Drömmen om Norrby
Drömmen om Norrby

Om fotoutställningen

Alla människor bär på drömmar och historier. Detta har vi velat belysa med bilder och personliga berättelser.

Utställningens syfte är att i text och bild lyfta fram åtta norrbybor som i personliga porträtt berättar om sina drömmar för sitt område.

Utställningen visualiserar något av det som framkom i den enkätundersökning som genomfördes på Norrby under april 2022 samt i de samtal som pågått under två års tid.

Många, både inom näringslivet, föreningslivet och civilsamhället bidrar redan idag med idéer, engagemang och resurser för att utveckla området. De boende på Norrby är dock nyckelaktörer. De är kärnan i arbetet och ska involveras tidigt eftersom de som bor i ett område också känner sitt område bäst.

I den här utställningen ger vi extra synlighet till några av dessa röster. Utställningen är ett samarbete melllan Borås Stad och Bostäder i Borås.

Fotograf Mats Alfredsson

Mats Alfredson är boråsare sedan 32 år och har 30 års erfarenhet av att vara både journalist och fotograf. Han reser världen runt för att göra det han gör allra bäst – att beröra oss med starka porträtt på människor och lyfta fram deras personligheter. Han har tidigare medverkat i andra utställningar på Kulturhuset.

Frilansjournalist Agneta Renmark

Agneta Renmark har arbetat som journalist i 25 år, bland annat på mediehuset Bonnier News. Idag driver hon sitt eget företag. Hon skriver gärna om människor, möten, mat och miljö. För henne har det varit ett viktigt arbete att lyfta fram människorna i Drömmen om Norrby.

Inspiratörer som tror på sitt Norrby

Dorsa, Baseer, Angelica, Biko, Iliana, Juhani, Suuad och Abdirahman har i den här fotutställningen delat med sig av sina berättelser och drömmar om Norrby, i det stora och i det lilla. Det är personliga möten som i text och bild visar den kraft som finns i oss människor. Bilderna är tagna på platser i Norrby där de tycker om att vara.

Lär känna våra inspiratörer