Meny

Meny

Skolledning

Gymnasiechef

Enikö Mihai
Tel: 033-35 77 90
Fax: 033-35 78 19

Anders Waldau

Rektor: Camilla Brogeby

Tel: 033-35 77 94
Mobil: 0768-887794
Fax: 033-35 78 19

Pedagogisk ledning av:
Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
Språkintroduktion (SPRINT)

Anders Waldau

Rektor: Stefan Carmesund
Tel: 033-35 77 93
Mobil: 0768-887793
Fax: 033-35 78 19

Pedagogisk ledning av:
Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet

Eva Lindström

Rektor: Kristina Brink
Tel: 033-35 77 92
Mobil: 0768-887792
Fax: 033-35 78 19

Pedagogisk ledning av:
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet,
Lärlingsutbildning

Sirpa Heikkilä

Rektor: Claes-Göran Pellby
Tel: 033-35 32 95
Mobil: 0768-883295

Pedagogisk ledning av:
IV-SÄR, HVO - gymnasiesär

Sirpa Heikkilä

Intendent: Gyöngyi Berecz
Tel: 033-35 77 95
Mobil: 0768-887795
Fax: 031-35 78 19

Ansvarsområden:
Personalansvar för servicepersonalen, ekonomi och budgetuppföljning,
arbetsmiljö och internkontroll, fastigheter och lokaler, skydd och säkerhet

Sirpa Heikkilä

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-07 16.23
Senast ändrad: 2017-09-25 11.26

Dela sidan: Skolledning

g q n C

p

Kontakt