Meny

Meny

Aplaredskolan

Trygghet, kreativitet och inspiration
Aplaredskolan är en mindre F-6 skola med fritidshem. Den är centralt belägen i samhället och omgärdas av naturområde.

Aplaredskolan

Aplaredskolan är en mindre F-6 skola med fritidshem. Den är centralt belägen i samhället och omgärdas av naturområde.

Vi arbetar åldersintegrerat och temainriktat med barnen. Det gemensamma arbetssättet gör att eleverna tränas och växer in i att ta ansvar för skolarbetet allt efter ålder och mognad.

I dagsläget är vi cirka 70 elever på skolan fördelat på 4 klasser. Vi är 10 i personalen.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-01 13.14
Senast ändrad: 2017-05-02 08.32

Dela sidan: Aplaredskolan

g q n C

Om ditt barn är sjuk
Då behöver du anmäla det till skolan. Här kan du läsa mer om frånvaro.

Personal
Vi har många engagerade pedagoger på skolan. Här kan du kontakta oss.

u

Besök oss

Besöksadress:
Boråsvägen 22

p

Kontakt