Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Just nu finns inga anslagna nämndsammanträden.

Justering av nämndprotokoll

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-07-04
  Sammanträdet hölls: 2018-06-28
  Protokollet justerades: 2018-07-03
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2018-07-04
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2018-06-29
  Sammanträdet hölls: 2018-06-20
  Protokollet justerades: 2018-06-29
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-06-13
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-13
  Protokollet finns hos: Kulturförvaltningen, Kulturhuset, PA Halls Terrass, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Mall: Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-06-12
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-11
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-05-24
  Sammanträdet hölls: 2018-05-22
  Protokollet justerades: 2018-05-24
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-05-21
  Sammanträdet hölls: 2018-05-15
  Protokollet justerades: 2018-05-18
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2018-04-27
  Sammanträdet hölls: 2018-04-26
  Protokollet justerades: 2018-04-27
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-04-10
  Sammanträdet hölls: 2018-04-04
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-03-26
  Sammanträdet hölls: 2018-03-20
  Protokollet justerades: 2018-02-23
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Granskning av:
  Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)
  Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola inom området genom att ändra markens användning från naturmark till skola. Syftet är också att fortsätta hålla parkområdena tillgängliga ...
  Mer om: Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)

 • Antagande av:
  Sjömarken, Backabo 2:158
  Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en kommunal verksamhet i form av ett LSS-boende. Området för planen ligger i Sjömarken, söder om Backhagsvägen och norr om gång- och cykelvägen som löpe...
  Mer om: Sjömarken, Backabo 2:158

 • Antagande av:
  Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed rv 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. Området ligger på södra sidan av vä...
  Mer om: Viared Västra, Viared 14:19 m.fl.
 • Antagande av:
  Kyllared, Kyllared 1:90 Planens syfte är att i samband med förtätning införliva möjligheten att skapa bostäder i form av ett LSS-boende. Avgörande faktorer vid val av lokaliseringen är bland annat platsens tillgänglighet, om...
  Mer om: Kyllared, Kyllared 1:90

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Just nu finns inga anslagna nämndsammanträden.

Justering av nämndprotokoll

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-07-04
  Sammanträdet hölls: 2018-06-28
  Protokollet justerades: 2018-07-03
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2018-07-04
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2018-06-29
  Sammanträdet hölls: 2018-06-20
  Protokollet justerades: 2018-06-29
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-06-13
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-13
  Protokollet finns hos: Kulturförvaltningen, Kulturhuset, PA Halls Terrass, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Mall: Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-06-12
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-11
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-05-24
  Sammanträdet hölls: 2018-05-22
  Protokollet justerades: 2018-05-24
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-05-21
  Sammanträdet hölls: 2018-05-15
  Protokollet justerades: 2018-05-18
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2018-04-27
  Sammanträdet hölls: 2018-04-26
  Protokollet justerades: 2018-04-27
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-04-10
  Sammanträdet hölls: 2018-04-04
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-03-26
  Sammanträdet hölls: 2018-03-20
  Protokollet justerades: 2018-02-23
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Granskning av:
  Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)
  Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola inom området genom att ändra markens användning från naturmark till skola. Syftet är också att fortsätta hålla parkområdena tillgängliga ...
  Mer om: Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)

 • Antagen:
  Sjömarken, Backabo 2:158
  Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en kommunal verksamhet i form av ett LSS-boende. Området för planen ligger i Sjömarken, söder om Backhagsvägen och norr om gång- och cykelvägen som löpe...
  Mer om: Sjömarken, Backabo 2:158

 • Antagen:
  Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed rv 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. Området ligger på södra sidan av vä...
  Mer om: Viared Västra, Viared 14:19 m.fl.
 • Antagen:
  Kyllared, Kyllared 1:90 Planens syfte är att i samband med förtätning införliva möjligheten att skapa bostäder i form av ett LSS-boende. Avgörande faktorer vid val av lokaliseringen är bland annat platsens tillgänglighet, om...
  Mer om: Kyllared, Kyllared 1:90
 • Antagen:
  Sjömarken, Backabo 2:158
  Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en kommunal verksamhet i form av ett LSS-boende. Området för planen ligger i Sjömarken, söder om Backhagsvägen och norr om gång- och cykelvägen som löpe...
  Mer om: Sjömarken, Backabo 2:158

 • Antagen:
  Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed rv 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. Området ligger på södra sidan av vä...
  Mer om: Viared Västra, Viared 14:19 m.fl.
 • Antagen:
  Kyllared, Kyllared 1:90 Planens syfte är att i samband med förtätning införliva möjligheten att skapa bostäder i form av ett LSS-boende. Avgörande faktorer vid val av lokaliseringen är bland annat platsens tillgänglighet, om...
  Mer om: Kyllared, Kyllared 1:90