Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2020-02-17
  Sammanträdet hölls: 2020-01-31
  Protokollet justerades: 2020-02-13
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2020-02-05
  Sammanträdet hölls: 2020-01-30
  Protokollet justerades: 2020-02-05
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2020-02-05
  Sammanträdet hölls: 2020-01-28
  Protokollet justerades: 2020-01-31
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2020-02-05
  Sammanträdet hölls: 2020-01-30
  Protokollet justerades: 2020-02-03
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2020-02-04
  Sammanträdet hölls: 2020-01-29
  Protokollet justerades: 2020-02-03
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2020-02-04
  Sammanträdet hölls: 2020-01-28
  Protokollet justerades: 2020-02-03
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2020-02-03
  Sammanträdet hölls: 2020-01-29
  Protokollet justerades: 2020-02-03
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2020-01-31
  Sammanträdet hölls: 2020-01-31
  Protokollet justerades: 2020-01-31
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2020-01-31
  Sammanträdet hölls: 2020-01-28
  Protokollet justerades: 2020-01-30
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2020-01-31
  Sammanträdet hölls: 2020-01-28
  Protokollet justerades: 2020-01-30
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2020-01-31
  Sammanträdet hölls: 2020-01-28Protokollet justerades: 2020-01-30
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-01-31
  Sammanträdet hölls: 2020-01-28
  Protokollet justerades: 2020-01-30
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-12-16
  Protokollet justerades: 2019-12-16
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-11-25
  Protokollet justerades: 2019-11-25
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-10-24
  Protokollet justerades: 2019-10-24
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-09-26
  Protokollet justerades: 2019-09-26
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-08-22
  Protokollet justerades: 2019-08-22
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-06-11
  Protokollet justerades: 2019-06-11
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-05-23
  Protokollet justerades: 2019-05-23
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-04-17
  Protokollet justerades: 2019-04-17
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-03-21
  Protokollet justerades: 2019-03-21
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-02-21
  Protokollet justerades: 2019-02-21
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-01-24
  Protokollet justerades: 2019-01-24
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2020-01-23
  Protokollet justerades: 2020-01-30
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-01-29
  Sammanträdet hölls: 2020-01-27
  Protokollet justerades: 2020-01-29
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-01-29
  Sammanträdet hölls: 2020-01-20
  Protokollet justerades: 2020-01-28
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2020-01-29
  Sammanträdet hölls: 2020-01-20
  Protokollet justerades: 2020-01-28
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet,
  Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokollet för nedladdninglänk till annan webbplats


Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

 • Kungörelse om delgivning

  Anslaget den: 2020-02-13
  Borgstena 3:95
  Samhällsbyggnadsnämnden i Borås handlägger tillsynsärende för ovårdad tomt för fastighet: Borgstena 3:95. Ärendets diarienummer är BN 2011-1221.
  KungörelsedelgivingPDF

Planprogram och detaljplaner

Samråd

 • Samråd om:
  Hulta, Hulta 4:41 (Storegårdsgatan)
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom planområdet som tidigare varit planlagt för handelsträdgård och att komplettera med ytterligare bostäder i närområdet. Inom området är det möjligt att bygga ett 40-tal bostäder i form av vi...
  Lämna synpunkt senast: 2020-02-21
  Mer om: Hulta, Hulta 4:41 (Storegårdsgatan)
 • Samråd om:
  Centrum, Vile 7 med flera Detaljplanens syfte är att möjliggöra en påbyggnad i Centrum inom den södra delen av kvarteret Vile. Påbyggnaden ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till kringliggande bebyggelse. Syftet är också att området som vetter mot Kvarngatan få...
  Lämna synpunkt senast: 2020-03-19
  Mer om: Centrum, Vile 7 med flera

Granskning

 • Granskning om:
  Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet) Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera ytor för till exempel biluppställning för befintliga och eventuella nya v...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 m.fl., (Söder om Viaredsmotet)
 • Granskning om:
  Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.
  Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverksamhet.Planområdet omfattar fastigheterna Gårda 8:1 och Skänstad 7:63 ...
  Lämna synpunkt senast: 2020-03-08
  Mer om: Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.

Antagna

 • Antagande om:
  Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan Detaljplanen syfte är att möjliggöra en utökning av Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6-skola samt att det tillförs en fullstor idrottshall. Planuppdraget ska ha högsta prioritet.
  En behovsbedömning har gjorts som visar att pl...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan
 • Antagande om:
  Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med fler - Räfseryd Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 430 bostäder, en förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder, två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Planområdet är beläget...
  Lämna synpunkt senast: 2019-03-12
  Mer om: Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med fler - Räfseryd
 • Antagande om:
  Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)
  Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa nya byggrätter för bostäder, kontor, skolverksamhet och hotelländamål. Genom att rivningsförbudet på en tidigare skyddad byggnad tas bort, skapas en större byggrätt för hotel...
  Lämna synpunkt senast: 2019-11-03
  Mer om: Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)
 • Antagande om:
  Hulta, Klippingen 7 m.fl.
  Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder, att justera marknivåer inom planomr...
  Lämna synpunkt senast: 2020-01-08
  Mer om: Hulta, Klippingen 7 m.fl.

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2020-02-17
  Sammanträdet hölls: 2020-01-31
  Protokollet justerades: 2020-02-13
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2020-02-05
  Sammanträdet hölls: 2020-01-30
  Protokollet justerades: 2020-02-05
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2020-02-05
  Sammanträdet hölls: 2020-01-28
  Protokollet justerades: 2020-01-31
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2020-02-05
  Sammanträdet hölls: 2020-01-30
  Protokollet justerades: 2020-02-03
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2020-02-04
  Sammanträdet hölls: 2020-01-29
  Protokollet justerades: 2020-02-03
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2020-02-04
  Sammanträdet hölls: 2020-01-28
  Protokollet justerades: 2020-02-03
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2020-02-03
  Sammanträdet hölls: 2020-01-29
  Protokollet justerades: 2020-02-03
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2020-01-31
  Sammanträdet hölls: 2020-01-31
  Protokollet justerades: 2020-01-31
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2020-01-31
  Sammanträdet hölls: 2020-01-28
  Protokollet justerades: 2020-01-30
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2020-01-31
  Sammanträdet hölls: 2020-01-28
  Protokollet justerades: 2020-01-30
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2020-01-31
  Sammanträdet hölls: 2020-01-28Protokollet justerades: 2020-01-30
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-01-31
  Sammanträdet hölls: 2020-01-28
  Protokollet justerades: 2020-01-30
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-12-16
  Protokollet justerades: 2019-12-16
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-11-25
  Protokollet justerades: 2019-11-25
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-10-24
  Protokollet justerades: 2019-10-24
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-09-26
  Protokollet justerades: 2019-09-26
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-08-22
  Protokollet justerades: 2019-08-22
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-06-11
  Protokollet justerades: 2019-06-11
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-05-23
  Protokollet justerades: 2019-05-23
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-04-17
  Protokollet justerades: 2019-04-17
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-03-21
  Protokollet justerades: 2019-03-21
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-02-21
  Protokollet justerades: 2019-02-21
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2019-01-24
  Protokollet justerades: 2019-01-24
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2020-01-30
  Sammanträdet hölls: 2020-01-23
  Protokollet justerades: 2020-01-30
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2020-01-29
  Sammanträdet hölls: 2020-01-27
  Protokollet justerades: 2020-01-29
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2020-01-29
  Sammanträdet hölls: 2020-01-20
  Protokollet justerades: 2020-01-28
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2020-01-29
  Sammanträdet hölls: 2020-01-20
  Protokollet justerades: 2020-01-28
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet,
  Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokollet för nedladdninglänk till annan webbplats


Kungörelser

 • Kungörelse om delgivning

  Anslaget den: 2020-02-13
  Borgstena 3:95
  Samhällsbyggnadsnämnden i Borås handlägger tillsynsärende för ovårdad tomt för fastighet: Borgstena 3:95. Ärendets diarienummer är BN 2011-1221.
  KungörelsedelgivingPDF

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.