Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen arbetar med utbildning inom förskola, öppen förskola, övrig pedagogisk verksamhet samt familjecentraler.

I Borås Stad finns cirka 90 kommunala förskolor. I förskoleverksamheten går cirka 6 000 barn i åldrarna 6 månader till 5 år. Vi har även dygnet-runtöppna enheter för förskole- och fritidshemsbarn.

Vi är drygt 1 200 medarbetare som arbetar inom förskoleförvaltningen i Borås Stad. Mot förskolorna arbetar också ett barnhälsoteam där specialpedagoger, psykolog samt språk- och mångfaldspedagog ingår.

Förskolenämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Förskoleförvaltningen arbetar mot målen i förskolans läroplan samt utifrån Borås Stads vision för förskola och skola, Lust att lära — möjlighet att lyckas. Förvaltningen ansvarar för:

Ina Furtenbach Lidén Foto: Max Norin

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Ina Furtenbach Lindén
Telefon: 033-35 77 81

d

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: cirka 1 200
  • Besöksadress: Olovsholmsgatan 32
  • Nettobudget: 667 471 000

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-09-05 08.45

Ändrad av:

Dela sidan: Förskoleförvaltningen

g q n C

p

Kontakt