Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Som bygglovshandläggare har du ett ansvarsfullt och viktigt yrke. När städer och områden expanderar är du en central del i processen.

En bygglovshandläggare handlägger bygg-, mark- och rivningslov och anmälningspliktiga ärenden, i byggenhetens uppdrag ingår även tillsyn enligt PBL. Arbetet som bygglovshandläggare innebär många kontakter med byggherrar, entreprenörer och konsulter.

Bygglovshandläggare håller ofta självständigt möten, där de som berörs av en nybyggnation eller ombyggnation träffar handläggaren. Bygglovshandläggaren beslutar om kontrollplaner, sköter uppföljning, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis samt ger information och rådgivning till allmänheten.

Är Bygglovshandläggare utbildningen för dig?

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Sök till utbildningenÖppnas i nytt fönster.

Kortfakta om programmet

 • Poäng: 400 YH-poäng
 • Längd: 2 år
 • Studieform: Platsbunden. Du studerar antingen i Lidköping i klassrum eller i Borås eller Uddevalla via telebild.
  (Det betyder att din lärare finns på plats i Lidköping men att du som studerande också kan studera i klassrum i Borås eller Uddevalla)
  Fysiska träffar kommer även ske i Lidköping ca 1–2 gånger/månaden.
 • Studietakt: Heltid 100 %
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
 • Utbildningen är kostnadsfri.

Kontakt

Utbildningsledare Åsa Törn
Telefon: 0510-77 09 43
E-post asa.torn@edu.lidkoping.se

Utbildningsledare Jon Johansson
Tel: 0510-77 04 08
E-post: Jon.Johansson@edu.lidkoping.se

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 400 YH-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under studietiden.

Tabellen visar vilka kurser som ingår i programmet och hur många poäng respektive kurs är på.

Kurs

YH-poäng

Boverkets byggregler

40

Byggnads, konstruktion, och geoteknik

30

Digitalisering i bygglovsprocessen

15

Hållbar utveckling

30

Kommunal förvaltning

10

Kommunikation och konflikthantering

20

Lagstiftning och juridik

30

Plan- och bygglagen samt bygglagstiftning

25

Praktisk bygglovshandläggning

30

Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning

40

Tillsyn och kontroll

30

Examensarbete 10

10

Lärande i arbete (LIA) 1

30

Lärande i arbete (LIA) 2

60

Summa yrkeshögskolepoäng

400

Alla kurser är preliminära. Justeringar kan göras under utbildningens gång för att hålla utbildningen aktuell.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar.
I utbildningen igår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

Framtida yrken

Efter genomgången utbildning kommer du kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet.

Studera i Borås via telebild

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Våra lokaler ligger centralt, det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.

Byggritning

Upplägg

Du läser utbildningen på distans (telebild) vid Yrkeshögskolan i Borås.
Campus Västra Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Lidköping är huvudort för utbildningen, vilket betyder att fysiska träffar med hela klassen kommer att äga rum några gånger per termin i Lidköping.

Upplägget på utbildningen är flexibelt och kan variera från kurs till kurs. Beroende på kursens innehåll och kursmoment ges föreläsningar antingen i helklass på plats i Lidköping, via föreläsningssändningar till våra studieorter eller via distansföreläsningar på Teams.

När vi sänder lärarledda föreläsningar från Lidköping följer du föreläsningarna i klassrum via tv-skärmar i realtid på din tilldelade studieort. Det kan även förekomma lärarledda föreläsningar i Uddevalla och Borås, med sändning till övriga studieorter.

Utbildningen ges på heltid, vilket motsvarar 40 timmar/vecka. När det inte är föreläsningar förväntas du ha tid att arbeta med självstudier och grupparbeten.

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Du kan komplettera med gymnasiebetyg senare.
Det gäller dig som under våren avslutar din gymnasieutbildning eller läser in extra kurser på komvux.
Information till dig som saknar rätt behörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Särskilda förkunskaper

För att antas krävs även särskild behörighet vilket betyder att du måste läst följande kurser med betyg E/G/3:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Byggnadsverk, 100 p

eller

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Bygg och anläggning 1, 200 p

eller

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Arkitektur – hus, 100 p

eller

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 p

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
När du ansöker om reeell kompetens måste du bifoga ett tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

På Campus Västar Skaraborgs hemsida finns en tydlig presentaton om hur du går tillväga för att ansöka om reell kompetens.
https://lidkoping.se/campus/start/vara-utbildningar/behorigheter/bygglovshandlaggare-behorighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.


Ledningsgruppens företag och utbildningsledare

 • Utbildningsledare: Jan Johansson, Campus Västra Skaraborg
 • Skövde yrkeshögskola
 • Götene Hus
 • Tina Rita Skara
 • Projektlaget
 • Götene kommun
 • Lidköpings kommun
 • Skara kommun
 • Skövde kommun
 • Tidaholm kommun

Nära samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen av Campus Västra Skaraborg på uppdrag av och i nära samverkan med näringslivet.
Vi jobbar tätt tillsammans med det lokala arbetslivet för att skapa de utbildningar som ger dig de bästa möjligheter till en anställning, en bra praktik och ett högklassigt nätverk. De flesta av våra studerande hittar också sina framtida arbetsplatser på något av sina LIA företag. Representanter från företag är i majoritet i utbildningens ledningsgrupp för att garantera att den är relevant och av god kvalitet.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol