Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ändra, byta eller säga upp plats

Om ditt barn inte längre har behov av plats i förskola för att barnet till exempel ska flytta, ska du säga upp platsen. Uppsägningstiden är 30 dagar, under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte. 

Ändra schema

Du registrerar och ändrar ditt barns schema via systemet Tempus. Anmäl schemaändringar så fort du vet de nya tiderna. Det är viktigt att du registrerar rätt schema för att vi ska kunna planera vår verksamhet.

Om schemaförändringen påverkar förskolans öppettider eller bemanning, behöver vi få in de nya tiderna senast två veckor i förväg.

Tempus för förskola och fritidshem

Ändra kontaktuppgifter, inkomstuppgifter och grund för placering

Du registrerar och ändrar din grund för placering i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Grund för placering är din sysselsättning, du kan välja mellan två alternativ:

  • Arbetande eller studerande
  • Arbetssökande eller föräldraledig

Om din grund för placering ändras, måste du uppdatera detta i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Där kan du även ändra din inkomst, kontaktuppgifter och vid behov säga upp din förskoleplats.

Byte av förskola

Om ditt barn byter mellan fristående och kommunal förskola, är det viktigt att du säger upp barnets plats på den nuvarande förskolan minst en månad i förväg. Respektive huvudman har rätt att debitera en månads uppsägningstid, om platsen inte är uppsagd i tid.

Om ditt barn byter mellan två kommunala förskolor, behöver du inte säga upp platsen, utan den avslutas automatiskt dagen innan barnet börjar på den nya förskolan.

Om ditt barn byter mellan fristående och kommunal förskola, är det viktigt att du säger upp barnets plats på den nuvarande förskolan minst en månad i förväg. Förskolan har rätt att debitera en månads uppsägningstid, om platsen inte är uppsagd i tid.

Automatisk uppsägning

Om ditt barn ska börja förskoleklass till höstterminen, sägs barnets förskoleplats upp automatiskt den 31 juli det året.

Säga upp plats

Om du inte längre vill nyttja barnets förskoleplats ska du lämna in en uppsägning. Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen kommit in till Förskoleförvaltningen.

Om ni som vårdnadshavare har varsin placering för ert barn är det respektive vårdnadshavares ansvar att själv säga upp sin plats.

Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet, det vill säga att du betalar för platsen under uppsägningsperioden även om barnet inte är där.

Uppsägningen bekräftas genom att du får en skriftlig uppsägningsbekräftelse via mejl eller brev.

Du säger upp platsen via e-tjänsten för förskola och frtidshem.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

  • Säga upp plats i förskola eller fritidshem
  • Ändra omsorgsbehov
  • Lämna inkomstuppgift
  • Ändra kontaktuppgifter
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ändra, byta eller säga upp plats

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender