Meny

Meny

Elevhälsa

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhäslan jobbar förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan stödjer eleverna i sin utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

På Viskastrandsgymnasiet har vi tillgång till två skolsköterskor, en skolläkare två skolkuratorer, en specialpedagog samt skolpsykolog som arbetar tillsammans med personalen.

Alla elever i Borås stad är försäkradeöppnas i nytt fönster.

Skolsköterska och skolläkare

Besök hos skolsköterskan kostar ingenting, du har rätt att besöka skolsköterskan under skoltid. Du får råd, hjälp och hänvisning vidare. Skolläkaren finns regelbundet på skolan. Läkarbesök bokas hos din skolsköterska, det är skolsköterskan som gör bedömningen om det är skolläkaren eller någon annan som du bör träffa.

Skolsköterska Ingegerd Nilsson
Telefon 033-35 31 01
Mobiltelefon 0768-88 31 01

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Lärlingsprogrammet

Skolsköterska Elisabet Wibling
Telefon
Mobiltelefon 0766-23 06 53

 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Industritekniska programmet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Språkintroduktionsprogrammet
 • Hantverksprogrammet

Skolläkare Per Svensson, Tidsbeställning hos skolsköterskan

Kurator

Alla i skolan, både personal och elever, tar socialt ansvar för varandra och för skolans verksamhet. Men kuratorerna har socialt arbete som huvudarbetsuppgift är att utföra ett yrkesmässigt socialt arbete.

Kurator Theopisti Tsilfoglou
Telefon 033 -35 31 11
Mobiltelefon 0768-88 31 34

 • Bygg och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Industritekniska programmet
 • Lärlingsprogrammet
 • VVS och Fastighetsprogrammet

Kurator Sara Ebramhimzadeh
Telefon 033 - 35 31 02
Mobiltelefon 0768-88 80 57
Arbetar 50% onsdag, torsdag samt fredag udda veckor.

 • Fordons och transportprogrammet
 • Språkintroduktionsprogrammet

Specialpedagog och skolpsykolog

Specialpedagogen ser helheten i verksamheten och har del i förändringsarbete och skolutveckling för att stödja skolans arbete för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt. Utgångspunkten för specialpedagogernas arbete är ett pedagogiskt synsätt på organisations-, grupp- och individnivå.

Specialpedagog Lena Gilbertsson
Telefon 033-35 31 61
Mobiltelefon 0768-88 31 02

Skolpsykolog Michele Montvik
Träffas enligt överenskommelse med elevhälsoteam

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-11-09 11.13
Senast ändrad: 2017-08-22 10.32

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt