Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolledning

Vuxenutbildningen i Borås har flera utbildningsområden, vart och ett med sin egen rektor eller enhetschef.

Utbildningarna finns också på fyra skolor: Vuxenutbildningens lokaler på Fabriks- och Bryggaregatan, på Almåsskolan och i Textile Fashion Center (Simonsland).

Vuxenutbildnigschef Åsa Nätterlund

Åsa Nätterlund

Åsa Nätterlund

Vuxenutbildningschef

Telefon: 0766-48 78 16
E-post: asa.natterlund@boras.se

Ansvarsområde: Vuxenutbildningen.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Rektor Annika Simfors

Annika Simfors

Annika Simfors

Rektor

Telefon: 076-888 53 28
E-post: annika.simfors@boras.se

Ansvarsområde: Grundläggande vuxenutbildning.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Rektor Anna-Lena Moisander

Anna-Lena Moisander

Anna-Lena Moisander

Rektor

Telefon: 033-35 81 34
E-post: anna-lena.moisander@boras.se

Ansvarsområde: Teoretiskt inriktad gymnasieutbildning.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Rektor Anita Lomås

Anita Lomås

Anita Lomås

Rektor

Telefon: 0768-88 58 27
E-post: anita.lomas@boras.se

Ansvarsområde: Gymnasiala yrkesutbildningar inklusive BRvux samt Komvux som anpassad utbildning (Lärvux).
Verksam på Bryggaregatan 12.

Rose-Marie Dagman

Rose-Marie Dagman

Rose-Marie Dagman

Rektor

Telefon: 0734-32 76 53
E-post: rose-marie.dagman@boras.se

Ansvarsområde: Borås Yrkeshögskola samt textila utbildningar inom gymnasial yrkesutbildning.
Verksam: Bryggaregatan 12 och Textile fashion center.

Rektor Helén Björklund

Helén Björklund

Helén Björklund

Rektor

Telefon: 0768-88 58 70
E-post: helen.bjorklund@boras.se

Ansvarsområde: Yrkesinriktade gymnasiala respektive yrkeshögskolekurser och utbildningar inom vård och omsorg.
Verksam på Bryggaregatan 12.

Rektor Nalin Selçuk

Nalin Selçuk

Nalin Selçuk

Rektor

Telefon: 033-35 71 31
E-post: nalin.selcuk@boras.se

Ansvarsområde: Sfi - Svenskundervisning för invandrare.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Enhetschef Pia Solberg

Pia Solberg

Pia Solberg

Rektor

Telefon: 0768-88 71 44
E-post: pia.wahlström.solberg@boras.se

Ansvarsområde: Administration, Lärcentrum, resursteam och bibliotek samt Studie- och yrkesvägledning.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Intendent Lyly Phan

Lyly Phan

Lyly Phan

Intendent

Telefon: 0768-88 71 85 
E-post: lyly.phan@boras.se

Ansvarsområde: Ekonomi, lokaler och HR samt stöd- och servicefunktioner.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolledning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender