Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Erasmus+

I januari 2023 beviljades vår skola med en s.k. ackreditering inom Erasmus+ Vuxenutbildning. Det innebär att vi är ”medlem” i Erasmus+ t om utgången av 2027. I vår ackreditering kan vår personal t ex jobbskugga en kollega utomlands eller gå en kurs.

Vår ackreditering har fokus på tre områden:

 1. Minskade avbrott från våra kurser och utbildningar
 2. Kollegialt lärande
 3. Livslångt lärande för elever inom anpassad utbildning för vuxna

Genom organisationen Westum (där vi är medlem) har våra studerande och personal även inom yrkesutbildning möjlighet till t ex jobbskuggning och praktik för de studerande.

Westums fokus för yrkesutbildning är:

 1. Ökad digitalisering och digital transformation
 2. Ökad anställningsbarhet
  2.1 Stärka den studerande

2.2 Kvalitet i APL och LIA

 1. Stärka attraktiviteten i yrkesutbildningar
 2. Utvecklas som mottagande organisation

Kort information om Erasmus+:

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott.

Erasmusprogrammet 2021–2027 har bland annat fokus på social delaktighet samt den gröna och digitala omställningen.

Erasmus+ erbjuder möjligheter till utbyten och samarbeten inom:

 • högre utbildning
 • yrkesutbildning
 • skolan (inklusive förskola och barnomsorg)
 • vuxenutbildning
 • ungdomsfrågor
 • idrott

Vill veta mer? Vänligen se programhandledningen för Erasmus+ Länk till annan webbplats.. Där kan du läsa om vilka möjligheter som finns och vem som får delta.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Erasmus+

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender