Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Tillgänglighet på Borås Stads webbplats

Borås Stad ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur boras.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se följande avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från boras.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du be oss om informationen.

Begär information i alternativt format

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera tillgänglighetsproblem på webbplatsen

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Användning utan synförmåga

 • Det förekommer dokument i exempelvis formatet PDF som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det kan förekomma radbrytningar i formulär som gör att uppläsningsverktyg pausar uppläsningen.
 • Problem med att navigera till och i:
  • chatbot på företagaringången.
  • kartfunktionen samt de uppmärkta träffarna i den.
  • Inskickade felanmälningar i kartan på synpunkt/felanmälanfunktionen.
  • Svårt att skicka in felanmälan då det endast går att peka ut position med muspekare.
  • Meny i mobilläge har felaktig tabbordning vilket ger extra klicka vid navigering.
  • Bristfälligt utmärkta delar av sidorna som underlättar navigering från och till meny och innehåll med mer på sidan.
 • Problem med länkar
  • E-postadresser är inte synliga i länkar till e-postadresser.
  • Länkade bilder kan sakna beskrivning av länken.
  • I mobilvyn är inte menyn utmärkt på ett korrekt sätt för att användaren ska förstår att där finns en meny.
  • I jämför service i Borås har alla länkar till mer information samma länktext.
 • Problem med sidostruktur:
  • Överskrift i vänstermenyn är inte kodade som rubrik.
  • Rubriker i ruta för sökalternativ i sökfunktionen är inte kodade som rubriker.
  • Citat kan sakna korrekt märkning.
 • Bilder
  • Det kan förekomma bilder med text som inte finns i format som kan läsas av uppläsningsverktyg.
  • Bilder och grafiska element kan sakna alternativtext.
 • Formulär
  • Otydligt vilka fält som är obligatoriska.
  • I vissa formulär är det otydliga ledtexter.
  • Problem med det sätt som felmeddelanden presenteras.
 • Tabeller
  • Det kan förekomma tabeller som innehåller tomma rader, kolumner och celler.
  • Det kan förekomma tabeller som saknar beskrivning.
  • Det förekommer tabeller där riktningen för tabellrubrikerna inte är angivna.
 • Problem med att uppmärksamma nytt eller uppdaterat innehåll på sidan (WAI-ARIA).
 • Det kan saknas motsvarande textversion till filmer.
 • Det kan förekommer otydliga länktexer till dokument.
 • Videofilmer saknar syntolkning.
 • Chatfunktionen Imbox: Widgeten stödjer tangentbordsnavigering och förlitar sig på extern programvara för att läsa upp innehåll. Vissa webbläsare har sämre stöd för tangentbordsnavigering till iframes som widgeten är beroende av.

Användning med nedsatt syn

 • Det förekommer dokument i exempelvis formatet PDF som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det förekommer otydlig fokusmarkering vid tabb-navigering på:
  • Sökfunktion i sidhuvudet.
  • Synpunkter och felanmälan.
  • Boråskartan.
 • För liten kontrast i formulärfältens ramar i formulär och sökfunktion.
 • Otillräcklig kontrast:
  • Huvudmeny, aktiv sida i vänstermenyn och kontaktfunktion har färgkombinationen vit och turkos vilket inte har tillräcklig kontrast.
  • Det kan förekomma bilder med text som har otillträcklig kontrast.
  • Det kan förekomma filmer med otillträcklig kontrast på undertexterna.
  • Delafunktionens ikoner har otillräckling kontrast.
 • Problem med att uppmärksamma nytt eller uppdaterat innehåll på sidan (WAI-ARIA)
 • Det kan saknas motsvarande textversion till filmer.
 • Det kan förekommer otydliga länktexer till dokument.
 • Videofilmer saknar syntolkning.
 • Chatfunktionen Imbox: Vissa delar har otillräcklig kontrast.

Användning med nedsatt färgseende

 • Det förekommer otydlig fokusmarkering vid tabb-navigering på:
  • Sökfunktion i sidhuvudet.
  • Synpunkter och felanmälan.
  • Boråskartan.
 • Det är otydliga länkar utan understrykning i tjänsten Jämför service.
 • Felmeddelande i tjänsten "Synpunkter och felanmälan" markeras endast med en röd ram.
 • Den kan förekomma hänvisningar i texten som endast kan följas för den som kan urskilja olika färger.
 • Chatfunktionen Imbox: Vissa delar har otillräcklig kontrast.

Användning utan hörsel

 • Det kan förekomma video som saknar textning eller alternativt format.

Användning med nedsatt hörsel

 • Det kan förekomma video som saknar textning eller alternativt format.

Användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det förekommer dokument i exempelvis formatet PDF som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • I funktion för synpunkter och felanmälan samt i Jämför service krävs gester för att utföra vissa moment.
 • I funktion för synpunkter och felanmälan samt i Jämför service saknas visuell text som del i dold beskrivning.

Användning med nedsatt rörlighet

 • Det förekommer dokument i exempelvis formatet PDF som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • I funktion för synpunkter och felanmälan samt i Jämför service krävs gester för att utföra vissa moment.
 • I funktion för synpunkter och felanmälan samt i Jämför service saknas visuell text som del i dold beskrivning.

Användning med känslighet för flimmer

 • Problem med att uppmärksamma nytt eller uppdaterat innehåll på sidan (WAI-ARIA)

Användning med kognitiv nedsättning.

Chatfunktionen Imbox: Ej korrekt ifyllda formulär indikeras enbart genom röd färg.

Oskäligt betungande anpassning

Borås Stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Inkomna handlingar till Kommunfullmäktige och nämnder

Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges protokoll från 23 september 2018 ska tillgänglighets anpassas likaså ska en föredragningslista skapas och tillgänglighets anpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads webbplats.

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Kommunstyrelsens förvaltning med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Inkomna handlingar
 • Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar

Samtliga nämnder i Borås Stad har fatta beslut i likhet med Kommunstyrelsens.

Revisionsrapporter, årsrapport och rapportsammandrag från Stadsrevisionen

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Stadsrevisionens förvaltning med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service: Revisionsrapporter, årsrapport och rapportsammandrag

Kvalitetsrapporter från Grundskoleförvaltningen

Grundskolenämnden beslutar att undanta nedanstående från tillgänglighetsanpassning med hänvisning till oskäligt betungande anpassning, med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service: undanta förvaltningens kvalitetsrapporter på boras.se

Inspektionsrapporter från Miljöförvaltningen

Miljö- och konsumentnämnden har beslutat att inspektionsrapporter från livsmedelsinspektioner äldre än 23 september 2020 ska undantas från att tillgänglighetsanpassas.

Hur vi testat webbplatsen

Funka nu AB, som är tillgänglighetskonsulter, har gjort en oberoende granskning av boras.se.

Senaste bedömningen gjordes den 29 april 2020.

Rapport med metodbeskrivning och utvärderingPDF

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-10-08 08.312020-10-05 14.562020-10-05 14.56

Tredjepartstjänster

Här finns redovisningar av tillgänglighet från våra leverantörer av tjänter som är integrerade i boras.se. Eventuella problem är även redovisade i ovanstående lista.

Imbox

Imbox är en chattjänst som vi använder i några av våra verksamheter.

Tillgänglighetsredovisning för Imboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2020-10-08 08.31

Ändrad av:

Dela sidan: Tillgänglighet på Borås Stads webbplats

g q n C