Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Just nu finns inga anslagna nämndsammanträden.

Justering av nämndprotokoll

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2019-07-18
  Sammanträdet hölls: 2019-05-14
  Protokollet justerades : 2019-07-17
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2019-07-03
  Sammanträdet hölls: 2019-06-27
  Protokollet justerades: 2019-07-03
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-06-28
  Sammanträdet hölls: 2019-06-17
  Protokollet justerades: 2019-06-28
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-06-27
  Sammanträdet hölls: 2019-06-19
  Protokollet justerades: 2019-06-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-06-25
  Sammanträdet hölls: 2019-06-18
  Protokollet justerades: 2019-06-24
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-06-19
  Sammanträdet hölls: 2019-06-13
  Protokollet justerades: 2019-06-18
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2019-05-24
  Sammanträdet hölls: 2019-05-16
  Protokollet justerades: 2019-05-23
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Granskning av:
  Nedre Norrmalm, Hamstern 1 Detaljplanens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostä­der har getts. ...
  Mer om: Nedre Norrmalm, Hamstern 1
 • Granskning av:
  Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra det möjligt för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1. Planen möjliggör även för viss centrumverksamhet i bottenvåningarna längs Alingsåsvägen. D...
  Mer om: Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.
 • Antagande av:
  Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även möjlighet till etablering...
  Mer om: Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan
 • Antagande av:
  Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny försko...
  Mer om: Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.
 • Antagande av:
  Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 60 nya bostäder på Norrmalm. Bostäderna är fördelade på tre byggnader som föreslås i södra delen av planområdet, norr om Sagavallen. Den ...
  Mer om: Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Just nu finns inga anslagna nämndsammanträden.

Justering av nämndprotokoll

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2019-07-18
  Sammanträdet hölls: 2019-05-14
  Protokollet justerades : 2019-07-17
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2019-07-03
  Sammanträdet hölls: 2019-06-27
  Protokollet justerades: 2019-07-03
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-06-28
  Sammanträdet hölls: 2019-06-17
  Protokollet justerades: 2019-06-28
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-06-27
  Sammanträdet hölls: 2019-06-19
  Protokollet justerades: 2019-06-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-06-25
  Sammanträdet hölls: 2019-06-18
  Protokollet justerades: 2019-06-24
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-06-19
  Sammanträdet hölls: 2019-06-13
  Protokollet justerades: 2019-06-18
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2019-05-24
  Sammanträdet hölls: 2019-05-16
  Protokollet justerades: 2019-05-23
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Granskning av:
  Nedre Norrmalm, Hamstern 1 Detaljplanens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostä­der har getts. ...
  Mer om: Nedre Norrmalm, Hamstern 1
 • Granskning av:
  Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra det möjligt för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1. Planen möjliggör även för viss centrumverksamhet i bottenvåningarna längs Alingsåsvägen. D...
  Mer om: Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.
 • Antagen:
  Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även möjlighet till etablering...
  Mer om: Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan
 • Antagen:
  Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny försko...
  Mer om: Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.
 • Antagen:
  Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 60 nya bostäder på Norrmalm. Bostäderna är fördelade på tre byggnader som föreslås i södra delen av planområdet, norr om Sagavallen. Den ...
  Mer om: Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan
 • Antagen:
  Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även möjlighet till etablering...
  Mer om: Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan
 • Antagen:
  Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny försko...
  Mer om: Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.
 • Antagen:
  Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 60 nya bostäder på Norrmalm. Bostäderna är fördelade på tre byggnader som föreslås i södra delen av planområdet, norr om Sagavallen. Den ...
  Mer om: Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan