Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Stödpedagog

Vill du bidra till ett ökat välbefinnande och en större livskvalitet för personer med kognitiv funktionsnedsättning? Vill du dessutom bidra med att utveckla metoder i arbetslaget? Då är stödpedagogutbildning något för dig.

Stödpedagog är en vidareutbildning för dig som arbetar inom eller har arbetat inom funktionsnedsättningsverksamhet i såväl offentlig som privat verksamhet. Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet, vilket innebär att kompetensen är efterfrågad i funktionsnedsättningsverksamheter.

Är Stödpedagog utbildningen för dig?

Stödpedagog

Sök till utbildningenÖppnas i nytt fönster.

Kortfakta om programmet

 • OBS! Halvtidsstudier
 • Poäng: 200 YH-poäng.
 • Längd: 2 år (80 veckor).
 • Studietakt: Deltid 50%, 20 timmar/vecka. Fjärrundervisning mellan kl 9-15 på onsdagar och torsdagar för klassen som börjar 2024.
 • Praktik (LIA): 10% av utbildningstiden.
 • Studieform: Fjärrstudier, du har undervisning och grupparbete via dator. Vid två tillfällen per år träffas vi fysiskt två dagar i Borås. De första två dagarna är utbildningsstarten. De andra två är i mitten av vårterminen. Det kommer ytterligare fyra dagar under år två.
 • Plats: Fabriksgatan 11 och Bryggaregatan 12, Borås.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
 • Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningsledare: Marie Blackenfelt, 0733-11 34 31
E-post: marie.blackenfelt@edu.boras.se

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 200 YH-poäng där varje vecka är 2,5 poäng eftersom denna kurs är på halvfart.

Kurserna följer den nationella kursplanen.

Tabellen visar vilka kurser som ingår i programmet och hur många poäng respektive kurs är på.

Kurs

YH-Poäng

Dokumentation och kvalitetssäkring

15

Etik och professionellt förhållningssätt

15

Funktionsnedsättningar

25

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

35

Människan i utveckling

15

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt

35

Praktisk juridik inom social omsorg

15

LIA (funktionsnedsättning, kommunikation och möjligheter)

20

Examensarbete

25

Summa yrkeshögskolepoäng

200


Ditt framtida yrke och arbetsmarknaden

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom såväl privata företag som offentlig verksamhet.

Efter fullgjord utbildning kan du söka tjänst som stödpedagog. Denna eftergymnasiala utbildning ger dig ett examensbevis som är erkänd av arbetsgivare i hela Sverige.

Råd på vägen.
Bejaka din nyfikenhet och passion för ett arbete med andra människor.

Nätverk som skapar jobbchanser

10% av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet i en verksamhet. Det gör att du redan under din utbildning får ett kontaktnät inom branschen. Du kan göra din LIA där du hittar en plats, exemempelvis på din hemort.

Studera i Borås

Våra lokaler på Bryggaregatan och Fabriksgatan ligger centralt. Det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.
Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde.

Studerande vid Borås yrkeshögskola

Studerande till Stödpedagog.

Du kommer att lära dig ...

Vi har fjärrundervisning två dagar i veckan, alltid mellan 9-15. På lektionsdagarna samlas ni på vår digitala plattform och har genomgång, föreläsning mm. Sen kan grupper arbeta med uppgifter i ett eget digitalt rum. det förekommer sjävstudier även på onsdagar och torsdagar, då ni har en individuell uppgift. Det är 50 procent studier, så det krävs att du studerar även efter lektionstid. LIA-praktiken sker termin 3.

Utbildningen ger dig kompetens att ta till dig de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som stödpedagog.

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper om arbetsmetoder i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Du får också kunskap om individanpassat vardagsstöd och kommunikation samt hälsa, social gemenskap och livskvalitet.

Praktiska färdigheter

Du får utveckla dina färdigheter i fungerande kommunikation med personer som har kognitiva funktionsnedsättningar och i hur pedagogiska metoder används för att stödja dessa.

Du får flera möjligheter att muntligt presentera och redovisa dina tankar och fördjupningar för din studiegrupp.

Din kompetens

Utbildningen ger dig kompetens att utföra specialiserade arbetsuppgifters som planering, utvärdering och verksamhetsutveckling inom yrkesområdet. Du kan stödja brukares möjligheter till delaktighet och autonomi och vara ett stöd för medarbetare i pedagogiskt förhållningssätt och dokumentation.​

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både anställda lärare och tillfälliga konsulter som har stor erfarenhet från verksamheten. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtidens stöd och service.

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet Öppnas i nytt fönster..
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du utbildningsledare Marie Blackenfelt, marie.blackenfelt@edu.boras.se.

Särskilda förkunskaper

För att du ska antas krävs godkända betyg i kurserna:

 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2
 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1 eller Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Specialpedagogik 2 eller Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Även äldre kurser kan ge behörighet. Äldre kurser är GPU, PPU, Barn och vuxna i behov av särskilt stöd, Människor i behov av stöd, Utvecklingsstörning och funktionshinder, Rehabilitering och habilitering eller Social omsorg

 • Har du äldre kurser som motsvarar kurserna Specialpedagogik 1 & 2? Ta kontakt med oss för att se om de kan godkännas alternativt om du kan göra en prövning. Prövning gör du på vuxenutbildningen.
 • Saknar du kursen Hälsopedagogik men har alla andra behörighetskrav får du göra en validering av kursens innehåll.

Dessutom krävs minst ett (1) års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Även två års arbetserfarenhet minst 50% tjänstgöring inom yrkesområdet är godtaget. Bifogas genom tjänstgöringsintyg.
Tre års heltids arbetserfarenhet inom neuropsykiatriska eller kognitiva funktionsnedsättningar, motsvarar kurserna Specialpedagogik 1 & 2.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens. Prata med utbildningsledaren inför din ansökan. 
När du ansöker om reell kompetens måste du bifoga ett tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Längs ner på den här sidan hittar du Formulär för kompetenskartläggning. Fyll i och bifoga formuläret i din ansökan.

Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du mejla utbildningsledare Marie Blackenfelt, marie.blackenfelt@edu.boras.se.

Urval

Om vi får fler sökande än vi har platser gör vi ett urval bland de behöriga. Först sker en rangordning utifrån slutbetyget från gymnasiet och poäng för arbetserfarenhet, där de med högst poäng antas och övriga behöriga sätts på vår reservlista. Samtliga reserver får en numrerad reservplats.

Utöver gymnasiebetygets meritvärde tilldelas den sökande 3 meritpoäng för varje ytterligare år den har yrkesarbetat upp till högst 5 år. Du som sökande kan få högst 15 extra meritpoäng.

Antagningsbesked skickas senast vecka 26.
Du som gör en Sen ansökan antas efter att urvalet av ordinarie platser har fördelats.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen.
Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Stödpedagog

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol