Meny

Meny

Dalsjöskolan

Trygghet, kreativitet och inspiration
Dalsjöskolan är belägen i centrum av tätorten Dalsjöfors, mycket nära ett naturskönt område och sportanläggningarna i samhället. Vid skolan finns årskurserna 4-9, som detta läsår tar emot 577 elever.

Dalsjöskolan

Aktuellt

Schema

Klicka här för att se klassernas schemanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inför gymnasiet: besöksdagar åk 9

Tisdagen den 21 november besöker eleverna i åk 9 två gymnasieskolor var under skoltid. SYV tar upp anmälan till vilka skolor var och en vill åka i god tid innan dess.

Resor till Krakow och Auschwitz

Som en del i skolans värdegrundsarbete och i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet åker alla elever i årskurs 9 till Krakow under hösten 2017.

Värdesaker

Vi uppmanar alla elever att inte lämna några värdesaker i omklädningsrummen i idrottshallen under idrottslektionerna. Mobiler och iPads kan låsas in i elevskåpen på skolan eller tas med in i idrottshallen under inomhuslektioner. Idrottslärarna hjälper till att låsa in värdesaker under utomhuslektioner. Detta gäller även stöldbegärliga kläder, hörlurar, laddare etc.
Skolan har inga försäkringar som täcker stölder av elevernas privata ägodelar eller den iPad som skolan tillhandahåller. Stölder anmäls direkt till polislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och försäkringsbolag.

Stöd i föräldraskapet

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Kanske har du kört fast i gamla spår som inte fungerar och behöver hjälp i att bryta den negativa spiralen för att komma tillbaka till det positiva? Kanske handlar det om att hitta nya sätt att få mer tid till att umgås med din tonåring? Kanske vill du ha nya verktyg att hantera stressiga vardagssituationer på?
Under hösten ger COPE kurser. Kurserna är kostnadsfria.

 

Dalsjöskolan

Dalsjöskolan ligger 11 km öster om Borås och är belägen i centrum av tätorten Dalsjöfors, nära naturen och sportanläggningarna i samhället. Vid skolan finns årskurserna 4-9, som detta läsår tar emot 538 elever.

Det finns ett pågående arbete med temadagar och andra aktiviteter. Skolan deltar i flera utvecklingsprojekt, bland annat matematiklyftet, HELA och BFL. Det senaste läsåret har en satsning på PFLPDF påbörjats, något som fallit väldigt väl ut och som skolan kommer att utöka framöver.

All personal på skolan är delaktiga i elevernas utveckling och vårt mål är att bedriva en undervisning av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen i livet.

Parkering av mopeder, epa-traktorer och moppebilar

Parkering får inte ske på Alprosgårdens parkering som ligger innanför Dalsjöskolans parkering. Det fungerar inte heller att ta upp en hel parkeringsruta med endast en moped, platserna räcker inte till.

Skolskjuts

Borås Stad har en ny skolskjutsentreprenör det här läsåret. Dalsjöskolan har ingen möjlighet att påverka vare sig deras val av hållplatser eller deras tidtabelleröppnas i nytt fönster.
Kontakta Borås Stads skolskjutsenhet för svar på frågor som har med skolskjuts att göra.

Skolskjuts hanteras av Skolskjutsenheten i Borås Stad. Vänd dig dit om du vill ha information om skolskjuts. Dalsjöskolan administrerar inte detta.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-02 10.55
Senast ändrad: 2017-09-20 07.33

Dela sidan: Dalsjöskolan

g q n C

Alla ska behandlas lika
En central del i skolans arbete är allas lika värde. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med det.

Skolans profil
Skolan satsar på entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Läs mer.

u

Besök oss

Besöksadress:
Dalsjövägen 16

p

Kontakt