Om Drömmen om Sjöbo

De flesta som bor på Sjöbo trivs bra och vill leva sina liv här. Men många är också överens om att det kan bli bättre.

Därför vill vi nu veta vad du som bor på Sjöbo tycker om ditt område och vad du skulle vilja se förändras. Genom att svara på den enkät som publiceras i anslutning till fotoutställningen kan just du vara med och påverka.

Enkätsvaren blir sedan ett av flera underlag att utgå från i det kommande arbetet som är tänkt att påbörjas under nästa år.

Det handlar både om det som kan göras här och nu, men även i det lite längre perspektivet. Det här arbetet kallar vi för Drömmen om Sjöbo.

Drömmen om Sjöbo tas fram inom ramen för det övergripande arbetet Socialt hållbart Borås som bland annat innebär att Borås Stad tillsammans med föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle jobbar med områdesutveckling på Sjöbo.

Inspiratörer som tror på sitt Norrby

Ann-Mari, Marjatta, Göran, Linnea, Samar, Omar, Rumesa och Taimurhar i den här fotutställningen delat med sig av sina berättelser och drömmar om Sjöbo, i det stora och i det lilla. Det är personliga möten som i text och bild visar den kraft som finns i oss människor. Bilderna är tagna på platser på Sjöbo där de tycker om att vara.