Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avslutat WestKomp 0.1

Projektet är avslutat.
Projektet påbörjades 1 april 2018 och pågick till 31 mars 2020.

Målgrupp

Målgruppen är mellanstora företag i Västsverige med behov av kompetes.

Varför gör vi detta?

Handel och besöksnäring är två strategiskt prioriterade näringsområden i Västra Götaland och digitaliseringen ses som en viktig del för att dessa näringar ska kunna bli mer konkurrenskraftiga.

Vad vill vi åstadkomma?

Små och medelstora företag inom besöksnäring och handel ska stärka sin digitala kompetens. Det är målet med WestKomp 0.1, ett projekt som kommer omfatta över 600 västsvenska företagare och anställda i Uddevalla, Lidköping, Borås, Trollhättan, Vänersborg och Falköping.

Vad erbjöd projektet till vår målgrupp?

Företagen som ska delta har redan nu angett att de behöver utveckling inom marknadsföring och affärsutveckling, men även e-handel och användning av digitala plattformar. Satsningen ska samtidigt stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden.

Projektbudget

Westkomp 0.1 är ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden med en totalbudget på 7,8 milj. kronor.

Projektet drevs som en samverkan mellan Tillväxtavdelningen i Uddevalla, Campus Västra Skaraborg, Borås Vuxenutbildning, Kunskapsförbundet Väst och Falköping Lärcentra.
Insatserna och projektmedlen administrerades av Westum, en nätverksorganisation av lärcentrum och vuxenutbildningar i Västsverige.


EU-flaggan som representerar våra EU-finansierade projekt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avslutat WestKomp 0.1

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender