Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Våra utbildningar leder alltid till en yrkeshögskoleexamen på nivå SeQF 5. Men vad betyder det?

För att kunna jämföra nivån på utbildningar inom Sverige och mellan länder har skolorna enats om ett gemensamt QF, Qualification Framework. Bokstäverna före QF anger landet men siffrorna betyder desamma oavsett land. Det gär att du kan förklara för en arbetsgivare vilken nivå på kunskap som du har, oavsett var i världen du kommer.

I Sverige heter det SeQF, och alla våra skolor indelade i detta system. Alla yrkeshögskolor som är 1.5 tilll 2 år långa ger dig som studerande en examen på nivå SeQF 5. Det mosvarar det fjärde året i den gamla gymnasieskolan, men är högre än det fjärde år som vissa gymnasieelever får läsa idag.
Om du läser en yrkeshögskoleutbildning på 2,5 till 3 år är din examen på samma nivå som kandidatexamen från universitet, som också tar tre år att läsa in.

Den gemensamma europeiska referensramen för kvalifikationer heter EQF (European Qualification Framework). Ungefär 40 europeiska länder är anslutna till den idag. Även många länder utanför Europa använder EQF. Det gör att du kan visa att du har en viss nivå enligt SeQF och "översätta" din kvalifikation för arbetsgivare i andra länder.

Läs mer om SeQF här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och om EQF här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bilden här visar hur olika utbildningar placerar sig på SeQF-skalan. Bilden kommer från Myndigheten för Yrkeshögskola.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: SeQF/EQF

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol