Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Boråsförslaget

Tänker du ibland att det finns saker som borde förändras i Borås? Har du gått och burit på en idé som skulle förbättra ett område, en verksamhet eller något annat i vår stad? Genom att lämna ett Boråsförslag kan du påverka det som du tycker är viktigt.

Här lämnar du ditt förslag, du kan se vilka Boråsförslag som kommit in från andra och du kan rösta på dem. Alla som bor, verkar och möts i Borås eller på annat sätt är engagerade i stadens frågor är välkomna att lämna Boråsförslag. Det finns inga åldersgränser, alla kan komma med förslag och alla kan rösta på andras förslag.

Du lämnar en röst per förslag och du kan rösta på flera olika förslag. Boråsförslagen finns publicerade i 90 dagar och de som fått minst 150 röster kommer att tas upp och behandlas av politikerna i den nämnd som ansvarar för frågan. Från och med den 2023-06-21 behöver varje Boråsförslag få minst 150 röster istället för 100 röster för att kunna skickas vidare till berörd nämnd. Boråsförslag som skickats in före den 2023-06-21 behöver endast 100 röster för att bli vidareskickade till nämnd.

Du behöver inte legitimera dig för att delta, varken när du lämnar ett förslag eller när du röstar på andras förslag.

Vy över Borås med människor olika åldrar i forma av illustrationer inklippta i bilden. Text: Boråsförslaget.

Om Boråsförslaget och hur det fungerar

 • När du skickar in ditt Boråsförslag, granskas det av en handläggare. Om förslaget ligger inom Borås Stads ansvarsområde, och ingen annan har lämnat ett liknande förslag, publicerar vi ditt Boråsförslag inom fem arbetsdagar.
 • Borås Stads ansvarsområden handlar om till exempel stadsplanering, miljö, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola eller kultur- och fritidsverksamhet.
 • Du håller själv koll på om och när ditt Boråsförslag publicerats på sidan Förslag.
 • Du ansvarar själv för att sprida ditt förslag till vänner och bekanta så att fler kan ta del av din idé och gå in och rösta på ditt Boråsförslag. Du kan exempelvis sprida ditt förslag via dina sociala medier.
 • Var medveten om att ditt namn behöver synas på webbsidan. När du använder våra tjänster behandlar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelse för personuppgiftshantering.
 • Vi förbehåller oss rätten att bestämma vad som publiceras.
 • Det finns även möjlighet att lämna ett Boråsförslag i pappersform eller via telefon. Du kan hämta ett formulär i Stadshusets reception på Kungsgatan 55. Du kan också ringa och lämna ditt Boråsförslag via Borås Stads växel på 033-35 70 00. 

Varför syns inte mitt Boråsförslag?

Anledningar till att ditt Boråsförslag inte publiceras kan vara:

 • Förslaget är en felanmälan eller en synpunkt. Vi hanterar det då i stället i våra system för felanmälan eller synpunkter.
 • Förslaget strider mot lagen, är diskriminerande, bryter mot kommunens övriga policydokument eller uppfattas som olämpligt på andra sätt.
 • Förslaget rör enskilda ärenden eller kan härledas till enskilda personer.
 • Förslaget är marknadsföring av en produkt eller kommersiell verksamhet.
 • Förslaget rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden, exempelvis Trafikverkets vägar eller privatägd mark.
 • Någon annan har lämnat ett snarlikt förslag under de senaste 12 månaderna.

Visionen om framtidens Borås

Vi som bor, verkar och möts i Borås har en unik förmåga att få saker att hända tillsammans. Genom att lämna ditt Boråsförslag och genom att rösta på andra förslag du tycker är bra, är du med påverkar till att utveckla Borås. På så sätt är du med och bidrar till visionen om framtidens Borås.

Om visionen för framtidens Borås

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Boråsförslaget

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender