Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Journummer vid störningar

Om du måste nå Borås Stad eller någon av våra bolag utanför kontorstid när växeln är stängd finns följande journummer och kontaktvägar:

Vatten och avlopp

Problem med vattenförsörjning eller avloppet i en fastighet med kommunalt vatten och avlopp.

Telefon: 020-97 13 00

Fjärrvärme, fjärrkyla och biogas

Problem med uppvärmning eller kylning av fastigheter med kommunal fjärrvärme eller fjärrkyla, eller problem vid tankstationer för biogas.

Telefon: 020-97 13 00

Elförsörjning, elavbrott

Avbrott i elförsöjningen i elnät som ägs av Borås Elnät.

Telefon: 033-13 07 15

Borås Elnät om strömavbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga elleverantörer i Borås Stad är Vattenfall och Sandhult-Sandareds Elektriska ekonomiska förening. På Borås Elnäts webbplats kan du ser den geografiska uppdelningen i grova drag.

Gator, vägar och gatubelysning

Akuta problem vid exempelvis nedblåsta träd eller påkörda beslysningsstolpar som påverkar trafikens framkomligheten.

Telefon: 033-35 74 00

Vid akut fara

Vid akut fara som brand, olyckor och sjukdom.

Telefon: 112

Akuta sociala problem

Om du har akuta, sociala problem kan du dagtid vända dig till individ- och familjeomsorgens mottagningsgrupp på vardagar. På kvällar och helger kontakta sociala jouren på 112.

Akut hjälp, socialjour

Rengdroppar på ett fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Journummer vid störningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol