Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Growth hacking

Kursen syftar till att du ska förstå relationen mellan ökad kundupplevelse, tekniska lösningar och lönsamma hållbara affärsavslut. Den fördjupas och appliceras i ett sammanhang genom verkliga case, datadrivet arbetssätt och en strukturerad arbetsprocess.

Growth Hacking är den arbetsprocess som hjälper dig att få kunskap om kundresans olika faser, kundens status i relation till varumärket och vilken effekt de olika marknadskanalerna har. Kundupplevelse (kundens engagemang) analyseras, värderas och förstås med stöd av datadrivna insikter i varje steg i köpresan. Dessa insikter är bas för idégenerering som ger hypoteser till förbättringar för ökad kundupplevelse som sedan värderas, prioriteras och testas.

Förbättringar som är framgångsrika i test automatiseras och inkluderas som del av aktivitetsplanen. Genom ett upprepande arbetsssätt baserat på data/fakta skapas en ständigt förbättrad verksamhet med ökad kundnöjdhet.

Kursen är framflyttad

Och startar nu i december 2023 med avslutning i mars respektive juni 2024.

Sök till Growth hacking, studietakt 50%Öppnas i nytt fönster.
Sök till Growth hacking, studietakt 25%Öppnas i nytt fönster.

Kortfakta om utbildningen

När går kursen?

Start 11 december och avslut 14 mars eller 14 juni 2024. Det senare avslutningsdatumet avser 25% studietakt.
(Kursstart framflyttad till december. Tidigare start var september.)

Vid antagningen får du en detaljerad information om det du behöver veta inför kursstart.

 • Poäng: 30 YH-poäng
 • Längd:
  Du kan läsa på 50% studietakt. Då läser du 6 lektionstimmar per vecka i 12 veckor eller
  Du kan läsa på 25% studietakt. Då läser du 3 lektionstimmar per vecka i 24 veckor.
 • Studieform: Via distans och/eller platsbunden i Borås.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
 • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare Lars Einarsson Mansén, 0734-32 72 03
E-post: lars.einarssonmansen@boras.se

Utbildningens innehåll

Kursen varvar teori med praktiska case som används för att skapa förståelse och insikt i hur arbetssättet genomför och ger de studerande verktyg i sin yrkesroll:

 • T-shaped Player (SWOT-analys av sig själv)
 • Kundresa, kundstatus och kundupplevelse
 • Pirate funnel (hur olika marknadskanaler har en synergieffekt med varandra)
 • Relevanta nyckeltal för att mäta kundupplevelse
 • Attribution, hur mätning av effekten för olika kanaler som samverkar under kundresan kan ske under en kort och lång kundresa för datadrivna insikter
 • Marketing Automation, hur idéer som har testats gett positivt resultat automatiseras med exempel på verktyg för marketing automation
 • Growth Hacking, datadriven arbetsprocess
 • Idé (skapa hypoteser)
 • Prioritering (ICE-kort, Impact, Confidence och Ease)
 • Experiment/testning (testa hypotes via olika A/B tester)
 • Analysera resultat
 • Transparens (synliggöra resultat)
 • Betydelse av teamwork så att Growth Hacking fungerar i organisationen

Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper om/i

 • Kunskap om varför det är användbart att behärska flera olika arbetsområden i T-modellen.
 • Specialiserad kunskap om hur och på vilket sätt olika touchpoints påverkar varandra i kundresan och överblick över verktyg som kan användas för att för att utveckla kundupplevelsen.
 • Beskriva varför olika attributionsmodeller används för att uppnå ett mål och resultat samt överblick över problematiken bakom analysen och mätningen av alla attributionsmodeller i olika plattformar.
 • Överblick över varför processer för marketing automation skapar mervärde för företag och mer nöjda kunder i form av relevanta budskap från marknadsföringen.
 • Kunskap om hur marketing automation system fungerar.
 • Specialiserad kunskap om varför ett företag med en strukturerad och datadriven arbetsprocess, Growth Hacking, kan få ett bättre utfall och tillväxt.
 • Djup kunskap om dataanalys för e-handel.

Efter utbildningen kommer du att ha färdighet i att

 • Visa samband hur T-modellens alla 3 lager av olika kompetenser och arbetsområden hänger ihop och är synkroniserade med varandra.
 • Förklara i vilka stadier i kundresan det kan uppstå negativa touchpoint, vad man kan göra för att minimera friktionen för kund och vilka verktyg som kan användas för att skapa en bättre upplevelse för kunden.
 • Förklara hur olika parametrar (t.ex. first click vs. last click, olika enheter, livstidsvärde och kundresan) i en attributionsmodell hänger ihop och på vilket sätt det påverkar det slutgiltiga resultatet i en modell som tagits fram.
 • Visa hur marketing automation hänger ihop med kundresan, från en oidentifierad besökare som blir en lojal och återkommande kund. Hur och på vilket sätt påverkar trafik, formulär/popups, segmentering och mailflödet utfallet av den marketing automation strategi som finns.
 • Analysera data för e-handel.
 • Kunna hantera data för både den pågående verksamheten och den framtida.

Efter utbildningen kommer du att ha kompetens att

 • Planera optimering av marketing automation flöde utifrån relevanta datadrivna webbanalyser och visa vilka verktyg som kan användas.
 • I samverkan med andra planera en datadriven arbetsprocess i form av Growth Hacking från idé, hypotes, specificering och prioritering, experiment/test, och analys som leder till datadrivna insikter som företaget tar beslut på.

Flexibel undervisning

Vi erbjuder undervisning på flera sätt för att underlätta för dig.

 • Föreläsning på skolan 1–2 eftermiddagar/kvällar i veckan
 • Följa föreläsningen vid egen dator 1–2 eftermiddagar/kvällar i veckan
 • Se inspelad föreläsning på annan tid om det lämpar sig bättre.

Mellan föreläsningarna följer du studierna på skolans lärplattform där förinspelat material finns, litteraturhänvisningar, inlämningsuppgifter och allt annat som behövs för att på ett pedagogiskt sätt kunna följa sin studieplan.

Lärare

Utbildningen är på halvtid och du behöver planera att studera motsvarande 20 timmar per vecka för att klara utbildningen. Lärarledd undervisning och handledning sker under vardagar (ca 6 timmar lärarledd undervisning/handledning per vecka i snitt). Som på all eftergymnasial utbildning är närvaro frivillig men rekommenderas starkt.

Lärare finns på plats ytterligare timmar per vecka (vi erbjuder självklart handledartid digitalt om så önskas) och du har tillgång till viss handledning övrig tid via skolans lärplattform.

Examination

Examination sker genom löpande avstämningar samt en skriftlig inlämningsuppgift. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga uppgifter har genomförts löpande under hela kursen. Slutbetyget är målrelaterat.

grönt buskage framför rosa körsbärsblommor

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens.

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet Länk till annan webbplats..
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare Länk till annan webbplats..

Särskilda förkunskaper

Ett års yrkeserfarenhet varav minst sex månader sammanhållen yrkeserfarenhet med marknadsföring eller kommunikation inom e-handel, handel eller stödnäringar till handel.
Du ska i samband med ansökan uppvisa ett tjänstgöringsintyg att du har minst 1 års arbetslivserfarenhet.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. Tjänstgöringsintyget ska innehålla ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare Länk till annan webbplats..

Urval

Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser så sker urval bland behöriga sökande baserat på antal månaders yrkeserfarenhet (max 60).

Betyg och examensbevis

Utbildningsbevis utfärdas efter avslutad kurs.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Growth hacking

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol