Drömmen om ...

"Drömmen om..." är samlingsnamnet på de fotoutställningar där vi i text och bild porträtterar människor från olika områden i Borås. För vi menar att alla människor bär på en historia och vårdar en dröm om framtiden, i det stora och i det lilla. Detta vill vi skildra med bilder och personliga berättelser som några boråsare varit modiga att dela med sig av.

På det här sättet hoppas vi skapa en mångfacetterad bild av både människorna och området där de bor. Vår förhoppning är att det stärker engagemanget för det områdesutvecklingsarbete som nu sker på lite olika sätt runt om i Borås. I det arbetet utgår vi från områdets behov och de boendes delaktighet vilket är avgörande för att öka tilliten, tryggheten och sammanhållningen i området - och i hela Borås.

Områdesutvecklingsarbetet är en del i det övergripande arbetet som kallas Socialt hållbart Borås.

Välkommen till våra digitala fotoutställningar!

studentmössor

Drömmen om Norrby

Dorsa, Baseer, Angelica, Biko, Iliana, Juhani, Suuad och Abdirahman är våra hjältar på Norrby. Här delar de med sig av sina berättelser och drömmar om Norrby.

Drömmen om Norrby

studentmössor

Drömmen om Sjöbo

Ann-Mari, Marjatta, Göran, Linnea, Samar, Omar, Rumesa och Taimur är våra hjältar på Sjöbo. Här delar de med sig av sina berättelser och drömmar om Sjöbo.

Drömmen om Sjöbo