Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Journummer vid störningar

Om du måste nå Borås Stad eller någon av våra bolag utanför kontorstid när växeln är stängd finns följande journummer och kontaktvägar:

Vatten och avlopp

Problem med vattenförsörjning eller avloppet i en fastighet med kommunalt vatten och avlopp.

Telefon: 020-97 13 00

Fjärrvärme, fjärrkyla och biogas

Problem med uppvärmning eller kylning av fastigheter med kommunal fjärrvärme eller fjärrkyla, eller problem vid tankstationer för biogas.

Telefon: 020-97 13 00

Elförsörjning, strömavbrott

Avbrott i elförsöjningen i elnät som ägs av Borås Elnät.

Innan du anmäler

För att vara säker på att felet finns hos elleverantören använd Borås Elnäts felsökningsguide innan du anmäler strömavbrott.

Felsökningsguide, Nätkraft Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 033-13 07 15

Nätkraft Borås om strömavbrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga elleverantörer i Borås Stad är Vattenfall och Sandhult-Sandareds Elektriska ekonomiska förening. På Borås Elnäts webbplats kan du ser den geografiska uppdelningen i grova drag.

Gator, vägar och gatubelysning

Akuta problem vid exempelvis nedblåsta träd eller påkörda belysningsstolpar som påverkar trafikens framkomligheten.

Telefon sjöbo vattenverk på telefon: 033-20 07 04

Vid akut fara

Vid akut fara som brand, olyckor och sjukdom.

Telefon: 112

Akuta sociala problem

Om du har akuta, sociala problem kan du dagtid vända dig till individ- och familjeomsorgens mottagningsgrupp på vardagar. På kvällar och helger kontakta sociala jouren på 112.

Akut hjälp, socialjour

Rengdroppar på ett fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Journummer vid störningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender