Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Systemutvecklare .NET

Ser du lösningarna istället för problem? Är du logisk och tycker om att programmera?
Mobiler, datorer och maskiner. När allt kopplas ihop behöver samhället dig som kan bygga upp fungerande systemlösningar.
Problemlösning och programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete.
Som systemutvecklare arbetar du tillsamman med andra att ta fram och utveckla data/IT-system eller delar av system.

Är Systemutvecklare .NET utbildningen för dig?

Nu öppnar vi Behörighetsgivande förutbildning

Går du klart en behörighetsgivande förutbildning, BFU, med godkänt resultat är du garanterad en plats på den utbildningen din BFU gäller.
Och nu har du möjlighet att gå en BFU i programmering för Frontendutvecklare react eller Systemutvecklare .NET.

Kurserna ges under sommaren och de tvååriga utbildningarna till Systemutvecklare och Frontendutvecklare börjar i september.

Sök till Systemutvecklare .NET

Fråga mig om utbildningen! / Henrik
Sök Behörighetsgivande förutbildning i programmering 1 för Systemutvecklare.NETÖppnas i nytt fönster.

Gör ett självtest i programmering 1

Testet är format för att se vilka kunskaper du har och motsvarar gymnasiekursen Programmering 1.

Testet är till för dig. Förutom att testa dina programmeringskunskaper är syftet med detta test även att utbilda dig. Det är självrättande och ingen kontrollerar om du har svarat rätt eller fel. Testet prövar både enklare och mer avancerade delar av programmering.

Här ä länken till testet: https://forms.gle/1Jo4VPjSKKLKJomE8 Länk till annan webbplats.

Tänk på att ...

Testet ersätter inte betyg och ska inte heller ses som en validering av dina kunskaper. Däremot visar testet vad du kan behöva repetera inför skolstarten eller så kan det vara en indikation om du har de kunskaper som krävs för validering om du söker på reell kompetens.

Studerande vid Borås yrkeshögskola

Alumni Tina, LIA på Techstep

Kortfakta om programmet

 • Poäng: 400 YH-poäng
 • Längd: 2 år (80 veckor)
 • Studieform och studietakt: Heltid 100%, 40 timmar, varav minst 18 timmar är skolförlagd lektionstid.
 • Plats: Bryggaregatan 12, Borås.
 • Praktik (LIA): 35% av utbildningstiden.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
 • Utbildningen är kostnadsfri.

Kontakt

Utbildningsledare Henrik Koskela, 0734-32 78 76
E-post: Henrik G. Koskela (georg.koskela@boras.se)

Kurser och poäng

Du läser 400 YH-poäng. Varje dag på utbildningen motsvarar ett poäng.

Eftersom yrkeshögskoleutbildningen ska anpassas efter arbetsmarknadens behov kan kursplanen ändras under studietiden. I stora drag gäller dock denna: 

Tabellen visar vilka kurser som ingår i programmet.

Kurs

YH-Poäng

Agil utveckling (DevOps test)

30

Applikationsutveckling (React native)

35

Databaser

35

Objektorienterad programmering i C# .NET

40

Objektorienterad programmering i C# .NET fördjupning

50

Webbutveckling (Javascript, HTML, CSS och React)

50

Examensarbete

20

Lärande i arbete (LIA) 1

20

Lärande i arbete (LIA) 2

120

Summa yrkeshögskolepoäng

400

Alla kurser är preliminära. Justeringar kan göras under utbildningens gång för att hålla utbildningen aktuell.

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Webben utvecklas snabbt. Kunderna ställer nya krav och företagen har svårt att hitta personal med uppdaterad kompetens. Arbetsmarknaden har länge varit bra och ser inte ut att bli sämre framöver.
​​​​​​​En färsk IT-utbildning ger dig fördelar.

Men vår snabbt föränderliga digitala värld ställer krav på dig. Du behöver alltid vara beredd att lära nytt och tänka om. Utbildningen Systemutvecklare.NET ger dig en plattform från vilken du kan utveckla dina färdigheter och dina kunskaper för att ta dig vidare i din karriär.

Framtida arbetsuppgifter

Problemlösning och programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete.
Som systemutvecklare arbetar du med att ta fram och utveckla data/IT-system eller delar av system. Du arbetar ofta i team och tillsammans skapar ni lösningar på de utmaningar som ni ställs inför.

Vi erbjuder ...

Hos Yrkeshögskolan i Borås får du en utbildning som leds av konsulter verksamma i branschen. Du gör praktik på företag och hela skolan hjälper dig att bygga upp ett yrkesnätverk redan innan du tar din examen.

Nätverk skapar jobbchanser

En tredjedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Det gör att du redan under din utbildning får ett brett kontaktnät inom branschen

Studera i Borås

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Våra lokaler ligger centralt, det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.

Teori förenas med praktik

När du läser Systemutvecklare .NET blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar.
En tredjedel av din utbildningstid är du ute på praktik där du bygger upp ett stort och värdefullt nätverk. Under dina LIA-perioder använder du din kunskap från skolan för att fördjupar dina färdigheter inför din framtida yrkesroll.

Utbildningen ger dig kompetens att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som systemutvecklare.

Praktiken, gästföreläsningarna och studiebesöken hjälper dig att bygga upp ett nätverk inom branschen medan du fortfarande är i utbildning.

