Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2020-07-01
  Sammanträdet hölls: 2020-06-12
  Protokollet justerades : 2020-07-01
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2020-06-30
  Sammanträdet hölls: 2020-06-25
  Protokollet justerades: 2020-06-30
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-06-30
  Sammanträdet hölls: 2020-06-22
  Protokollet justerades : 2020-06-30
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2020-06-25
  Sammanträdet hölls: 2020-06-17
  Protokollet justerades: 2020-06-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2020-06-24
  Sammanträdet hölls: 2020-06-24
  Protokollet justerades: 2020-06-24
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-06-24
  Sammanträdet hölls: 2020-06-15
  Protokollet justerades : 2020-06-23
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2020-06-23
  Sammanträdet hölls: 2020-06-17
  Protokollet justerades: 2020-06-22
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-06-23
  Sammanträdet hölls: 2020-06-15
  Protokollet justerades: 2020-06-22
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-06-23
  Sammanträdet hölls: 2020-06-16
  Protokollet justerades: 2020-06-22
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2020-06-22
  Sammanträdet hölls: 2020-06-16Protokollet justerades: 2020-06-22
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2020-06-18
  Sammanträdet hölls: 2020-06-16
  Protokollet justerades: 2020-06-17
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2020-06-18
  Sammanträdet hölls: 2020-06-15
  Protokollet justerades: 2020-06-18
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2020-06-18
  Sammanträdet hölls: 2020-06-16
  Protokollet justerades: 2020-06-18
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

 • Kungörelse om delgivning

  Anslaget den: 2020-07-09
  Borgstena 3:95
  Kungörelse av förslag till beslut om att genomföra städning av fastigheten Borgstena 3:95 på den försumliges bekostnad. Beslutsförslaget avser föreläggande angående röjning samt bortforsling av material gällande fastigheten Borgstena 3:95. Ärendets diarienummer BN 2011-1221.
  KungörelsedelgivingPDF

Planprogram och detaljplaner

Samråd

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.

Granskning

Just nu finns inga detaljplaner på granskning.

Antagna

 • Antagande om:
  Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
  Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av f...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
 • Antagande om:
  Lundaskog, Viared 7:3, Lundåsen mottagningsstation Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog och väster om Industrigatan i anslutning till Ramnaslättsrondellen. Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger ...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Lundaskog, Viared 7:3, Lundåsen mottagningsstation
 • Antagande om:
  Norrby, Garvaren 15 med flera
  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och til...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Norrby, Garvaren 15 med flera
 • Antagande om:
  Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 430 bostäder, en förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder, två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Planområdet är beläget...
  Lämna synpunkt senast: 2019-03-12
  Mer om: Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2020-07-01
  Sammanträdet hölls: 2020-06-12
  Protokollet justerades : 2020-07-01
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2020-06-30
  Sammanträdet hölls: 2020-06-25
  Protokollet justerades: 2020-06-30
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-06-30
  Sammanträdet hölls: 2020-06-22
  Protokollet justerades : 2020-06-30
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2020-06-25
  Sammanträdet hölls: 2020-06-17
  Protokollet justerades: 2020-06-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2020-06-24
  Sammanträdet hölls: 2020-06-24
  Protokollet justerades: 2020-06-24
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-06-24
  Sammanträdet hölls: 2020-06-15
  Protokollet justerades : 2020-06-23
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2020-06-23
  Sammanträdet hölls: 2020-06-17
  Protokollet justerades: 2020-06-22
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-06-23
  Sammanträdet hölls: 2020-06-15
  Protokollet justerades: 2020-06-22
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-06-23
  Sammanträdet hölls: 2020-06-16
  Protokollet justerades: 2020-06-22
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2020-06-22
  Sammanträdet hölls: 2020-06-16Protokollet justerades: 2020-06-22
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2020-06-18
  Sammanträdet hölls: 2020-06-16
  Protokollet justerades: 2020-06-17
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2020-06-18
  Sammanträdet hölls: 2020-06-15
  Protokollet justerades: 2020-06-18
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2020-06-18
  Sammanträdet hölls: 2020-06-16
  Protokollet justerades: 2020-06-18
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

 • Kungörelse om delgivning

  Anslaget den: 2020-07-09
  Borgstena 3:95
  Kungörelse av förslag till beslut om att genomföra städning av fastigheten Borgstena 3:95 på den försumliges bekostnad. Beslutsförslaget avser föreläggande angående röjning samt bortforsling av material gällande fastigheten Borgstena 3:95. Ärendets diarienummer BN 2011-1221.
  KungörelsedelgivingPDF

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.