Referensnummer: 28:2024:027 | Sista ansökningsdag: 2024-04-26 | Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen

Vikarierande enhetschef inom förebyggande verksamhet

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 600 medarbetare, varav cirka 80 chefer och ansvarar för en nettobudget på 1,6 miljarder kronor.

En av våra enhetschefer som ansvarar för Dagverksamhet, anhörigstöd, demensteam samt syn- och hörselinstruktör kommer att vara tjänstledig och vi söker nu en ersättare.

Tjänsten är ett vikariat under 6 månader med chans till förlängning. 

Vill du vara med att leda och utveckla framtidens vård och omsorg i Borås Stad som enhetschef? Är ditt ledarskap präglat av mod, engagemang och tydlighet? Då söker vi dig!

Din nästa arbetsplats

Verksamhetsområdet innefattar flera olika områden inom äldreomsorgen och kännetecknas av ett tidigt förebyggande arbete till biståndsbedömda beslut av mer omfattande karaktär. Området består av förebyggande verksamhet, så som; Dagverksamheter för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom, anhörigstöd, demensteam, syn- och hörselinstruktör, mötesplatser samt seniorhälsokonsulenter. Förutom de förebyggande delarna ingår även larm- och nattorganisation som arbetar över hela staden och tre korttidsenheter inom verksamhetsområdet. I området arbetar närmare 250 engagerade medarbetare. Verksamheten leds av en verksamhetschef och i ledningsgruppen ingår sju enhetschefer.


Den förebyggande verksamheten innebär att möta individer i ett tidigt skede med behov av stöd. Anhörigstödets målgrupp är alla personer som stödjer en närstående som har en fysisk eller psykisk sjukdom, har funktionsnedsättning eller har en missbruksproblematik. De har ingen åldersbegränsning utan möter även barn som är närstående. Även syn- och hörselinstruktörens uppdrag är att stödja alla personer som har en syn- eller hörselnedsättning oavsett ålder. Demensteamet stödjer personer och dess anhöriga när en person har fått en demensdiagnos och finns tillgänglig under hela processen, de är även ett stöd till personalgrupper i mötet med personen men demensdiagnos och kompetenspåfyllnad. Dagverksamhet riktar sig till personer med demenssjukdom som bor kvar i det egna hemmet, som ges möjlighet till en meningsfull dag med social samvaro. Dagverksamheten är även ett stöd för anhöriga som får möjlighet till avlastning.


Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på de vi är till för. Vi vill skapa trygghet och erbjuda en god vård och omsorg samt främja en god arbetsmiljö för våra medarbetare, så att de trivs och känner stolthet över sitt viktiga uppdrag. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. 240805

Dina arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för verksamhetens kvalitet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du initierar och driver utvecklingsfrågor inom ditt område. Arbetet innebär att skapa en effektiv organisation och att utföra en kvalitativt god verksamhet. Du samordnar, leder och utvecklar arbetet inom enheterna utifrån rådande mål, riktlinjer och lagstiftning. Som stöd i ditt chefsuppdrag har du ett nära samarbete med personal- och ekonomiavdelning och på den egna enheten finns ett administrativt stöd av samordnare.

Du ingår i en ledningsgrupp där du tillsammans med verksamhetschef och andra enhetschefer arbetar med att förbättra och utveckla kvaliteten utifrån politiska målformuleringar och ekonomiska förutsättningar.

Du som söker

Vi vill erbjuda dig ett varierande och meningsfullt uppdrag med möjlighet att göra skillnad!

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda en personalintensiv verksamhet med budget- och medarbetaransvar, gärna inom offentlig verksamhet.

Du har en högskoleexamen i socialt arbete, offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård eller annan relevant högskoleutbildning. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.


I rollen ser vi ditt ledarskap som nyckel till framgång. Du är nyfiken, driven med ett högt engagemang, som gagnar och utvecklar verksamheten positivt. Vidare är du relationsskapande och förtroendeingivande, där din förmåga att uppmuntra, stödja och utveckla dina medarbetare leder till måluppfyllelse i verksamheten. Genom helhetssyn, driv och vilja skapar du de bästa förutsättningar för dem vi är till för och når framgång i ditt uppdrag.


Körkort behövs för tjänsten.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna Tunare, Ansvarig handläggare
E-post: Anna.tunare@boras.se
Telefon:

Ann-Christin Efraimsson, Chefens chef, Rekryterande chef
E-post: ann-christin.efraimsson@boras.se
Telefon: 033-355294

Facklig företrädare, Facklig företrädare nås via växeln
Telefon: 033-357000

Inom Borås Stad arbetar vi mot ett tillitsbaserat ledarskap. Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att vi väljer att lita på att människor i kärnverksamheten har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning. Organisationens viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och medborgare.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-04-26.

Fler lediga jobb

Dessa och många fler jobb finns också att söka just nu.

Sök jobbet:
Barnsekreterare familjehemsplacerade barn

Sista ansökningsdag: 2024-04-26

Sök jobbet:
Modersmålslärare i rumänska på CFL

Sista ansökningsdag: 2024-04-17

Sök jobbet:
Skolsköterska på Dalsjöskolan 7-9

Sista ansökningsdag: 2024-04-24

Om att arbeta i Borås Stad

Kvinna som plockar fram medicin ur ett skåp

Vårt erbjudande

Hos oss anstränger vi oss för att du ska trivas på ditt jobb. Och att du ska känna dig trygg när du arbetar. Dessutom kan vi erbjuda dig en meningsfull vardag.

Så är det att jobba som vikarie

Som vikarie hos oss har du möjlighet att prova på olika yrken, oftast på de tider som passar dig.

Jobba i Borås Stad: En karriär full av mening och möjligheter

Var med och skapa en bättre vardag för andra. Hos oss får du en trygg anställning, stöttande kollegor och ett utvecklande arbete.

Musiklärare

Dela sidan: Ledigt jobb – platsannons

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol