Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avslutat Regale

Projektet är avslutat.

Hur får vi ett bättre samarbete mellan formellt och icke-formellt lärande i regionen?
Hur kan vi skapa bättre strukturer för utbyte av erfarenhet?
Det är syftet med projektet Regale.

Målgrupp

Målgruppen i projektet är personer i ledande ställning (politiker och chefer) som tar beslut som gäller vuxenutbildningen, både formell och icke-formell.

Varför gör vi detta?

Projektet handlar om att hitta fungerande strukturer för samverkan mellan formell och icke-formell vuxenutbildning i form av nätverksbyggande samt påverka på policynivå så att vuxenutbildningen stärker sin ställning. Det handlar också om att kartlägga deltagande organisationers utvecklingsbehov.

Vad vill vi åstadkomma?

Bättre samverkan och ökad kapacitet inom egen organisation.

Vad erbjuder projektet till våra lärare/elever?

Kompetensutveckling av personal och i förlängningen ökad kvalitet på utbildningen för elever och studerande.

Projektbudget

Projektets budget är 624 000 euro och medfinansieras till 80% av EU:s utbildningsprogram Erasmus+.
Endast en del av budgeten berör Borås(regionens) vuxenutbildning.


Läs mer om Regale-projektet på EUs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
https://eaea.org/our-work/projects3/regale/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp för Regale
EU-flaggan som representerar våra EU-finansierade projekt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avslutat Regale

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender