Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sijoitussäännöt

Boråsissa lapsi voi käydä esikoulua 6 kuukauden iästä esikoululuokan aloittamiseen asti. Voit anoa paikkaa kunnallisessa tai yksityisessä esikoulussa tai pedagogisessa päivähoidossa (perhepäivähoito).

Yleinen esikoulu

Lapselle tarjotaan yleistä esikoulua sen vuoden syksystä lukien, jolloin lapsi täyttää 3 vuotta ja tämä tarkoittaa mahdollisuutta käydä maksutonta esikoulua 525 tuntia vuodessa. Yleinen esikoulu kuuluu varsinaiseen toimintaan esikouluun sijoitetuille lapsille ja rajoittuu koulujen lukukausiin.

Paikka

Paikkaa tarjotaan Boråsin kaupungissa asuville lapsille

 • 6 kuukauden iästä lukien siihen saakka, kun lapsi aloittaa peruskoulun ja
 • lapsen vanhemmat ovat ansiotyössä tai opiskelevat tai
 • kun lapsi tarvitsee tukea kehityksessään tai
 • kun lapsi tarvitsee päivähoitoa perheessä vallitsevan tilanteen vuoksi
 • jonka vanhemmat ovat työttömiä tai vanhempainvapaalla toisen lapsen vuoksi, jolloin tarjotaan esikoulua 15 tuntia viikossa.

Jos on olemassa erityiset syyt, myös muussa kunnassa asuva lapsi voi saada paikan Boråsissa.

Hakemus ja sijoitus

Hakemus tehdään esikouluhallintoon, esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisen palvelun kautta. Hakemuksessa ilmoitetaan toivottu aloituspäivä. Hakemuksessa saa esittää kolme vaihtoehtoista esikoulua koko kunnan alueelta.

Lapsen tulee saada paikka esikoulussa viimeistään neljän kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Sijoituksessa otetaan huomioon läheisyys lapsen kotiin tai kouluun, mutta myös muita vaihtoehtoja voidaan tarjota. Jos vanhemmat kieltäytyvät tarjotusta esikoulupaikasta, tai eivät vastaa seitsemän päivän kuluessa ilmoittamatta pätevää syytä, hakemus mitätöidään. Silloin vanhemmat saavat jättää uuden hakemuksen.

Paikan hakeminen

Vuorojärjestys

Jos esikouluun on jonoa, hakemukset asetetaan järjestykseen lapsen syntymäpäivän mukaisesti. Sisarusten jonopaikka määräytyy vanhimman sisaruksen syntymäajan mukaan. Toisesta kunnasta tuleva lapsi sijoitetaan vuorojärjestyksessä Boråsin kunnassa asuvien lasten jälkeen. Todistettavissa oleva suunniteltu muutto Boråsiin oikeuttaa lapsen samaan vuorojärjestykseen boråsilaisten lasten kanssa.

Esikoulutoiminnan tapahtuessa selkeissä ikäryhmissä, lapsen ikä otetaan huomioon sijoituksessa.

Esikoulun erikoisryhmiin sijoituksessa (esimerkiksi vuorokauden ympäri tarjottavissa esikoulupaikoissa tai kuulorajoitteisten esikouluryhmässä) on erityiskäytäntö.

Esikoulua, jossa toimitaan pääosin suomeksi, tarjotaan sitä toivoville vanhemmille.

Priorisointi

Lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea kehityksessään, saavat etusijan. Sama koskee myös lapsia, jotka tarvitsevat enemmän hoivaa.

Tämän lisäksi on voimassa seuraavat priorisoinnit:

 • Lapset, jotka jättävät esikoulupaikkansa vanhempien vanhempainvapauden aikana, ovat etusijalla paikkaan entisessä esikoulussaan. Uusi hakemus on tehtävä nykyisen paikan irtisanomisen yhteydessä.
 • Lapset, jotka hakevat paikkaa samasta esikoulusta, jossa lapsella on jo ennestään sisaruksia.
 • Lapset, jotka sijoitetaan esikouluun toiselle asuinalueelle tai muuttavat kunnan sisällä, ovat 6 kuukauden kuluttua etusijalla paikkaan toivomassaan esikoulussa.
 • Ruotsinsuomalaisilla lapsilla on etusija esikouluun, jossa on suomenkielistä toimintaa.
 • Lapset, jotka käyvät lopetettavaksi suunniteltua yksikköä, ovat etusijalla toiseen yksikköön.

