Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avslutat VI

Projektet är avslutat.
Projektet påbörjades hösten 2018 och pågick fram till sommaren 2022.

En växande andel av Borås unga står utanför arbete och studier. De kallas ofta ”hemmasittare” eller UVAS (unga som varken arbetar eller studerar).

Målgrupp

Målgruppen är unga vuxna som inte arbetar eller går i skolan.

Varför gör vi detta?

Du som är ung vuxen som inte arbetar eller studerar ska få möjlighet att påverka din egen framtid genom att du får bättre möjligheter att slutföra en utbildning.

  • Insatser i ämnet svenska och svenska som andraspråk
    Vi vänder oss till dig som är i åldern 19-24 år och som inte har studerat på gymnasiet eller har avbrutit dina gymnasiestudier och därför saknar betyg i svenska. Genom mer undervisningstid, fler lärare och speciallärare, ett mentorskap och insatser av kurator ska du får så bra förutsättningar som möjligt att klara din studier i svenska/svenska som andraspråk. Förutom att klara dina studier i svenska så är vårt mål att det du lär dig och stödet du får hjälper dig även i andra kurser och att du blir inspirerad och motiverad till fortsatta gymnasiestudier.
    Projektet ska även stötta dig genom en bättre samverkan med andra myndigheter än skolan.

  • Insatser i vård- och omsorgsutbildningen
    Vi vänder oss till dig i åldern 20-24 år som studerar på en sammanhållen kombinationsutbildning inom vård och omsorg + svenska och som har tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.
    Med en större lärartäthet och större möjlighet för lärarna att samverka ska du som elev lättare kunna slutföra din yrkesutbildning.

Vad vill vi åstadkomma?

Vuxenutbildningens mål är att de i vår målgrupp som vill, men känner att de inte haft möjlighet, ska få en ny chans att gå klart sin utbildning. Eftersom många under sin skoltid haft problem i skolmiljön och behöver extra stöd vill Vuxenutbildningen i Borås så gott det går göra skolgngen anpassad till elevernas behov.

Vad erbjuder projektet till våra elever?

Möjlighet att få en anpassad skolgång.

Är du intresserad av projektet?

Då ska du först söka till våra kurser som tidigare. Det gör du på vår vanliga ansökningssida: http://boras.alvis.gotit.se/student/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har möjlighet att delta i projektet kommer du att bli kontaktad.
Du kan självklart läsa våra kurser även om du inte ingår i projektet.

Har du frågor om projektet?

Kontakta samordnare Patrik Eriksson på Vuxenutbildningen i Borås Stad
E-post: patrik.eriksson@boras.se
Telefon: 0734-32 79 36

För mer information om projektet

Se hemsida: https://www.vgrfolkhogskolor.se/projekt--uppdragskurser/vi/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet ägs av Västra Götalandsregionens Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Det startar i augusti 2020 och pågår i två år. Förutom Västra Götalandsregionen ingår kommunalförbunden i Fyrbodal och Boråsregionen samt Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg samt 16 kommuner i projektet.

Bild på Viprojektets sponsorer Västra götalandsregionen och eus socialfond
EU-flaggan som representerar våra EU-finansierade projekt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avslutat VI

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender