Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-09-21
  Sammanträdet hölls: 2018-09-18
  Protokollet justerades: 2018-09-21
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktiges Arvodesdelegation

  Anslaget den: 2018-09-21
  Sammanträdet hölls: 2018-09-17
  Protokollet justerades: 2018-09-20
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2018-09-19
  Sammanträdet hölls: 2018-08-27
  Protokollet justerades: 2018-09-18
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-09-17
  Sammanträdet hölls: 2018-09-03
  Protokollet justerades: 2018-09-17
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-09-05
  Sammanträdet hölls: 2018-08-28
  Protokollet justerades: 2018-09-04
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-09-04
  Sammanträdet hölls: 2018-08-30
  Protokollet justerades: 2018-09-04
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2018-09-04
  Sammanträdet hölls: 2018-08-30
  Protokollet justerades: 2018-09-03
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-08-30
  Sammanträdet hölls: 2018-08-27
  Protokollet justerades: 2018-08-29
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-06-13
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-13
  Protokollet finns hos: Kulturförvaltningen, Kulturhuset, PA Halls Terrass, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Mall: Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-06-12
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-11
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-05-21
  Sammanträdet hölls: 2018-08-27
  Protokollet justerades: 2018-08-29
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2018-04-27
  Sammanträdet hölls: 2018-04-26
  Protokollet justerades: 2018-04-27
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-04-10
  Sammanträdet hölls: 2018-04-04
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Hässleholmen, Enheten 15 Planens syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning för fastigheten Enheten 15 vilket möjliggör att fastigheten kan styckas av till flera fastigheter. I övrigt sker inga andra förändringar i detaljplanen.Planområdet ligger i Hässleholmen ...
  Lämna synpunkt senast: 2018-10-02
  Mer om: Hässleholmen, Enheten 15
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Antagande av:
  Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5
  Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Trådskivlingen 5. Genom att upphäva tomtindelningsbestämmelsen tillåts att fastigheten styckas av. Bestämmelser gällande exploaterin...
  Mer om: Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2018-09-21
  Sammanträdet hölls: 2018-09-18
  Protokollet justerades: 2018-09-21
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktiges Arvodesdelegation

  Anslaget den: 2018-09-21
  Sammanträdet hölls: 2018-09-17
  Protokollet justerades: 2018-09-20
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2018-09-19
  Sammanträdet hölls: 2018-08-27
  Protokollet justerades: 2018-09-18
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-09-17
  Sammanträdet hölls: 2018-09-03
  Protokollet justerades: 2018-09-17
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-09-05
  Sammanträdet hölls: 2018-08-28
  Protokollet justerades: 2018-09-04
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den: 2018-09-04
  Sammanträdet hölls: 2018-08-30
  Protokollet justerades: 2018-09-04
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2018-09-04
  Sammanträdet hölls: 2018-08-30
  Protokollet justerades: 2018-09-03
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-08-30
  Sammanträdet hölls: 2018-08-27
  Protokollet justerades: 2018-08-29
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-06-13
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-13
  Protokollet finns hos: Kulturförvaltningen, Kulturhuset, PA Halls Terrass, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Mall: Kulturnämnden

  Anslaget den: 2018-06-12
  Sammanträdet hölls: 2018-06-11
  Protokollet justerades: 2018-06-11
  Protokollet finns hos: Kulturkontoret P A Halls Terrass 2
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-05-21
  Sammanträdet hölls: 2018-08-27
  Protokollet justerades: 2018-08-29
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2018-04-27
  Sammanträdet hölls: 2018-04-26
  Protokollet justerades: 2018-04-27
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 3, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2018-04-10
  Sammanträdet hölls: 2018-04-04
  Protokollet justerades: 2018-04-09
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Hässleholmen, Enheten 15 Planens syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning för fastigheten Enheten 15 vilket möjliggör att fastigheten kan styckas av till flera fastigheter. I övrigt sker inga andra förändringar i detaljplanen.Planområdet ligger i Hässleholmen ...
  Mer om: Hässleholmen, Enheten 15 Lämna synpunkt senast: 2018-10-02
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Antagen:
  Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5
  Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Trådskivlingen 5. Genom att upphäva tomtindelningsbestämmelsen tillåts att fastigheten styckas av. Bestämmelser gällande exploaterin...
  Mer om: Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5

 • Antagen:
  Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5
  Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Trådskivlingen 5. Genom att upphäva tomtindelningsbestämmelsen tillåts att fastigheten styckas av. Bestämmelser gällande exploaterin...
  Mer om: Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5