Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Glädjande besked om beviljade utbildningar

Artikeln publicerades:

Borås Yrkeshögskola fick alla fyra sökta utbildningar beviljade till hösten 2022. Det beskedet kom idag från Myndigheten för yrkeshögskolan.

- Beslutet är glädjande både för arbetslivet och oss, eftersom branscherna kommer få kvalificerad arbetskraft till yrkesroller där det idag saknas personal att anställa, säger Rose-Marie Dagman, rektor på Borås yrkeshögskola.

Borås Yrkeshögskola har inför hösten 2022 ansökt om två nya utbildningar: Frontendutvecklare (webbutvecklare) och Produktionstekniker Smart industri. Dessutom har skolan begärt att få starta om pågående utbildningarna Digital business developer och Systemutvecklare.NET. Av dessa beviljades alla. Utöver dessa utbildningar erbjuder Borås yrkeshögskola ytterligare 10 utbildningar inom områden som har stor kompetensbrist.

- Vi ser att våra utbildningar är eftertraktade. Många av våra studerande har ett arbete redan innan de avslutat sin utbildning, säger Rose-Marie Dagman.

Yrkeshögskolans tvååriga utbildningarna tas fram i nära samarbete med företag i Boråsregionen. De är därför väl anpassade till branschens behov. Dessutom består varje utbildning av mycket praktik (LIA). Detta bidrar till att studerande snabbt får förståelse för sitt kommande yrke och snabbt kommer i arbete.

- De företag vi samarbetar med kan också intyga att det finns ett kompetensmässigt ”glapp” då framförallt behovet av kunskaper inom digitalisering och e-handel snabbt ökat de senaste åren, säger Rose-Marie.

- Vi har också under ”corona-tiden” utvecklat våra utbildningar och kan nu erbjuda en mer digital undervisning (fjärrundervisning) än vad som var brukligt tidigare.

Ansökningsperioden till höstens utbildningar öppnar i februari men Borås yrkeshögskola har redan börjat förbereda sig inför nästa års utbud.

- Flera branscher hört redan av sig till oss och påtalat behovet av kompetensförsörjning. Tillsammans kommer vi att se vilka möjligheter vi har att skapa nya utbildningar, säger Rose-Marie. Men innan dess startar vi både långa och korta utbildningar till hösten!

Tre studerande sitter och pratar
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: [2022-01-11] Glädjande besked om beviljade utbildningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol