Om fotoutställningen

Alla människor bär på drömmar och historier. Detta har vi velat belysa med bilder och personliga berättelser.

Utställningens syfte är att i text och bild lyfta fram åtta personer från Sjöbo som i personliga porträtt berättar om sina drömmar för sitt område, i det stora och i det lilla. På detta sätt vill visa visa på den kraft som finns i alla människor.

I samband med fotutställningen uppmanar vi alla som bor och verkar på Sjöbo att svara på en enkät. Den kommer sedan ligga till grund för den områdesutveckling som nu påbörjas.

I den här utställningen ger vi extra synlighet till några av rösterna från Sjöbo. Utställningen är ett samarbete melllan Borås Stad och Bostäder i Borås.

Fotograf Mats Alfredsson

Mats Alfredson är boråsare sedan 32 år och har 30 års erfarenhet av att vara både journalist och fotograf. Han reser världen runt för att göra det han kan allra bäst – att beröra oss med starka porträtt på människor och lyfta fram deras personligheter. Han har tidigare medverkat i andra utställningar på Kulturhuset och han har även tagit bilderna till utställningen "Drömmen om Norrby".

Frilansjournalist Agneta Renmark

Agneta Renmark har arbetat som journalist i 25 år, bland annat på mediehuset Bonnier News. Idag driver hon sitt eget företag. Hon skriver gärna om människor, möten, mat och miljö. För henne har det varit ett viktigt arbete att lyfta fram människorna i Drömmen om Sjöbo.

Inspiratörer som tror på sitt Sjöbo

Ann-Mari, Marjatta, Göran, Linnea, Samar, Omar, Rumesa och Taimurhar i den här fotutställningen delat med sig av sina berättelser och drömmar om Sjöbo, i det stora och i det lilla. Det är personliga möten som i text och bild visar den kraft som finns i oss människor. Bilderna är tagna på platser på Sjöbo där de tycker om att vara.

Lär känna våra inspiratörer