Meny

Meny

Bäckaryds förskola

Bäckaryds förskola ligger på Hässleholmen, ett naturskönt och trivsamt område med stora grönytor. Fjärdingsskolan och Fjärdingsparken ligger nära. Vår gård gränsar till stora skogsområden. Utemiljön är som en stor grön oas som inbjuder till lek och utforskande. Förskolan är byggd med ett "torg" som gemensam mötesplats. Här finns ateljé, vattenlek, barnens kök och scen.

Förskolan har sju avdelningar, varav en är finsk. Sjöhästen, Korallen, Sköldpaddan och Sjöstjärnan har barn i åldrarna 1-3 år medan Valen och Hajen har barn i åldrarna 2,5-5 år. På Hylje/Norppa går våra finsktalande barn och de är i ålder 1-5 år.

skogen

Inriktningar

På Sälen/Hylje arbetar vi med fokus på det finska språket. Barnen behöver inte kunna prata finska när de börjar, utan detta lär de sig tillsammans med pedagoger och de andra barnen i gruppen.

De flesta samtalssituationer på förskolan är situationsbundna, så barn kan mycket väl förstå budskapet även om de inte förstår varje enskilt ord. Istället för att förenkla så visar och pekar pedagogerna på det man talar om. På detta sätt hjälper man barnen att utöka sitt finska ordförråd.​

Reggio Emilia

På de övriga avdelningarna arbetar vi efter den pedagogiska filosofin Reggio Emilia som har sin grundtanke i att  "Ett barn har hundra språk men berövas nittionio". Detta innebär att vi strävar efter att se barnets möjligheter och deras egen förmåga.

Barn är nyfikna och vill lära sig och det vill vi pedagoger ta vara på. En förutsättning är att skapa utmanande miljöer och ifrågeställande, utvecklande möten med barnen.

Barn lär sig när de får vara nyfikna, aktiva och delaktiga. De lär sig också av varandra och att i lugn och ro få utvecklas i sin egen takt och känna glädje i "JAG KAN". Barnen ska känna sig trygga, både som enskild individ och i grupp. Förskolan arbetar Reggioinspirerat vilket bland annat innebär låga bord och leksaker anpassade efter barnens höjd och ålder. Förskolans rum förändras och anpassas efter barnens behov och intresse.

Vi lägger stor vikt vid det svenska språket, men vi plockar också in engelska språkduschar, där vi leker in det engelska språket i vardagssituationer.

Leka och lära

På hela förskolan har leken en central plats i vår verksamhet eftersom den är viktig för barnens utveckling. Genom leken kommer barnen i kontakt med matematik (sortering, mönster, begreppsuppfattning, taluppfattning, rumsuppfattning), naturvetenskap och teknink. Leken främjar barnens förmåga att förstå sin omgivning, bearbeta upplevelser samt stimulerar deras nyfikenhet och lust att lära.

För att ni som föräldrar ska känna trygghet när ni lämnar barnen på förskolan strävar vi efter en öppen och vardagsnära dialog.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsdagar

Hösten 2019: 9 september och 28 oktober.


Senast ändrad: 2019-09-02 11.01

Ändrad av:

Dela sidan: Bäckaryds förskola

g q n C