Esikouluhallinto voi myöntää etusijan myös muista syistä.

Etusija koskee vain vapaita paikkoja. Lapsi, joka on jo saanut paikan esikoulussa, ei voi menettää paikkaansa etusijakäytännön vuoksi.

Esikoulussa jo olevan lapsen esikoulun vaihto

Lapsi, jolle toivotaan paikan vaihtoa kunnan esikoulujen välillä, saa etusijan vain elokuussa ja tammikuussa.

Jos kodin ja toivotun esikoulun välimatka on yli 5 km ja toivottu esikoulu on lähempänä, priorisoidaan esikoulupaikan vaihtoja myös muinakin aikoina.

Jos sisarukset käyvät eri esikouluissa, priorisoidaan esikoulun vaihtoa samaan yksikköön myös muinakin aikoina.

Mahdollisista erityissyistä esikouluhallinto voi määrätä uudelleensijoituksen.

Oleskeluaika

Lapsi saa olla esikoulussa siinä määrin, kun sitä tarvitaan vanhempien työn, opiskelun ja matkustusaikojen sekä yötyön yhteydessä nukkumisajan takia. Lapsen oleskeluajasta päätetään vanhempien yhteisten tarpeiden mukaisesti. Päivähoitoa ei saa silloin, kun jompikumpi vanhemmista on vapaana.

Lapset, jotka tarvitsevat tukea kehityksessään tai joilla on erityinen laajempi hoidon tarve, saavat anoa laajennettua oleskeluaikaa esikoulussa.

Kaikille lapsille tarjotaan vähintään 15 tunnin oleskeluaikaa viikossa, jotta he voisivat osallistua sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lapset, joiden oleskeluaika on 15 tuntia, voivat olla esikoulussa:

 • joko kolme tuntia viitenä päivänä viikossa aamu-tai iltapäivisin (lounas ei kuulu oleskeluun)
 • tai viisi tuntia kolmena päivänä viikossa (lounas kuuluu oleskeluun)
 • tai joka toinen viikko kuusi tuntia kahtena päivänä viikossa ja joka toinen viikko kuusi tuntia kolmena päivänä viikossa (lounas kuuluu oleskeluun)

Vanhempien toiveet oleskeluajasta otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Rehtori vastaa esikoulun toiminnasta ja yhdessä vanhempien kanssa pyritään löytämään sopivat oleskeluajat.

Perheen on myös ilmoitettava esikouluhallintoon kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat lapsen päivähoitoaikoihin tai maksuun.

Ei koulukuljetusta

Esikoulutoimintaan ei järjestetä koulukuljetusta. Jos lapsi käy pedagogisessa päivähoidossa ja osallistuu myös maksuttomaan esikouluun 525 tuntia vuodessa, saavat vanhemmat itse järjestää lapsen edestakaiset matkat esikouluun.

Paikan irtisanominen

Kun lapsi ei enää tarvitse hoitopaikkaa, irtisanominen on tehtävä vähintään 30 päivää etukäteen. Irtisanomisajalta peritään maksu.

Lapsi voi menettää paikkansa, jos perhe ei maksa hoitomaksua.

Muutokset, paikan vaihto tai irtisanominen

Nämä säännöt ja ehdot koskevat Boråsin Kaupungin esikouluja ja pedagogista päivähoitoa, jotka ovat toimintoja, joissa vanhemmat yleensä maksavat maksun.

Lisätiedot löytyvät dokumentista:

Riktlinjer för kommunal förskola och pedagogisk omsorg Linkki toiselle sivustolle.

Lisätietoja esikoulupaikoista muina kuin normaaliaikoina:

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid Pdf, 97.9 kB, avautuu uuteen ikkunaan.

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Sähköposti:

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Sijoitussäännöt

Facebook LinkedIn E-post