Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Det byggs som aldrig förr! Städer expanderar och det finns behov av en väl genomtänkt stadsplanering. Som bygglovshandläggare är du viktig i processen.

Genom utbildningen får du specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen ingår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

Är Bygglovshandläggare utbildningen för dig?

Sök till utbildningenÖppnas i nytt fönster.

Kortfakta om programmet

 • Poäng: 400 YH-poäng
 • Längd: 2 år
 • Studieform: Platsbunden. Du studerar antingen i Lidköping i klassrum eller i Borås eller Uddevalla via telebild
  (Det betyder att din lärare finns på plats i Lidköping men att du som studerande också kan studera i klassrum i Borås eller Uddevalla)
  Fysiska träffar kommer även ske i Lidköping ca 1–2 gånger/månaden.
 • Studietakt: Heltid 100 %
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
 • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare Åsa Thörn 0510-77 09 43
E-post Asa.Torn@edu.lidkoping.se

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 400 YH-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under studietiden.

Tabellen visar vilka kurser som ingår i utbildningen.

Kurs

YH-poäng

Boverkets byggregler

40

Digitalisering i bygglovsprocessen

15

Hållbar utveckling

20

Kommunal förvaltning

10

Kommunikation och konflikthantering

20

Lagstiftning och juridik

30

Praktisk bygglovshandläggning

30

Plan- och bygglagen samt bygglagstiftning

25

Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning

40

Tillsyn och kontroll

30

Yrkesengelska för bygglovshandläggare

10

Examensarbete 10

10

Lärande i arbete (LIA) 1

30

Lärande i arbete (LIA) 2

60

Summa yrkeshögskolepoäng

400

Alla kurser är preliminära. Justeringar kan göras under utbildningens gång för att hålla utbildningen aktuell.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar.
I utbildningen igår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

Framtida yrken

Efter genomgången utbildning kommer du kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet.

Studera i Borås via telebild

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Våra lokaler ligger centralt, det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.

Byggritning

Upplägg

Du läser utbildningen på distans (telebild) vid Yrkeshögskolan i Borås.
Huvudort för utbildningen är Campus Västra Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Du kan komplettera med gymnasiebetyg senare.
Det gäller dig som under våren avslutar din gymnasieutbildning eller läser in extra kurser på komvux.
Information till dig som saknar rätt behörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Särskilda förkunskaper

För att antas krävs även särskild behörighet vilket betyder att du måste uppfylla något av följande:
1. Ha en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs betyg E/G/3 i följande kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Byggnadsverk, 100 p

eller

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Bygg och anläggning 1, 200 p

eller

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Arkitektur – hus, 100 p

eller

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 p

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
När du ansöker om reeell kompetens måste du bifoga ett tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Du kan även ta kontakt med utbildningsledare Åsa Thörn. På Campus Västar Skaraborgs hemsida finns en tydlig presentaton om hur du går tillväga för att ansöka om reell kompetens.
https://lidkoping.se/campus/start/vara-utbildningar/behorigheter/bygglovshandlaggare-behorighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol