Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-03-27
  Sammanträdet hölls: 2020-03-26
  Protokollet justerades: 2020-03-27
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2020-03-27
  Sammanträdet hölls: 2020-03-19
  Protokollet justerades: 2020-03-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2020-03-27
  Sammanträdet hölls: 2020-03-26
  Protokollet justerades: 2020-03-26
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2020-03-27
  Sammanträdet hölls: 2020-03-23
  Protokollet justerades: 2020-03-26
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-26
  Sammanträdet hölls: 2020-03-24
  Protokollet justerades : 2020-03-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-26
  Sammanträdet hölls: 2020-03-19
  Protokollet justerades : 2020-03-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-26
  Sammanträdet hölls: 2020-03-16
  Protokollet justerades : 2020-03-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-25
  Sammanträdet hölls: 2020-03-23
  Protokollet justerades: 2020-03-24
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-03-25
  Sammanträdet hölls: 2020-03-16
  Protokollet justerades : 2020-03-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55,
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2020-03-25
  Sammanträdet hölls: 2020-03-24
  Protokollet justerades: 2020-03-24
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2020-03-25
  Sammanträdet hölls: 2020-03-16
  Protokollet justerades : 2020-03-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-25
  Sammanträdet hölls: 2020-03-23
  Protokollet justerades : 2020-03-25
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 50180, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-25
  Sammanträdet hölls: 2020-03-20
  Protokollet justerades : 2020-03-25
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 50180, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-24
  Sammanträdet hölls: 2020-03-18
  Protokollet justerades : 2020-03-24
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 50180, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-24
  Sammanträdet hölls: 2020-03-17
  Protokollet justerades : 2020-03-24
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 50180, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-23
  Sammanträdet hölls: 2020-03-17
  Protokollet justerades: 2020-03-19
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2020-03-20
  Sammanträdet hölls: 2020-03-20
  Protokollet justerades : 2020-03-20
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-03-16
  Sammanträdet hölls: 2020-03-16
  Protokollet justerades : 2020-03-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-03-16
  Sammanträdet hölls: 2020-03-02
  Protokollet justerades: 2020-03-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2020-03-12
  Sammanträdet hölls: 2020-02-24
  Protokollet justerades : 2020-03-11
  Protokollet finns hos: Valnämndens kansli, Kungsgatan 55, 50180 Borås.
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-02
  Sammanträdet hölls: 2020-02-24
  Protokollet justerades: 2020-02-26
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

Samråd

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.

Granskning

 • Granskning om:
  Lundaskog, Viared 7:3, Lundåsen mottagningsstation Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog och väster om Industrigatan i anslutning till Ramnaslättsrondellen. Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger ...
  Lämna synpunkt senast: 2020-04-02
  Mer om: Lundaskog, Viared 7:3, Lundåsen mottagningsstation

Antagna

 • Antagande om:
  Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 430 bostäder, en förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder, två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Planområdet är beläget...
  Lämna synpunkt senast: 2019-03-12
  Mer om: Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-03-27
  Sammanträdet hölls: 2020-03-26
  Protokollet justerades: 2020-03-27
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2020-03-27
  Sammanträdet hölls: 2020-03-19
  Protokollet justerades: 2020-03-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2020-03-27
  Sammanträdet hölls: 2020-03-26
  Protokollet justerades: 2020-03-26
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2020-03-27
  Sammanträdet hölls: 2020-03-23
  Protokollet justerades: 2020-03-26
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-26
  Sammanträdet hölls: 2020-03-24
  Protokollet justerades : 2020-03-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-26
  Sammanträdet hölls: 2020-03-19
  Protokollet justerades : 2020-03-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-26
  Sammanträdet hölls: 2020-03-16
  Protokollet justerades : 2020-03-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-25
  Sammanträdet hölls: 2020-03-23
  Protokollet justerades: 2020-03-24
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-03-25
  Sammanträdet hölls: 2020-03-16
  Protokollet justerades : 2020-03-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55,
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2020-03-25
  Sammanträdet hölls: 2020-03-24
  Protokollet justerades: 2020-03-24
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2020-03-25
  Sammanträdet hölls: 2020-03-16
  Protokollet justerades : 2020-03-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-25
  Sammanträdet hölls: 2020-03-23
  Protokollet justerades : 2020-03-25
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 50180, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-25
  Sammanträdet hölls: 2020-03-20
  Protokollet justerades : 2020-03-25
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 50180, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-24
  Sammanträdet hölls: 2020-03-18
  Protokollet justerades : 2020-03-24
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 50180, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-24
  Sammanträdet hölls: 2020-03-17
  Protokollet justerades : 2020-03-24
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 50180, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-23
  Sammanträdet hölls: 2020-03-17
  Protokollet justerades: 2020-03-19
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2020-03-20
  Sammanträdet hölls: 2020-03-20
  Protokollet justerades : 2020-03-20
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-03-16
  Sammanträdet hölls: 2020-03-16
  Protokollet justerades : 2020-03-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-03-16
  Sammanträdet hölls: 2020-03-02
  Protokollet justerades: 2020-03-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2020-03-12
  Sammanträdet hölls: 2020-02-24
  Protokollet justerades : 2020-03-11
  Protokollet finns hos: Valnämndens kansli, Kungsgatan 55, 50180 Borås.
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-03-02
  Sammanträdet hölls: 2020-02-24
  Protokollet justerades: 2020-02-26
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.