och finansieras av Svenska ESF-rådet.

 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avslutat Koppling West

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender