Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-04-25
  Sammanträdet hölls: 2018-04-09
  Protokollet justerades: 2018-04-24
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2018-04-24
  Sammanträdet hölls: 2018-04-19
  Protokollet justerades: 2018-04-23
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Mall: Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2018-04-24
  Sammanträdet hölls: 2018-04-17
  Protokollet justerades: 2018-04-20
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2018-04-24
  Sammanträdet hölls: 2018-04-19
  Protokollet justerades: 2018-04-23
  Protokollet finns hos: Servicekontoret
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2018-04-20
  Sammanträdet hölls: 2018-04-12
  Protokollet justerades: 2018-04-19
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2018-04-19
  Sammanträdet hölls: 2018-04-16
  Protokollet justerades: 2018-04-18
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Sjuhärads Samordningsförbund

  Anslaget den: 2018-04-17
  Sammanträdet hölls: 2018-03-22
  Protokollet justerades: 2018-04-12
  Protokollet finns hos: Sjuhärads samordningsförbund, Österlånggatan 74, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2018-04-12
  Sammanträdet hölls: 2018-04-12
  Protokollet justerades: 2018-04-12
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-04-11
  Sammanträdet hölls: 2018-03-27
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2018-04-10
  Sammanträdet hölls: 2018-03-19
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-04-10
  Sammanträdet hölls: 2018-03-19
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-04-10
  Sammanträdet hölls: 2018-04-04
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2018-04-06
  Sammanträdet hölls: 2018-03-22
  Protokollet justerades: 2018-04-05
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-04-05
  Sammanträdet hölls: 2018-03-28
  Protokollet justerades: 2018-04-05
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-03-28
  Sammanträdet hölls: 2018-03-28
  Protokollet justerades: 2018-03-28
  Protokollsutdraget finns hos: receptionen på Tekniska förvaltningen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-03-26
  Sammanträdet hölls: 2018-03-20
  Protokollet justerades: 2018-02-23
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan) Detaljplanens syfte är att föreslå hur den befintliga Tullastugan och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna bevara deras kulturhistoris...
  Lämna synpunkt senast: 2018-04-30
  Mer om: Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan)
 • Granskning av:
  Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga nya bostäder vid Byttorpshörn 1 med flera fastigheter. Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen Byttorp. Planområdet avgränsas i no...
  Mer om: Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.
 • Granskning av:
  Kyllared, Kyllared 1:90 Planens syfte är att i samband med förtätning införliva möjligheten att skapa bostäder i form av ett LSS-boende. Avgörande faktorer vid val av lokaliseringen är bland annat platsens tillgänglighet, om...
  Mer om: Kyllared, Kyllared 1:90
 • Antagande av:
  Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen) Planområdet är beläget i stadsdelen Bergsäter, cirka 1,8 kilometer från Borås centrum. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen ska även göra det möjligt at...
  Mer om: Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen)
 • Antagande av:
  Centrum, Vulkanus 15
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan befintlig byggnad inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till användningen centrumändamål för befintlig byggnad. Fö...
  Mer om: Centrum, Vulkanus 15

 • Antagande av:
  Centrum, Vulkanus 6 och 7 - Parkering vid Lidaholmsvägen Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett parkeringshus i 6 våningar inom kvarteret Vulkanus. Parkeringshuset ska ha en hög arkitektonisk kvalitet. Planområdet ligger i korsningen mellan Lidaho...
  Mer om: Centrum, Vulkanus 6 och 7 - Parkering vid Lidaholmsvägen

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-04-25
  Sammanträdet hölls: 2018-04-09
  Protokollet justerades: 2018-04-24
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2018-04-24
  Sammanträdet hölls: 2018-04-19
  Protokollet justerades: 2018-04-23
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Mall: Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2018-04-24
  Sammanträdet hölls: 2018-04-17
  Protokollet justerades: 2018-04-20
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2018-04-24
  Sammanträdet hölls: 2018-04-19
  Protokollet justerades: 2018-04-23
  Protokollet finns hos: Servicekontoret
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2018-04-20
  Sammanträdet hölls: 2018-04-12
  Protokollet justerades: 2018-04-19
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2018-04-19
  Sammanträdet hölls: 2018-04-16
  Protokollet justerades: 2018-04-18
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Sjuhärads Samordningsförbund

  Anslaget den: 2018-04-17
  Sammanträdet hölls: 2018-03-22
  Protokollet justerades: 2018-04-12
  Protokollet finns hos: Sjuhärads samordningsförbund, Österlånggatan 74, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2018-04-12
  Sammanträdet hölls: 2018-04-12
  Protokollet justerades: 2018-04-12
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-04-11
  Sammanträdet hölls: 2018-03-27
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2018-04-10
  Sammanträdet hölls: 2018-03-19
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-04-10
  Sammanträdet hölls: 2018-03-19
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-04-10
  Sammanträdet hölls: 2018-04-04
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2018-04-06
  Sammanträdet hölls: 2018-03-22
  Protokollet justerades: 2018-04-05
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-04-05
  Sammanträdet hölls: 2018-03-28
  Protokollet justerades: 2018-04-05
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-03-28
  Sammanträdet hölls: 2018-03-28
  Protokollet justerades: 2018-03-28
  Protokollsutdraget finns hos: receptionen på Tekniska förvaltningen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-03-26
  Sammanträdet hölls: 2018-03-20
  Protokollet justerades: 2018-02-23
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan) Detaljplanens syfte är att föreslå hur den befintliga Tullastugan och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna bevara deras kulturhistoris...
  Mer om: Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan) Lämna synpunkt senast: 2018-04-30
 • Granskning av:
  Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga nya bostäder vid Byttorpshörn 1 med flera fastigheter. Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen Byttorp. Planområdet avgränsas i no...
  Mer om: Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.
 • Granskning av:
  Kyllared, Kyllared 1:90 Planens syfte är att i samband med förtätning införliva möjligheten att skapa bostäder i form av ett LSS-boende. Avgörande faktorer vid val av lokaliseringen är bland annat platsens tillgänglighet, om...
  Mer om: Kyllared, Kyllared 1:90
 • Antagen:
  Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen) Planområdet är beläget i stadsdelen Bergsäter, cirka 1,8 kilometer från Borås centrum. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen ska även göra det möjligt at...
  Mer om: Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen)
 • Antagen:
  Centrum, Vulkanus 15
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan befintlig byggnad inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till användningen centrumändamål för befintlig byggnad. Fö...
  Mer om: Centrum, Vulkanus 15

 • Antagen:
  Centrum, Vulkanus 6 och 7 - Parkering vid Lidaholmsvägen Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett parkeringshus i 6 våningar inom kvarteret Vulkanus. Parkeringshuset ska ha en hög arkitektonisk kvalitet. Planområdet ligger i korsningen mellan Lidaho...
  Mer om: Centrum, Vulkanus 6 och 7 - Parkering vid Lidaholmsvägen
 • Antagen:
  Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen) Planområdet är beläget i stadsdelen Bergsäter, cirka 1,8 kilometer från Borås centrum. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen ska även göra det möjligt at...
  Mer om: Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen)
 • Antagen:
  Centrum, Vulkanus 15
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan befintlig byggnad inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till användningen centrumändamål för befintlig byggnad. Fö...
  Mer om: Centrum, Vulkanus 15

 • Antagen:
  Centrum, Vulkanus 6 och 7 - Parkering vid Lidaholmsvägen Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett parkeringshus i 6 våningar inom kvarteret Vulkanus. Parkeringshuset ska ha en hög arkitektonisk kvalitet. Planområdet ligger i korsningen mellan Lidaho...
  Mer om: Centrum, Vulkanus 6 och 7 - Parkering vid Lidaholmsvägen