Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Affärsutveckling inom handeln

Affärsutveckling inom handeln

 • Ansökan: Stängd
 • Start: 12 december 2022
 • Slut: 3 mars 2023
 • Examen: Utbildningsbevis

Vi söker dig som är eller har varit inne i arbetslivet och vill bredda dina kunskaper för bättre framtida möjligheter. I kursen Affärsutveckling inom handeln lär du dig bland annat om konceptutveckling och förändringsstrategier kopplat till B2B och B2C.

Lyssna på Dyveke Helly-Hansen och Anette Fogelqvist från Drivhuset i Göteborg. I december startar deras kurs Affärsutveckling inom handeln.

Här får du nya verktyg för att utveckla din affärsidé; kanske en du funderat på ett tag eller en helt ny.

Så sök nu och var med på några intensiva och utvecklade veckor tillsammans med handledarna Anette och Dyveke.

Här söker duÖppnas i nytt fönster.

Kortfakta om utbildningen

 • Poäng: 30 YH-poäng
 • Längd: 12 veckor
 • Studieform: Platsbunden i Borås och/eller via distans.
 • Studietakt: Halvfart 50 %
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
 • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare Lars Einarsson Mansén, 0734-32 72 03
E-post: lars.einarssonmansen@boras.se

Utbildningens innehåll

I utbildningen används kunskaper och färdigheter den studerande tillämpar i ett tydligt affärsutvecklande perspektiv. De studerande får kunskaper om ytterligare koncept kring affärsmodeller, idégenerering, värdeskapande processer och affärsutveckling. Kursen har ett tydligt fokus på kundperspektivet och syftar till att skapa affärsnytta genom att utveckla affärskoncept, som sedan uttrycks i en affärsplan.

Nedanstående moment är med i kursen

 • Metoder och verktyg för kunddriven affärsutveckling
 • Affärsmodellmönster
 • Business Model Canvas (BMC)
 • Idégenerering
 • Analysmetoder och informationskällor
 • Segmentering
 • Kundbehov
 • Value Proposition Design (VPD)
 • Master Profile
 • Minimum Viable Product (MVP)
 • Kundresan
 • Positionering och Differentiering
 • Konkurrentanalys
 • Blue Ocean Strategy
 • Affärsplan och affärsnytta

Målet med kursen är att den studerande får specialiserade kunskaper om affärsmodeller, affärsutveckling, metoder för att utveckla framgångsrika affärskoncept och affärsplan. Fokus är att genom värdeskapande processer för kund och ny affärslogik planera eller utveckla hållbara och lönsamma affärskoncept inom digital handel. Kursen tar upp BMC (Business Model Canvas) modellen och Lean-Startup-metoder för att snabbare testa hållbarheten i affärsidéer. Den studerande planerar och utvecklar självständigt en affärsplan.

Efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskap om

 • Specialiserad kunskap om affärsmodeller, affärsutveckling och affärsplan.
 • Förstå och beskriva hur man utvecklar affärskoncept.
 • Överblick över värdeskapande processer för kund
 • Specialiserad kunskap om BMC (Business Model Canvas)
 • Kunskaper om Lean-Startup

Efter genomgången kurs ska den studerande ha färdigheter i att

 • Identifiera och tillämpa värdeskapande processer för kund i syfte att planera eller utveckla hållbara affärskoncept
 • Planera och tillämpa BMC (Business Modell Canvas)
 • Förstå och använda Lean-Startup
 • Förstå och utveckla en affärsplan möjlig att implementera i syfte att öka ett företags affärsnytta
 • Sälja in (pitcha) en affärsplan

Efter genomgången kurs ska den studerande ha kompetens att

 • I samverkan med andra ansvarsfullt utveckla värdeskapande processer för kund i syfte att utveckla hållbara och lönsamma affärskoncept
 • Självständigt utveckla en affärsplan inom digital handel genom att använda Business Model Canvas

Tre former av föreläsningar

Vi kommer erbjuda föreläsningarna på tre olika sätt:

 • Föreläsning på skolan en eftermiddag/kväll i veckan
 • Följa föreläsningen vid egen dator en eftermiddag/kväll i veckan
 • Se inspelad föreläsning på annan tid om det lämpar sig bättre.

Mellan föreläsningarna följer du studierna på skolans lärplattform där förinspelat material finns, litteraturhänvisningar, inlämningsuppgifter och allt annat som behövs för att på ett pedagogiskt sätt kunna följa sin egen studieplan.

Lärare och konsulter

Utbildningen är på halvtid och du behöver planera att studera motsvarande 20 timmar per vecka för att klara utbildningen. Lärarledd undervisning och handledning sker under vardagar (ca 6 timmar lärarledd undervisning/handledning per vecka i snitt). Som på all eftergymnasial utbildning är närvaro frivillig men rekommenderas starkt.

Lärare finns på plats ytterligare timmar per vecka (vi erbjuder självklart handledartid digitalt om så önskas) och du har tillgång till viss handledning övrig tid via skolans lärplattform.

Tenta och examination

Examination sker genom muntliga pitchar veckovis, en skriftlig inlämningsuppgift, en slutpitch samt en sammanställd business model canvas och en affärsplan vid kursens slut. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga uppgifter har genomförts löpande under hela kursen. Slutbetyget är målrelaterat.

Utbildning på halvfart

Denna utbildning kommer att ske på 50% studietakt. Om du önskar en långsammare studietakt än den förbestämda och inte är beroende av studiemedel kan detta till stor del uppfyllas.

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens.

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet Länk till annan webbplats..
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare Länk till annan webbplats..

Särskilda förkunskaper

Ett års yrkeserfarenhet varav minst sex månader sammanhållen yrkeserfarenhet inom e-handel, handel eller stödnäringar till handel.
Du ska i samband med ansökan uppvisa ett tjänstgöringsintyg att du har minst 1 års arbetslivserfarenhet.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. Tjänstgöringsintyget ska innehålla ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare Länk till annan webbplats..

Urval

Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser så sker urval bland behöriga sökande baserat på antal månaders yrkeserfarenhet (max 60).

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningsbevis utfärdas efter avslutad utbildning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Affärsutveckling inom handeln

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender