Meny

Meny

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska uppfatta skolan som en trygg arbetsplats. Till kränkningar räknas till exempel våld, hot, utfrysning, diskriminering1 , sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och hatbrottsyttringar. Till begreppet kränkning räknas även kränkande tillmälen, samt systematiskt störande av undervisningen samt förstörelse av egendom t ex förstöra någons mobil el sparka in en persons skåp.

Detta gäller mellan elev - elev, elev - personal, personal - elev och personal - personal.

Konkreta mål

  1. Alla elever ska uppleva att när de lämnar Viskastrandsgymnasiet har de fått den hjälp och det stöd de behöver för att utvecklas som människor, som medborgare.
  2. Ingen elev ska känna sig diskriminerad och/eller kränkt.
  3. Hundra procent av elever ska känna sig trygga på skolan.
  4. Aktivt eftersträva jämnare könsfördelning både bland elever och personal på skolan och på programmen.

I Viskastrandsgymansiets Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF kan du läsa om analys som gjorts samt vilka insatser och åtgärder som vidtagits.

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-16 14.42
Senast ändrad: 2017-01-09 19.49

Dela sidan: Plan mot kränkande behandling och diskriminering

g q n C

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt