Borås Stads logotype

Foto: Ivanka Zejnilovic

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en välfungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tekniska förvaltningen svarar även för samordnad upphandling av varor och tjänster för kommunen.

Senast uppdaterad: 2016-05-24

Kontakt

Tekniska förvaltningen
033-35 74 00
tekniska@boras.se

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 57

Postadress
Tekniska förvaltningen
Stadshuset
501 80 Borås

Aktuellt

Bokning av färdtjänstresa via internet

Nu finns det möjlighet att boka färdtjänstresa med personbil via Internet. Har du inte inloggningsuppgifter kontakta Beställningscentralen på
tfn 033-35 50 50, som berättar mer om internetbokning samt delger dig behörighet att logga in i systemet.

Gå till bokningen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>