Borås Stads logotype
vitsippor

Foto: Kaneos Media

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en välfungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tekniska förvaltningen svarar även för samordnad upphandling av varor och tjänster för kommunen.

Aktuellt

Nu är vi igång med sandsopningen!
Från och med v. 11 pågår sandsopning av gång- och cykelvägar samt större infarter i Borås. V. 15 börjar vi med sandsopning av kvarters- och villagator. Läs mer »

Dela |
Sidan uppdaterad: 2015-03-20
Kontakt

Tekniska förvaltningen
033-35 74 00
tekniska@boras.se

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 57

Postadress
Tekniska förvaltningen
Stadshuset
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>