Meny

Meny

Viskaforsskolan

Kreativitet, inspiration och inflytande
Viskaforsskolan är en skola som har drygt 540 elever från förksola till årkurs 9. Eleverna kan genom elevrådet vara med och påverka skolans undervisning och andra frågor som rör skolan.

Viskaforsskolan

OBS. Det cirkulerar en grön bil kring skolan med två killar som försöker ta kontakt med elever. Var uppmärksam och rapportera till skolledningen om de syns i omgivningen.

Viskaforsskolan är en F-9-skola med drygt 540 elever som har ett naturskönt läge. Närheten till skogen erbjuder möjlighet till kreativ utomhusundervisning. I direkt anslutning till skolan finns en fullstor idrottshall, fotbollsplan och en liten simhall.

För de yngsta åldrarna är närheten till fritidshemmen en tillgång, där alla barn och all personal får många tillfällen att mötas och lära känna varandra. Det finns tre förskoleklasser och två fritidshem.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-20 10.28
Senast ändrad: 2017-01-19 09.06

Dela sidan: Viskaforsskolan

g q n C

Eleven i fokus
Med elev i fokus erbjuder vi en utbildning bland engagerade, duktiga och målinriktade lärare.

Kreativ utomhusundervisning
Närheten till skogen erbjuder möjlighet till kreativ utomhusundervisning.

u

Besök oss

Besöksadress:
Varbergsvägen 79

p

Kontakt