Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen arbetar med utbildning inom förskola, övrig pedagogisk verksamhet, öppen förskola och familjecentraler.

I Borås Stad finns cirka 80 kommunala förskolor. I förskoleverksamheten går cirka 6 000 barn i åldrarna 6 månader till 5 år. Vi har även dygnet-runtöppna enheter för förskole- och fritidshemsbarn.

Vi är drygt 1 200 medarbetare som arbetar inom Förskoleförvaltningen i Borås Stad. Mot förskolorna arbetar också ett barnhälsoteam.

Förskolenämnden styr förvaltningen politiskt.

Om förskolenämnden

Uppdrag och ansvar

Förskoleförvaltningen arbetar mot målen i förskolans läroplan samt utifrån Borås Stads vision för förskola och skola, Lust att lära — möjlighet att lyckas. Förvaltningen ansvarar för:

Frågor om placering, avgifter, schema med mera

För ansökan om plats i förskola, frågor om avgifter, ändring av schema med mera, kontakta:

Samordnare för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

Ina Furtenbach Lidén Foto: Max Norin

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Ina Furtenbach

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: cirka 1 200
  • Besöksadress: Olovsholmsgatan 32, plan 3
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förskoleförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol