Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-11-14
  Sammanträdet hölls: 2018-11-08
  Protokollet justerades: 2018-11-13
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-11-12
  Sammanträdet hölls: 2018-10-29
  Protokollet justerades: 2018-11-12
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-11-09
  Sammanträdet hölls: 2018-11-05
  Protokollet justerades: 2018-11-08
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2018-11-05
  Sammanträdet hölls: 2018-10-30
  Protokollet justerades: 2018-11-01
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2018-11-05
  Sammanträdet hölls: 2018-10-30
  Protokollet justerades: 2018-11-02
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-11-02
  Sammanträdet hölls: 2018-10-15
  Protokollet justerades: 2018-11-02
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2018-11-01
  Sammanträdet hölls: 2018-10-30
  Protokollet justerades: 2018-11-01
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-10-31
  Sammanträdet hölls: 2018-10-25
  Protokollet justerades: 2018-10-31
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2018-10-31
  Sammanträdet hölls: 2018-10-23
  Protokollet justerades: 2018-10-30
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-10-31
  Sammanträdet hölls: 2018-10-24
  Protokollet justerades: 2018-10-30
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Stadsrevisionen

  Anslaget den: 2018-10-30
  Sammanträdet hölls: 2018-10-25
  Protokollet justerades: 2018-10-30
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-10-25
  Sammanträdet hölls: 2018-10-23
  Protokollet justerades: 2018-10-25
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-10-23
  Sammanträdet hölls: 2018-10-22
  Protokollet justerades: 2018-10-23
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2018-10-23
  Sammanträdet hölls: 2018-10-26
  Protokollet justerades: 2018-10-22
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-09-28
  Sammanträdet hölls: 2018-09-24
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Tullen, Lyran 4
  Planens syfte är att upphäva fastighetsindelningen och därefter avsluta fastighetsregleringen.
  Lämna synpunkt senast: 2018-11-26
  Mer om: Tullen, Lyran 4
 • Samråd om:
  Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd
  Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrkvägen och Kamgarnsgatan. Planens syfte är att möjliggöra ca 100 bostäder, friliggande villor, radhus samt flerbostadshus samt utvidgning av befintlig förskoleverksamhet Ängsgårdens förskola. Bostäd...
  Lämna synpunkt senast: 2018-12-16
  Mer om: Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd
 • Granskning av:
  Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen) Området är inte tidigare detaljplanelagt. Avsikten är att ge möjlighet att bygga en förskola på 6 avdelningar samt att skapa möjlighet att bygga bostäder anpassade till terrängen. Idag finns ett stort...
  Mer om: Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen)
 • Antagande av:
  Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)
  Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola inom området genom att ändra markens användning från naturmark till skola. Syftet är också att fortsätta hålla parkområdena tillgängliga ...
  Mer om: Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-11-14
  Sammanträdet hölls: 2018-11-08
  Protokollet justerades: 2018-11-13
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-11-12
  Sammanträdet hölls: 2018-10-29
  Protokollet justerades: 2018-11-12
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-11-09
  Sammanträdet hölls: 2018-11-05
  Protokollet justerades: 2018-11-08
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2018-11-05
  Sammanträdet hölls: 2018-10-30
  Protokollet justerades: 2018-11-01
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2018-11-05
  Sammanträdet hölls: 2018-10-30
  Protokollet justerades: 2018-11-02
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-11-02
  Sammanträdet hölls: 2018-10-15
  Protokollet justerades: 2018-11-02
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2018-11-01
  Sammanträdet hölls: 2018-10-30
  Protokollet justerades: 2018-11-01
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-10-31
  Sammanträdet hölls: 2018-10-25
  Protokollet justerades: 2018-10-31
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2018-10-31
  Sammanträdet hölls: 2018-10-23
  Protokollet justerades: 2018-10-30
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-10-31
  Sammanträdet hölls: 2018-10-24
  Protokollet justerades: 2018-10-30
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Stadsrevisionen

  Anslaget den: 2018-10-30
  Sammanträdet hölls: 2018-10-25
  Protokollet justerades: 2018-10-30
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-10-25
  Sammanträdet hölls: 2018-10-23
  Protokollet justerades: 2018-10-25
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-10-23
  Sammanträdet hölls: 2018-10-22
  Protokollet justerades: 2018-10-23
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2018-10-23
  Sammanträdet hölls: 2018-10-26
  Protokollet justerades: 2018-10-22
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-09-28
  Sammanträdet hölls: 2018-09-24
  Protokollet justerades: 2018-09-27
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Tullen, Lyran 4
  Planens syfte är att upphäva fastighetsindelningen och därefter avsluta fastighetsregleringen.
  Mer om: Tullen, Lyran 4
  Lämna synpunkt senast: 2018-11-26
 • Samråd om:
  Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd
  Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrkvägen och Kamgarnsgatan. Planens syfte är att möjliggöra ca 100 bostäder, friliggande villor, radhus samt flerbostadshus samt utvidgning av befintlig förskoleverksamhet Ängsgårdens förskola. Bostäd...
  Mer om: Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd
  Lämna synpunkt senast: 2018-12-16
 • Granskning av:
  Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen) Området är inte tidigare detaljplanelagt. Avsikten är att ge möjlighet att bygga en förskola på 6 avdelningar samt att skapa möjlighet att bygga bostäder anpassade till terrängen. Idag finns ett stort...
  Mer om: Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen)
 • Antagen:
  Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)
  Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola inom området genom att ändra markens användning från naturmark till skola. Syftet är också att fortsätta hålla parkområdena tillgängliga ...
  Mer om: Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)

 • Antagen:
  Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)
  Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola inom området genom att ändra markens användning från naturmark till skola. Syftet är också att fortsätta hålla parkområdena tillgängliga ...
  Mer om: Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)