Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avslutat Textilhubben

Projektet är avslutat.
Projektet startade februari 2021 och pågick fram till januari 2023.

Textilhubben ska hjälpa utrikes födda kvinnor att få en större möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

De som antas till projektet är kvinnor som har en textil bakgrund. Det kan vara sömnad, försäljning, konfektionsarbete eller liknande. Hos textilhubben kommer deras kompetens att valideras* (*Läs mer längre ner) och därefter erbjuds deltagarna kompletterande utbildningar som gör dem anställningsbara i svensk industri.

garnrullar som symboliserar textilindustri

Målgrupp

Textilhubben ska hjälpa utrikes födda kvinnor att få en större möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

Målgruppen har en varierad bakgrund. Några har jobbat som sömmerskor, andra med färgning, försäljning eller i fabrik. Alla har sin unika kompetens och därför erbjuds de kurser som är anpassade till just deras individuella behov.
Eftersom deras tidigare kunskaper räknas in kan deltagarna snabbare bli klara med sin textilutbildning och snabbare få möjlighet att stå till arbetsmarknadens förfogande. De får också en lägre studieskuld eftersom deras skoltid blir kortare.

Varför gör vi detta?

Projektets målgrupp har tidigare haft svårt att få sina kunskaper erkända på svensk arbetsmarknad eftersom det saknats ett system för validering. Att ta fram och utveckla en metod för validering inom textilbranschen är därför något som Textilhubben fokuserar på.

Textilhubben kommer på sikt att kompetensförsörja textilbranschen vilket är en prioriterad bransch för Västra Götalandsregionen.

Vad vill vi åstadkomma?

Ge utrikes födda kvinnor med textil bakgrund möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden inom sin bransch.
Textilhubben har förhoppning att medverka till att på sikt kompetensförsörja textilbranschen vilket är en prioriterad bransch för Västra Götalandsregionen

Vad erbjuder projektet till våra elever?

  • Validering av deltagarnas textila kunskaper
  • Kunskaper i yrkessvenska
  • Digital grundkompetens
  • Kunskap i det svenska arbetslivet

Finansiering

Projektet finansieras genom RUN-medel från Västra Götalandsregionen.

Medverkande i projektet är även de ideella föreningarna Support Group Network och Idésömnad.

 

* Validering betyder att en persons kunskap granskas och betygssätt genom olika former av prov utan att man först går i skolan. Det används för att översätta kunskap från ett skolsystem till ett annat eller för att värdera den kunskap någon har lärt sig genom praktiskt arbete i yrkeslivet.

Har du frågor om projektet?

Ann-Katrine Holst, Koordinator Vuxenutbildningen Borås
Telefon 0768-88 81 10
E-post Ann-Katrine.Fransson.Holst@boras.se

Västra götalandsregionens logotyp
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avslutat Textilhubben

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender