Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-11-11
  Sammanträdet hölls: 2019-11-05
  Protokollet justerades: 2019-11-08
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2019-11-08
  Sammanträdet hölls: 2019-10-31
  Protokollet justerades: 2019-11-08
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2019-11-08
  Sammanträdet hölls: 2019-10-31
  Protokollet justerades: 2019-11-08
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-11-07
  Sammanträdet hölls: 2019-10-28
  Protokollet justerades: 2019-11-06
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2019-11-01
  Sammanträdet hölls: 2019-10-22
  Protokollet justerades: 2019-10-31
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2019-10-31
  Sammanträdet hölls: 2019-10-29
  Protokollet justerades: 2019-10-31
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2019-10-31
  Sammanträdet hölls: 2019-10-29
  Protokollet justerades: 2019-10-31
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2019-10-30
  Sammanträdet hölls: 2019-10-18
  Protokollet justerades: 2019-10-29
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningWord

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-10-28
  Sammanträdet hölls: 2019-10-17
  Protokollet justerades: 2019-10-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2019-10-25
  Sammanträdet hölls: 2019-10-22
  Protokollet justerades: 2019-10-24
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2019-10-25
  Sammanträdet hölls: 2019-10-22
  Protokollet justerades: 2019-10-24
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-10-25
  Sammanträdet hölls: 2019-10-24
  Protokollet justerades: 2019-10-25
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-10-25
  Sammanträdet hölls: 2019-10-22
  Protokollet justerades: 2019-10-24
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-10-24
  Sammanträdet hölls: 2019-10-14
  Protokollet justerades: 2019-10-23
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-10-24
  Sammanträdet hölls: 2019-10-21
  Protokollet justerades: 2019-10-23
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2019-10-24
  Sammanträdet hölls: 2019-10-22
  Protokollet justerades: 2019-10-24
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2019-10-23
  Sammanträdet hölls: 2019-10-23
  Protokollet justerades: 2019-10-23
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Lundaskog, Viared 7:3
  Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-17 i beslut §413 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för en ny mottagningstation.Begäran grundar sig på att fastighetsägaren kom in med en ansökan som avser avstyckni...
  Lämna synpunkt senast: 2019-11-27
  Mer om: Lundaskog, Viared 7:3
 • Granskning av:
  Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan Detaljplanen syfte är att möjliggöra en utökning av Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6-skola samt att det tillförs en fullstor idrottshall. Planuppdraget ska ha högsta priorit...
  Mer om: Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan
 • Antagande av:
  Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen) Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som används för rekreation och ...
  Mer om: Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-11-11
  Sammanträdet hölls: 2019-11-05
  Protokollet justerades: 2019-11-08
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2019-11-08
  Sammanträdet hölls: 2019-10-31
  Protokollet justerades: 2019-11-08
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2019-11-08
  Sammanträdet hölls: 2019-10-31
  Protokollet justerades: 2019-11-08
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-11-07
  Sammanträdet hölls: 2019-10-28
  Protokollet justerades: 2019-11-06
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2019-11-01
  Sammanträdet hölls: 2019-10-22
  Protokollet justerades: 2019-10-31
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2019-10-31
  Sammanträdet hölls: 2019-10-29
  Protokollet justerades: 2019-10-31
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2019-10-31
  Sammanträdet hölls: 2019-10-29
  Protokollet justerades: 2019-10-31
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2019-10-30
  Sammanträdet hölls: 2019-10-18
  Protokollet justerades: 2019-10-29
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningWord

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-10-28
  Sammanträdet hölls: 2019-10-17
  Protokollet justerades: 2019-10-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2019-10-25
  Sammanträdet hölls: 2019-10-22
  Protokollet justerades: 2019-10-24
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2019-10-25
  Sammanträdet hölls: 2019-10-22
  Protokollet justerades: 2019-10-24
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-10-25
  Sammanträdet hölls: 2019-10-24
  Protokollet justerades: 2019-10-25
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-10-25
  Sammanträdet hölls: 2019-10-22
  Protokollet justerades: 2019-10-24
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-10-24
  Sammanträdet hölls: 2019-10-14
  Protokollet justerades: 2019-10-23
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-10-24
  Sammanträdet hölls: 2019-10-21
  Protokollet justerades: 2019-10-23
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2019-10-24
  Sammanträdet hölls: 2019-10-22
  Protokollet justerades: 2019-10-24
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2019-10-23
  Sammanträdet hölls: 2019-10-23
  Protokollet justerades: 2019-10-23
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Lundaskog, Viared 7:3
  Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-17 i beslut §413 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för en ny mottagningstation.Begäran grundar sig på att fastighetsägaren kom in med en ansökan som avser avstyckni...
  Mer om: Lundaskog, Viared 7:3
  Lämna synpunkt senast: 2019-11-27
 • Granskning av:
  Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan Detaljplanen syfte är att möjliggöra en utökning av Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6-skola samt att det tillförs en fullstor idrottshall. Planuppdraget ska ha högsta priorit...
  Mer om: Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan
 • Antagen:
  Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen) Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som används för rekreation och ...
  Mer om: Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)
 • Antagen:
  Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen) Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som används för rekreation och ...
  Mer om: Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)