Logotyp för Borås Stad

Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-04-09
  Protokollet justerades: 2024-04-15
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-04-08
  Protokollet justerades: 2024-04-11
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-15
  Protokollet justerades : 2024-04-01
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Protokoll för nedladdning Pdf, 519.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-26
  Protokollet justerades : 2024-03-26

  Länk till protokollet Pdf, 322.6 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Servicenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-26
  Protokollet justerades: 2024-03-28
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Digitalt
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-26
  Protokollet justerades: 2024-03-28
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-27
  Protokollet justerades: 2024-03-28
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-21
  Protokollet justerades : 2024-03-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet Sekretariatet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-26
  Protokollet justerades: 2024-03-27
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-26
  Protokollet justerades: 2024-03-27
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen,Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-18
  Protokollet justerades : 2024-03-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet Sekretariatet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-02-20
  Protokollet justerades: 2024-02-23
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-02-20
  Protokollet justerades: 2024-02-20
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

Kungörelser

Planprogram och detaljplaner

Samråd

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.

Granskning

 • Granskning om:
  Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera (Bönåsvägen med flera)
  Planområdet omfattar nuvarande planlagt område för fritidshus i Bosnäs, ett antal större bostadsfastigheter som inte ingår i gällande byggnadsplan samt plats för en gång- och cykelväg utmed Funningevägen upp till Bovik.Syftet med ny detaljplan är att...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera (Bönåsvägen med flera)

Antagna

Just nu finns inga nya antagna detaljplaner.

Laga kraft

 • Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan
  Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate­ringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonis...
  Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan
 • Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol- och föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för allmänhete...
  Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-04-09
  Protokollet justerades: 2024-04-15
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-04-08
  Protokollet justerades: 2024-04-11
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-15
  Protokollet justerades : 2024-04-01
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Protokoll för nedladdning Pdf, 519.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-26
  Protokollet justerades : 2024-03-26

  Länk till protokollet Pdf, 322.6 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Servicenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-26
  Protokollet justerades: 2024-03-28
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Digitalt
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-26
  Protokollet justerades: 2024-03-28
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-27
  Protokollet justerades: 2024-03-28
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-21
  Protokollet justerades : 2024-03-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet Sekretariatet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-26
  Protokollet justerades: 2024-03-27
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-26
  Protokollet justerades: 2024-03-27
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen,Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-03-18
  Protokollet justerades : 2024-03-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet Sekretariatet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-02-20
  Protokollet justerades: 2024-02-23
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2024-02-20
  Protokollet justerades: 2024-02-20
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.