Drömmen om Norrby
Drömmen om Norrby

Om Drömmen om Norrby

De flesta som bor på Norrby trivs bra och vill leva sina liv där. Men många är också överens om att det kan bli bättre. Det blev tydligt i den enkät som drygt 1 500 norrbybor svarade på under våren 2022.

Frågorna som ställts har berört fem områden

  • Bostaden och de allmänna utrymmena
  • Den yttre miljön och känslan av trygghet
  • Hur fritiden är
  • Hur uppväxten är för barn och unga
  • Möjligheten att få ett jobb

Samma sak har framkommit i det arbete som pågått på Norrby under de senaste två åren. Arbetet innebär att Borås Stad tillsammans med Bostäder i Borås, föreningarna i området och ett hundratal norrbybor diskuterat vad som kan bli bättre på Norrby. Även politiker har deltagit.

Arbetet har framförallt genomförts i gruppsamtal där man pratat om problem och utmaningar man ser och upplever i området, orsakerna till dem och hur man gemensamt kan lösa dem – på både kort och lång i sikt.

Det är alltså många som har delat med sig av sina tankar och drömmar om sitt område och det finns ett stort engagemang att förändra. Förändringar som ska göra Norrby både grönare och tryggare, och som kommer att skapa nya möjligheter att få ett jobb och ha en rikare fritid.

Utifrån allt det som framkommit tas det nu fram en plan för att Norrby ska bli en bättre plats att leva och bo på. Alla har en viktig del och ett ansvar i den här förändringen: norrbyborna, Borås Stad, föreningar och näringsliv.

Det handlar både om det som kan göras här och nu, men även i det lite längre perspektivet. Den här planen kallar vi för Drömmen om Norrby.

Planen Drömmen om Norrby tas fram inom ramen för det övergripande arbetet Socialt hållbart Borås som bland annat innebär att Borås Stad tillsammans med föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle jobbar med områdesutveckling på Norrby.

Inspiratörer som tror på sitt Norrby

Dorsa, Baseer, Angelica, Biko, Iliana, Juhani, Suuad och Abdirahman har i den här fotutställningen delat med sig av sina berättelser och drömmar om Norrby, i det stora och i det lilla. Det är personliga möten som i text och bild visar den kraft som finns i oss människor. Bilderna är tagna på platser i Norrby där de tycker om att vara.