Höjer din kompetens

Teoretiska kunskaper

Du lär dig programmeringsspråket C# .NET, användarnära gränssnitt och bakomliggande system samt programmering i HTML5, CSS3 och Javascript. Du lär dig också ramverket React Native.
Du får även specialiserad kunskap i och förståelse för hur en agil arbetsprocess inom systemutveckling fungerar och hur en SQL-databas är uppbygg och insikt i databasmodellering.

Praktiska färdigheter

Som systemutveckare utvecklar du system (såklart) där exempelvis databaser kopplas ihop med användargränssnitt. Du lär dig i huvudsak ramverket .NET, där C# (C Sharp) ingår, vilka främst används inom Microsoft och Windowsprodukter. Du får även färdighet i att tillämpa React Native för att utveckla mobilapplikationer för IOS och Android, samt Java script för webbutveckling.
Du får även färdighet i att bygga, felsöka, ge support till användare samt vidareutveckla en färdig applikation samt testa denna innan produktion.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för självständigt designa en enklare databasmodell och implementera den i en SQL-databas.
Du kan självständigt utveckla, uppdatera och underhålla en webbplats och med hänsyn till IT- och persondatasäkerhet utveckla en webbapplikation med språk inom .NET, framförallt programmeringsspråket C#.
Du kan också arbeta självständigt, konsekvent och objektsorienterat med att utveckla applikationer i Xamarin och ta ansvar för och aktivt bidra till en strukturerad och välplanerad arbetsprocess som tar applikationen från idé till produkt.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi lärare och konsulter som till vardags arbetar inom IT och webbutveckling. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Nära samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen av Yrkeshögskolan i Borås på uppdrag av och i nära samverkan med näringslivet som idag behöver systemutvecklare.
Borås yrkeshögskola arbetar tätt tillsammans med det lokala näringslivet för att ge dig goda möjligheter till bra praktik och ett högklassigt nätverk i branschen. Representanter från företag är i majoritet i utbildningens ledningsgrupp för att garantera att den är relevant och av god kvalitet.

Näringslivet har också förbundit sig till att ta emot LIA-studerande (Lä orande i arbete) från skolan så att den viktiga arbetsplatsbundna delen av utbildningen kan genomföras. 35 procent av utbildningen avsätts till LIA. Många studerande hittar sina framtida arbetsplatser på något av sina LIA företag.

Studieort

Utbildningen sker i Borås Yrkeshögskolas lokaler på Bryggaregatan i Borås.

Välkommen till en spännande resa in i framtiden.

Två elever vid systemutveckling punkt net

Två elever vid systemutveckling punkt net

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Du kan komplettera med gymnasiebetyg fram till den 15 juni.
Det gäller dig som under våren avslutar din gymnasieutbildning eller läser in extra kurser på komvux.

Särskilda förkunskaper

Du måste ha lägst betyg E/G/3 i följande kurs eller motsvarande kunskaper i:

 • Programmering 1

Motsvarande kunskaper kan du ha fått via egen programmering eller tidigare jobb, så kallad reell kompetens. Prata med utbildningsledaren inför din ansökan. 

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
När du ansöker om reell kompetens måste du bifoga ett tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Längs ner på den här sidan hittar du Formulär för kompetenskartläggning. Fyll i och bifoga formuläret i din ansökan.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval efter betyg och särskilt prov

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet görs med utgångspunkt från gymnasiebetyget och ett särskilt prov. De som har behörighet eller pågående studier blir kallade till provet per e-post och det särskilda provet tar 15 minuter att genomföra. Provet kräver tillgång till uppkopplad dator och sker på valfri plats. Kallelsen skickas ut efter ansökan har stängts.

Urval

Om vi får fler sökande än vi har platser gör vi ett urval. Urvalet sker dels på medelbetyg (25%), dels på ett urvalsprov (75%). Provet genomförs efter ansökningsperiodens slut. De med högst meritvärde antas och övriga behöriga sätt på vår reservlista. Samtliga reserver får en numrerad reservplats.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen.
Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Logotyper för medverkade företag

Ledningsgrupp och utbildningsledare

 • Utbildningsledare: Henrik Koskela, Yrkeshögskolan i Borås
 • David Landerborn, Techstep (Deputy managing director)
 • Therese Bengtsson, Maksimer (CEO)
 • Gabriella Albrektsson, Effektiv (Kontorschef)
 • Johan Andersson, Centiro Solutions (Delivery manager)
 • Markus Andersson, Ellos group (CIO)
 • Johan Bengtsson, Brainforest (Digital strategist)
 • Helena Bragee, Adesso (Site manager)
 • Anne-Sofie Johansson, NetOnNet (CIO)
 • Daniel Jareteg, TF Bank (Teamleder)
 • Björn-Ola Kronander, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Lena Dahlgren, Vuxenutbildningen i Borås Stad
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Systemutvecklare .NET

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Meny, ikon

Systemutvecklare .NET

Kortfakta om programmet

 • Poäng: 400 YH-poäng
 • Längd: 2 år (80 veckor)
 • Studieform och studietakt: Heltid 100%, 40 timmar, varav minst 18 timmar är skolförlagd lektionstid.
 • Plats: Bryggaregatan 12, Borås.
 • Praktik (LIA): 35% av utbildningstiden.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
 • Utbildningen är kostnadsfri.

Kontakt

Utbildningsledare Henrik Koskela, 0734-32 78 76
E-post: Henrik G. Koskela (georg.koskela@boras.se)