Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen arbetar med utbildning inom förskola, övrig pedagogisk verksamhet, öppen förskola och familjecentraler.

I Borås Stad finns cirka 80 kommunala förskolor. I förskoleverksamheten går cirka 6 000 barn i åldrarna 6 månader till 5 år. Vi har även dygnet-runtöppna enheter för förskole- och fritidshemsbarn.

Vi är drygt 1 200 medarbetare som arbetar inom förskoleförvaltningen i Borås Stad. Mot förskolorna arbetar också ett barnhälsoteam.

Förskolenämnden styr förvaltningen politiskt.

Om förskolenämnden

Uppdrag och ansvar

Förskoleförvaltningen arbetar mot målen i förskolans läroplan samt utifrån Borås Stads vision för förskola och skola, Lust att lära — möjlighet att lyckas. Förvaltningen ansvarar för:

Frågor om placering, avgifter, schema med mera

För ansökan om plats i förskola, frågor om avgifter, ändring av schema med mera, kontakta:

Samordnare för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Ina Furtenbach Lidén Foto: Max Norin

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Ina Furtenbach Linden

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: cirka 1 200
  • Besöksadress: Olovsholmsgatan 32, plan 3
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förskoleförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol