Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2019-05-17
  Sammanträdet hölls: 2019-05-14
  Protokollet justerades: 2019-05-16
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2019-05-17
  Sammanträdet hölls: 2019-05-14
  Protokollet justerades: 2019-05-17
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-05-17
  Sammanträdet hölls: 2019-05-13
  Protokollet justerades: 2019-05-16
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-05-15
  Sammanträdet hölls: 2019-05-13
  Protokollet justerades: 2019-05-15
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-05-15
  Sammanträdet hölls: 2019-05-06
  Protokollet justerades: 2019-05-15
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2019-05-14
  Sammanträdet hölls: 2019-05-14
  Protokollet justerades: 2019-05-14
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2019-05-10
  Sammanträdet hölls: 2019-04-29
  Protokollet justerades: 2019-05-10
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-05-09
  Sammanträdet hölls: 2019-04-25
  Protokollet justerades: 2019-05-08
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2019-05-07
  Sammanträdet hölls: 2019-04-15
  Protokollet justerades: 2019-05-03
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
   
 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-05-07
  Sammanträdet hölls: 2019-04-23
  Protokollet justerades: 2019-05-03
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2019-05-03
  Sammanträdet hölls: 2019-04-29
  Protokollet justerades: 2019-05-03
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2019-05-03
  Sammanträdet hölls: 2019-04-29
  Protokollet justerades: 2019-05-02
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2019-05-02
  Sammanträdet hölls: 2019-04-24
  Protokollet justerades: 2019-05-02
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-05-02
  Sammanträdet hölls: 2019-04-24
  Protokollet justerades: 2019-04-30
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-04-30
  Sammanträdet hölls: 2019-04-08
  Protokollet justerades: 2019-04-23
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2019-04-30
  Sammanträdet hölls: 2019-04-24
  Protokollet justerades: 2019-04-29
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

 • Kungörelse om inkomna bygglovsansökningar

  Anslaget den: 2019-05-19
  INNERSTADEN 1:1
  Bygglov för uppförande av skylt (reklamvitrin) Sandwalls plats.
  INNERSTADEN 1:1
  Bygglov för uppförande av skylt (informations- och reklamvitrin) Hötorget 24-28
  Läs hela kungörelsen om INNERSTADEN 1:1 här.PDF

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Norrby, Garvaren 15 med flera
  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och till...
  Lämna synpunkt senast: 2019-05-21
  Mer om: Norrby, Garvaren 15 med flera
 • Samråd om:
  Planprogram för Södra Centrum, kvarteret Ulysses med flera. Ta del av handlingarnaPlanbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på ...
  Lämna synpunkt senast: 2019-05-26
  Mer om: Planprogram för Södra Centrum, kvarteret Ulysses med flera.
 • Samråd om:
  Hestra, Torpa-Hestra 4:4 Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden inom gamla Hest...
  Lämna synpunkt senast: 2019-06-14
  Mer om: Hestra, Torpa-Hestra 4:4
 • Samråd om:
  Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet) Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera ytor för t.ex. biluppställning för befintliga verksamheter, samt att göra...
  Lämna synpunkt senast: 2019-06-23
  Mer om: Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet)
 • Granskning av:
  Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen) Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som används för rekreation och ...
  Mer om: Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2019-05-17
  Sammanträdet hölls: 2019-05-14
  Protokollet justerades: 2019-05-16
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2019-05-17
  Sammanträdet hölls: 2019-05-14
  Protokollet justerades: 2019-05-17
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-05-17
  Sammanträdet hölls: 2019-05-13
  Protokollet justerades: 2019-05-16
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-05-15
  Sammanträdet hölls: 2019-05-13
  Protokollet justerades: 2019-05-15
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-05-15
  Sammanträdet hölls: 2019-05-06
  Protokollet justerades: 2019-05-15
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2019-05-14
  Sammanträdet hölls: 2019-05-14
  Protokollet justerades: 2019-05-14
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2019-05-10
  Sammanträdet hölls: 2019-04-29
  Protokollet justerades: 2019-05-10
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-05-09
  Sammanträdet hölls: 2019-04-25
  Protokollet justerades: 2019-05-08
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2019-05-07
  Sammanträdet hölls: 2019-04-15
  Protokollet justerades: 2019-05-03
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
   
 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-05-07
  Sammanträdet hölls: 2019-04-23
  Protokollet justerades: 2019-05-03
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2019-05-03
  Sammanträdet hölls: 2019-04-29
  Protokollet justerades: 2019-05-03
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2019-05-03
  Sammanträdet hölls: 2019-04-29
  Protokollet justerades: 2019-05-02
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2019-05-02
  Sammanträdet hölls: 2019-04-24
  Protokollet justerades: 2019-05-02
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-05-02
  Sammanträdet hölls: 2019-04-24
  Protokollet justerades: 2019-04-30
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-04-30
  Sammanträdet hölls: 2019-04-08
  Protokollet justerades: 2019-04-23
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2019-04-30
  Sammanträdet hölls: 2019-04-24
  Protokollet justerades: 2019-04-29
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

 • Kungörelse om inkomna bygglovsansökningar

  Anslaget den: 2019-05-19
  INNERSTADEN 1:1
  Bygglov för uppförande av skylt (reklamvitrin) Sandwalls plats.
  INNERSTADEN 1:1
  Bygglov för uppförande av skylt (informations- och reklamvitrin) Hötorget 24-28
  Läs hela kungörelsen om INNERSTADEN 1:1 här.PDF

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Norrby, Garvaren 15 med flera
  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och till...
  Mer om: Norrby, Garvaren 15 med flera
  Lämna synpunkt senast: 2019-05-21
 • Samråd om:
  Hestra, Torpa-Hestra 4:4 Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden inom gamla Hest...
  Mer om: Hestra, Torpa-Hestra 4:4 Lämna synpunkt senast: 2019-06-14
 • Samråd om:
  Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet) Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera ytor för t.ex. biluppställning för befintliga verksamheter, samt att göra...
  Mer om: Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet) Lämna synpunkt senast: 2019-06-23
 • Granskning av:
  Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen) Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som används för rekreation och ...
  Mer om: Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)